Міжнародні екологічні організації
Global Nest
Всесвітнє товариство захисту тварин (ВТЗТ) (WSPA)
Всесвітній фонд природи
«Зелений Фронт»
Клуб "Сьєрра"
Міжнародний союз охорони природи International Union for Conservation of Nature (IUCN)
Національний екологічний центр України (НЕЦУ) 
Українське товариство охорони природи
Партія зелених 
832.50K
Категория: ЭкологияЭкология

Міжнародні екологічні організації

1. Міжнародні екологічні організації

Презентацію приготувала:
Учениця 10 класу
Улятовська Аліна

2. Global Nest

Global Nest — міжнародна асоціація вчених, технологівв, інженерів та інших
зацікавлених груп, що беруть участь в усіх наукових і технологічних
аспектів навколишнього середовища , а також у застосуванні методів, спрямованих
на сталий розвиток. Головною метою організації є підтримка та сприяння поширенню
інформації про найсучасніших методів для поліпшення якості життя на основі
розробки і застосування технологій і політики, дружньої до навколишнього
середовища.

3. Всесвітнє товариство захисту тварин (ВТЗТ) (WSPA)

Міжнародна некомерційна зоозахисна організація, що діє більш ніж у 150 країнах світу
й об'єднує понад 900 організацій.
ВТЗТ бореться проти жорстокого поводження з тваринами в цілому, проводить окремі
кампанії проти конкретних видів жорстокого і негуманного поводження, таких як
корида, цькування ведмедя, китобійна промисловість, утримання дельфінів у неволі,
інтенсивне тваринництво.

4. Всесвітній фонд природи

Міжнародна неурядова організація, що
займається збереженням природи,
дослідженнями та відновленням природного
середовища.
Щорічно WWF здійснює понад 1200
екологічних проектів, привертаючи увагу
мільйонів людей до проблем охорони довкілля
і їхнього рішення. Організація існує на
добровільних внесках, приблизно 9% її
бюджету поступає від приватних пожертв.
Місія WWF — запобігання наростаючій
деградації природного середовища планети і
досягненні гармонії людини і природи.
Головна мета — збереження біологічної
різноманітності Землі. Символ Всесвітнього
фонду природи — гігантська панда.

5. «Зелений Фронт»

Харківська обласна громадська
організація екологічного спрямування,
яка займається охороною навколишнього
природного середовища, захистом
екологічних та пов'язаних з ними
соціальних прав громадян.

6. Клуб "Сьєрра"

Клуб "Сьєрра"
Американська природоохоронна організація, заснована 28 травня 1892 року в СанФранциско, Каліфорнія, відомим натуралістом і захісником природи Джоном
М'юром (був її першим президентом).
Клуб "Сьєрра" має сотні тисяч членів у відділення по всій території США та
споріднений з Канадським Клубом "Сьєрра".

7. Міжнародний союз охорони природи International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Міжнародна організація, метою якої є
збереження природних ресурсів.
Заснована в 1948 році, головний офіс
знаходиться в місті Гланд (Швейцарія).
Членами організації можуть бути як
юридичні, так і фізичні особи. На
теперішній час членами МСОП є 78 країн,
112 урядових та 735 неурядових
організацій (в тому числі й українських), а
також велика кількість вчених з 181 країни.
Основним уставним видом діяльності
МСОП є допомога співтовариствам будьякого виду у справі
збереження біорізноманіття і впровадження
екологічно чистих та сталих методів
використання природних ресурсів. З 1963
року видає. Червоний Список
Міжнародного Союзу Охорони Природи —
найбільш всеосяжний збірник відомостей
про охоронний статус рослин та тварин в
усьому світі.

8. Національний екологічний центр України (НЕЦУ) 

Національний екологічний центр
України (НЕЦУ)
Одна
з
перших
екологічних
громадських
неприбуткових
організацій
національного
рівня,
зареєстрованих
у
незалежній
Україні.Заснований 30 серпня 1991 р.
НЕЦУ ставить собі на меті створення
здорового довкілля та
поліпшення
якості життя людей в Україні,
намагається донести позиції фахівців
в охороні довкілля до посадовців, які
приймають рішення у різних галузях
господарства.
Значна частка роботи НЕЦУ пов'язана
зі збереженням природи України через
створення нових природоохоронних
об'єктів та відстоювання
недоторканності існуючих.

9. Українське товариство охорони природи

Маючи мережу місцевих
представництв в областях,
м.Києві та м.Севастополі, а
також у багатьох районних
центрах, Укрприрода сприяє
громадській обізнаності з
вторинною переробкою
відходів (англ. recycling),
поширює екологічну освіту
та любов до природи у
школах, місцевих громадах
та серед місцевої влади.

10. Партія зелених 

Партія зелених
Партія утворена на світогляді
поваги до тварин і рослин, охорони
природи і екологічної системи для
майбутніх поколінь,
відповідальності всіх людей в світі
за це. Що полягає в умовах
мирного співіснування, у
рівноправному
співробітництві.Засадничо
«зелені» являються частиною
світового політичного руху
зелених. Котрі борються за стале
демократичне суспільство, де люди
мають брати на себе
відповідальність, як локально, так і
глобально.

11.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила