ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЯХ
План
1. Охоронні зони
2. Режими охорони
3. Забезпечення режиму охорони
4. Охорона рослин і тварин
Категорії Червоної книги України (2009 р.)
Категорії МСОП
Категорії Європейського червоного списку
97.92K
Категория: ЭкологияЭкология

Охорона навколишнього середовища на заповідних територіях

1. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Лекція № 6

2. План

1.
Охоронні зони
2. Режими охорони
3. Забезпечення режиму охорони

3. 1. Охоронні зони

Створюються з метою забезпечення встановлених
режимів
охорони
природних комплексів
та
об’єктів природного заповідника та запобігання
негативному впливу
на
них
різних
видів
господарської діяльності, що здійснюється на
прилеглих до нього територіях.
Не має статусу заповідної території і не
відноситься до ПЗФ.
Установлюються
без
вилучення
земельних
ділянок у їх власників та користувачів.
Може
виділятись
фрагментарно
навколо
окремих найбільш цінних ділянок заповідного
об’єкту або оточувати його з усіх боків суцільною
смугою.

4. 2. Режими охорони

Режими абсолютної та регульованої заповідності.
Збереження територій та об’єктів ПЗФ забезпечується шляхом:
встановлення заповідного режиму;
організації систематичних спостережень за станом природних
комплексів;
проведення комплексних досліджень з метою розробки наукових
основ їх збереження та ефективного використання;
додержання вимог щодо охорони територій та об’єктів ПЗФ під
час здійснення господарської, управлінської та іншої діяльності;
запровадження економічних важелів стимулювання їх охорони;
здійснення
державного
та
громадського
контролю
за
додержанням режиму їх охорони та використання;
встановлення підвищеної відповідальності за порушення режиму
їх охорони та використання, а також за знищення та
пошкодження заповідних природних комплексів;
проведення міжнародного співробітництва

5. 3. Забезпечення режиму охорони

Охорону та забезпечення режиму використання
біосферних заповідників, природних заповідників
та національних природних парків здійснюють
однойменні природоохоронні установи.
Управління
регіональними
ландшафтними
парками, ботанічними садами, дендрологічними
парками
і
зоологічними
парками
загальнодержавного
значення
здійснюється
їх
спеціальними адміністраціями.
Контроль за територіями та об’єктами ПЗФ, для
яких не створюються спеціальні адміністрації,
забезпечується землевласниками, на земельних
ділянках яких оголошено ці території та об’єкти.

6. 4. Охорона рослин і тварин

кожен вид має пряме або посереднє значення для людини, а
тому
повне винищення того або іншого виду тварин
неприпустиме.
Найбільший вплив на зникаючі рослини серед антропогенних
факторів мають:
суцільне вирубування лісів (зазнає впливу 91 вид)
зривання квітів на букети (80)
випасання худоби (41) та витоптування нею рослин (15)
рекреаційне навантаження (37) та заготівля лікарської сировини
(28)
викопування рослин для пересадки на присадибні ділянки (23)
викошування рослин (16), заготівля харчової сировини (14) та ін.
В об’єктах ПЗФ України загальнодержавного значення налічується
близько 1600 видів рослин, понад 100 видів тварин, 450 – птахів і 140
видів риб.

7. Категорії Червоної книги України (2009 р.)

Зниклі: види, про які після неодноразових пошуків, проведених у типових
місцевостях або в інших відомих та можливих місцях поширення, відсутня
будь-яка інформація про наявність їх у природі чи спеціально створених
умовах;
Зниклі в природі: види, які зникли в природі, але збереглися у спеціально
створених умовах;
Зникаючі: види, які перебувають під загрозою зникнення у природних умовах і
збереження яких є малоймовірним, якщо триватиме дія факторів, що
негативно впливають на стан їх популяцій;
Вразливі: види, які у найближчому майбутньому можуть бути віднесені до
категорії зникаючих, якщо триватиме дія факторів, що негативно впливають
на стан їх популяцій;
Рідкісні: види, популяції яких невеликі і на даний час не належать до категорії
зникаючих чи вразливих, хоча їм і загрожує небезпека;
Неоцінені: види, про які відомо, що вони можуть належати до категорії
зникаючих, вразливих чи рідкісних, але ще не віднесені до неї;
Недостатньо відомі: види, які не можна віднести до жодної із зазначених
категорій через відсутність необхідної повної і достовірної інформації.

8. Категорії МСОП

зниклі (Extinct, EX)
зниклі в природі (Extinct in the Wild, EW)
під критичною загрозою (Critically Endangered, CR)
під загрозою (Endangered, EN)
вразливий (Vulnerable, VU)
близький до загрозливого стану (Near Threatened,
NT)
під невеликою загрозою (Least Concern, LC)
відомості недостатні (Data Deficient, DD)
недосліджені (Not Evaluated)

9. Категорії Європейського червоного списку

зникаючі
(E) – види, що знаходяться під загрозою
зникнення, існування яких малоймовірне;
вразливі (V) – види, які можуть у найближчому
майбутньому бути віднесені до категорії
«зникаючих»;
рідкісні (R) – види, світові популяції яких невеликі й
зараз не належать до категорії «зникаючих» чи
«вразливих», але їм також загрожує небезпека
зникнення;
невизначені (I) – види, про які відомо, що вони не
належать до трьох попередніх категорій
English     Русский Правила