Цивільний захист України. Завдання, структура і функції.
План:
Єдина державна система цивільного захисту населення і територій — це сукупність органів управління, сил і засобів центральних і
• забезпечення безпеки та захисту населення й територій, матері­альних і культурних цінностей та довкілля від негативних
Принципи цивільного захисту.
Нормативно-правова база цивільного захисту
Структура системи цивільного захисту України
Задачі ЦЗ: • оповіщення цивільного населення; • евакуація й забезпечення сховищами; • світломаскування; • пошуково-рятувальні
Сили цивільного захисту.
Дякую за увагу!
1.03M
Категория: ПравоПраво

Цивільний захист України

1. Цивільний захист України. Завдання, структура і функції.

Автор: к.б.н. Полковенко О.В

2. План:

1. Поняття цивільного захисту
2. Мета цивільного захисту
3. Принципи цивільного захисту
4. Нормативно-правова база цивільного
захисту
5. Структура цивільного захисту
6. Задачі цивільного захисту

3. Єдина державна система цивільного захисту населення і територій — це сукупність органів управління, сил і засобів центральних і

місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, які реалізують державну
політику у сфері цивільного захисту.
Цивільний захист (ЦЗ) — це система організаційних,
інженерно - технічних, санітарно-гігієнічних,
протиепідемічних та інших заходів, які здійснюються
центральними й місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм
силами й засобами, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форм власності,
добровільними рятувальними формуваннями, що
забезпечують виконання цих заходів з метою запобігання
та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які
загрожують життю та здоров'ю людей, завдають
матеріальних збитків у мирний час і в особливий період.

4. • забезпечення безпеки та захисту населення й територій, матері­альних і культурних цінностей та довкілля від негативних

Мета цивільного захисту.
• забезпечення безпеки та захисту населення й
територій, матеріальних і культурних цінностей та
довкілля від негативних наслідків надзвичайних
ситуацій у мирний час та в особливий період;
• подолання наслідків надзвичайних ситуацій, у тому
числі і на територіях іноземних держав, відповідно
до
міжнародних
домовленостей
України.
відповідно до законодавства.

5. Принципи цивільного захисту.

• гарантування державою громадянам конституційного права
на захист життя, здоров'я та їх майна, а юридичним особам —
права на безпечне функціонування;
• добровільності при залученні людей до здійснення заходів у
сфері цивільного захисту, пов'язаних з ризиком для життя і
здоров'я;
• комплексного підходу до вирішення завдань цивільного
захисту;
• створення системи раціональної превентивної безпеки з
метою максимально можливого, економічно обґрунтованого
зменшення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій і
мінімізації їх наслідків;
• територіальності та функціональності ЄСЗ;
• мінімізації заподіяння шкоди довкіллю;
• гласності, вільного доступу населення до інформації у сфері
цивільного захисту

6. Нормативно-правова база цивільного захисту

Закон України "Про цивільну оборону"
Положення "Про цивільну оборону
України"
Закон України "Про захист населення і
територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру"
Закон України "Про аварійно-рятувальні
служби"
Закон України “Про захист людини від
впливу іонізуючого випромінювання ”.

7. Структура системи цивільного захисту України

8. Задачі ЦЗ: • оповіщення цивільного населення; • евакуація й забезпечення сховищами; • світломаскування; • пошуково-рятувальні

роботи;
• медичне забезпечення (служби першої
допомоги й релігійна);
• гасіння пожеж (мал. 1.5);
• знезараження об'єктів і територій (мал. 1.6);
• розселення й забезпечення мінімумом комфорту (мал. 1.7);
• надання термінової допомоги у наведенні й підтримці
громад ського порядку;
• допомога в збереженні об'єктів необхідних для виживання;
• термінове поховання загиблих.

9. Сили цивільного захисту.

До сил цивільного захисту належать:
• оперативно-рятувальна служба цивільного захисту;
• спеціальні (невоєнізовані) й спеціалізовані аварійнорятувальні формування та їх підрозділи (мал. 1.9);
• аварійно-відновлювальні формування, спеціальні служби
органів виконавчої влади, на які покладено завдання
цивільного захисту;
• формування особливого періоду;
• авіаційні та піротехнічні підрозділи;
• технічні служби та їх підрозділи;
• підрозділи забезпечення та матеріальних резервів.

10. Дякую за увагу!

English     Русский Правила