Суб’єкти та об’єкти біржової торгівлі. Біржові угоди
Суб’єкти біржової торгівлі
Об’єкти біржової торгівлі
Первинний та вторинний ринок цп
БІРЖОВІ УГОДИ
Види біржових угод
Угоди на термін:
Біржове замовлення
Елементи біржового замовлення
Види біржових замовлень
Організація біржової торгівлі
222.00K
Категории: ФинансыФинансы БизнесБизнес

Суб’єкти та об’єкти біржової торгівлі. Біржові угоди

1. Суб’єкти та об’єкти біржової торгівлі. Біржові угоди

2. Суб’єкти біржової торгівлі

3. Об’єкти біржової торгівлі

4. Первинний та вторинний ринок цп

На первинному ринку відбувається продаж
цінних паперів їхнім першим власникам
(інвесторам).
Усі наступні операції з обігу цінних паперів
виконуються на вторинному ринку.

5.

Завдання первинного ринку полягає в
можливості емітента акумулювати
необхідні кошти шляхом емісії пайових або
боргових цінних паперів.
Завдання вторинного ринку полягає в
забезпеченні ліквідності цінних паперів,
тобто обов’язковою умовою є змога
власників продати їх у разі необхідності.

6.

Фондова біржа як організатор торгівлі
цінними паперами створюється як
безприбуткова організація та займається
виключно процедурою укладання угод
купівлі-продажу цінних паперів та їхніх
похідних за законами України. Вона не
може виконувати функції депозитарію і
здійснювати операції з цінними паперами
від власного імені та за дорученнями
клієнтів.

7. БІРЖОВІ УГОДИ

Біржовими вважаються угоди, укладені на
фондовій біржі між учасниками біржових
торгів з цінних паперів, внесених до
біржового реєстру,
і зафіксовані на біржових торгах та
зареєстровані відповідно до правил
біржової торгівлі.

8. Види біржових угод

касові угоди;
угоди на термін.
Під касовими розуміють угоди, що передбачають
поставку цінних паперів і одночасну їх оплату
безпосередньо в день укладання угоди або
протягом трьох робочих днів, починаючи з дня
укладання угоди (розрахунковий період).
Під угодами на термін розуміють такі угоди, що
передбачають фіксований термін виконання
сторонами своїх зобов’язань, який визначається
в угоді.

9.

Різниця між курсом угод на термін і курсом
касових угод класифікується як:
депорт (курс угод на термін, менший за
курс касових угод);
репорт (курс угод на термін, більший за
курс касових угод).

10. Угоди на термін:

Під твердими угодами на термін
розуміють такі угоди, що передбачають
поставку цінних паперів у кількості і за
курсом, зафіксованим сторонами в цих
угодах.
Під онкольними угодами на термін
розуміють такі угоди, що передбачають
виконання розрахунків за курсом на день,
зазначений в угоді.

11. Біржове замовлення

Оформлення та передача на ринок біржових
замовлень здійснюється уповноваженими
особами брокерських контор, зареєстрованих на
біржі.
Біржове замовлення – визначений правилами
біржі письмовий (на спеціальному бланку) або
усний спосіб оголошення брокером/дилером
відкритої пропозиції на купівлю чи продаж цінних
паперів, який є достатньою підставою для
котирування та/або прийняття біржової угоди до
виконання.

12. Елементи біржового замовлення

Кожне біржове замовлення повинне містити:
зазначення напряму операції (продаж або
купівля),
характеристику цінного паперу, щодо якого
укладається угода,
кількість лотів і цінних паперів у лоті,
цінові умови,
особливі умови, необхідні для правильного
виконання замовлення,
термін дії замовлення
та вид операції (комісійна або комерційна), що
здійснює брокерська контора.

13.

Біржові замовлення формуються з
урахуванням вимог щодо мінімального
обсягу та вартості торгового лоту.

14. Види біржових замовлень

Біржові замовлення можуть мати формулювання “За курсом
дня” або містити граничний курс.
У замовленнях “За курсом дня” не зазначається конкретне
значення курсу - задовольняються негайно, за першим
існуючим після їх приймання курсом на ринку, враховуючи
час, необхідний для введення таких замовлень на ринок.
У замовленні з обмежувальним курсом покупець фіксує
максимальний курс, за яким він згоден купити, а продавець –
мінімальний курс, за яким він згоден продати цінні папери.
Замовлення задовольняється, якщо це дозволяє ринок.
Обмежувальний курс замовлень повинен відповідати
встановленому біржею кроку котирування. У протилежному
випадку такі замовлення визнаються недійсними.

15. Організація біржової торгівлі

у вигляді простого (одностороннього)
аукціону ціни “з голосу” або
подвійного (онкольного, чи безперервного)
аукціону на підставі письмових замовлень
учасників торгівлі або
із застосуванням системи електронного
обігу цінних паперів.
English     Русский Правила