Палаци, сади та парки України
Підгорецький замок
Олеський замок
Кам'яне́ць-Поді́льська форте́ця
Ботанічний сад міста київ
Націона́льний дендрологі́чний парк «Софі́ївка»
ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
9.02M
Категория: КультурологияКультурология

Палаци, сади та парки України

1. Палаци, сади та парки України

ПАЛАЦИ, САДИ ТА
ПАРКИ УКРАЇНИ
Царенко Олександр 5-А клас

2. Підгорецький замок

ПІДГОРЕЦЬКИЙ ЗАМОК
Підгорее́цький зае́мок (або Палац у Підгірцях) — пам'ятка
архітектури епохи пізнього Ренесансу і бароко.
Розташований у селі Підгірці Бродівського району Львівської
області.
Замок було збудовано протягом 1635–1640 років під
керівництвом архітектора Андреа дель Аква за
вказівкою коронного гетьмана Станіслава
Конєцпольського. Підгорецький замок є одним із
найкращих в Європі зразків поєднання ренесансного
палацу з бастіонними укріпленнями.

3. Олеський замок

ОЛЕСЬКИЙ ЗАМОК
Олее́ський зае́мок — пам'ятка архітектури та історії XIII–
XVIII століть, розташований у смт Олесько, Буського
району Львівської області.
Один із найдавніших в Україні замків, імовірно,
побудований одним із синів галицько-волинського
князя Юрія Львовича на плато пагорба, який
височить серед заплави р. Ліберція.Уперше
згаданий в історичних джерелах Уперше згаданий в
історичних джерелах 1327 року .

4. Кам'яне́ць-Поді́льська форте́ця

К А М ' Я Н ЕЕ Ц Ь - П О Д І Е Л Ь С Ь К А Ф О Р Т ЕЕ Ц Я
Кам'янее́ць-Подіе́льська фортее́ця — фортеця у місті Кам'янецьПодільський (Хмельницької області України). Відома з XIV
століття як частина оборонної системи міста Кам'янець,
колишньої столиці Подільського князівства XIV–XV ст.,
Подільського воєводства XV–XVIII ст., а далі Подільської
губернії (1793–1924 pp.). Є складовою частиною
Національного історико-архітектурного заповідника
«Кам'янець», що належить до «Семи чудес України»

5. Ботанічний сад міста київ

БОТАНІЧНИЙ САД МІСТА КИЇВ
питання про будівництво нового ботанічного саду
неодноразово піднімав відомий ботанік академік
Олександр Фомін . з перенесенням столиці України з
Харкова до Києва, уряд, восени 1935 року, затвердив
рішення Київради про будівництво ботанічного саду і
відведення ділянки землі для цих цілей площею в 117 га
на Звіринці.

6. Націона́льний дендрологі́чний парк «Софі́ївка»

Н А Ц І О Н АЕ Л Ь Н И Й Д Е Н Д Р О Л О Г І Е Ч Н И Й
П А Р К « С О Ф ІЕ Ї В К А »
«Софіївка» є пам'яткою краєвидного типу світового
садово-паркового мистецтва кінця XVIII — першої
половини XIX століть. Тут росте понад 2000 видів дерев і
кущів (місцевих і екзотичних), серед них: таксодіум
(кипарис болотний), сосна Веймутова, тюльпанове
дерево, платан, гінкґо, смерека та багато інших. Парк
розташовано в Умані.

7. ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

English     Русский Правила