Механічний рух
Механічний рух
Механіка
Статика
Кінематика
Динаміка
Тіло відліку
Найчастіше викорствуйться декартова система координат - X Y Z
Матерільна точка
Траєкторія
Види механічного руху
Поступальний Механічний рух
Обертальний рух
Механічний рух і спокій - Відносні
Дякую за увагу
1.56M
Категория: ФизикаФизика

Механічний рух

1. Механічний рух

МЕХАНІЧНИЙ РУХ
Нікітіна Дар’я
Захаров Денис

2. Механічний рух

МЕХАНІЧНИЙ РУХ
Це зміна положення тіла в просторі відносно
інших тіл з часом.

3. Механіка

МЕХАНІКА
Розділ фізики, що вивчає закономірності
механічного руху.

4.

Класична механіка
Статика
Кінематика
Динаміка

5. Статика

СТАТИКА
Вивчає закони додавання сил і умови рівноваги тіл.

6. Кінематика

КІНЕМАТИКА
(від грецк. – рух)
Вивчає як рухається тіло, не вивчаючи чинників що
зумовили цей рух.

7. Динаміка

ДИНАМІКА
Вивчає рух тіл з врахуванням діючих на них сил.

8. Тіло відліку

ТІЛО ВІДЛІКУ
Тіло, відносно якого розглядається рух інших тіл

9. Найчастіше викорствуйться декартова система координат - X Y Z

НАЙЧАСТІШЕ ВИКОРСТВУЙТЬСЯ
ДЕКАРТОВА СИСТЕМА КООРДИНАТ XYZ

10. Матерільна точка

МАТЕРІЛЬНА ТОЧКА
Тіло, розмірами и формую якого можна
знехтувати в умовах певної задачі.

11. Траєкторія

ТРАЄКТОРІЯ
Лінія, вздовж якої тіло рухається в просторі.

12.

Порівняння траєкторії та
переміщення
Переміщення
Траєкторія

13. Види механічного руху

Поступальний
ВИДИ МЕХАНІЧНОГО РУХУ
Обертальний

14. Поступальний Механічний рух

ПОСТУПАЛЬНИЙ
МЕХАНІЧНИЙ РУХ
Поступальним називається, за якого
будь-яка пряма, пов’язана с тілом
переміщується паралельно собі.

15. Обертальний рух

ОБЕРТАЛЬНИЙ РУХ
Рух тіла, при якому точки описують коло,
розміщенні в паралельних площинах, причому
центревіс цих кіл знаходиться на одній прямій.

16. Механічний рух і спокій - Відносні

Людина рухається
відносно дороги, але
нерухома відносно
автомобіля
МЕХАНІЧНИЙ РУХ І СПОКІЙ ВІДНОСНІ

17.

Висновок
• Механічний рух буває Поступальним і
Обетальнім
• Механічний рух і спокій – Відносні
• Найчастіше викорствуйться декартова
система координат XYZ
• Закономірності механічного руху
вивчає механіка

18. Дякую за увагу

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
English     Русский Правила