«Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон»
На сучасному етапі переважають такі головні завдання, які вирішу­ються за допомогою ВЕЗ:
Основними вимогами до розміщення ВЕЗ є:
Усі економічні зони, які існують у світовій практиці, можна поділи­ти на такі групи:
Території, на яких створюються спеціальні (вільні) економічні зони, повинні відповідати таким вимогам:
0.99M
Категории: ЭкономикаЭкономика ПолитикаПолитика

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон

1. «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон»

Таня Литвинчук 212-Т

2.

• Вільна економічна зона — це частина території однієї
держави, у межах якої діють пільговий режим
господарювання і зовнішньоекономічної діяльності, на
якій ввезені товари розглядаються як об'єкти, що
знаходяться за межами національної митної території
щодо права імпорту та відповідних податків і не
підлягають звичайному митному контролю та
оподаткуванню.

3. На сучасному етапі переважають такі головні завдання, які вирішу­ються за допомогою ВЕЗ:

На сучасному етапі переважають такі головні
завдання, які вирішуються за допомогою ВЕЗ:
• нарощування експортного потенціалу;
• збільшення Інвалютних доходів держави;
• використання сучасного управлінського і
професійного досвіду;
• активізація спільної з іноземними інвесторами
підприємницької діяльності;
• прискорення соціально-економічного розвитку
окремих регіонів і галузей економіки;
• залучення іноземних інвестицій і технологій;
• інтеграція економіки в систему світогосподарських
зв'язків;
• формування нових (додаткових) робочих місць.

4. Основними вимогами до розміщення ВЕЗ є:

• сприятливе географічне положення по
відношенню до зовнішнього та внутрішнього
ринків та наявність розвинутих транспортних
комунікацій;
• розвинутий потенціал, наявність виробничої
та соціальної інфраструктури;
• значний природно-ресурсний потенціал.

5. Усі економічні зони, які існують у світовій практиці, можна поділи­ти на такі групи:

Усі економічні зони, які існують у світовій
практиці, можна поділити на такі групи:
зовнішньоторговельні зони — частина території, де товари
іноземного походження можна зберігати, купувати та
продавати без сплати митних зборів;
комплексні виробничі зони - частина території держави, на
якій впроваджується спеціальний режим економічної
діяльності;
науково-технічні зони - зони, спеціальний правовий режим
яких орієнтований на розвиток наукового та виробничого
потенціалу, досягнення нової якості економіки шляхів.
туристично-рекреаційні зони створюються в регіонах, які
мають багатий природний, рекреаційний та історикокультурний з метою активізації підприємницької діяльності у
сфері туристичного бізнесу;
банківсько-страхові (офшорні) зони - особливо сприятливий
режим застосування банківських та страхових операцій в
іноземній валюті.
зони прикордонної торгівлі - частина території держави на
кордоні з прилеглими країнами, де діє спрощений порядок
перетинання кордону та торгівлі;

6. Території, на яких створюються спеціальні (вільні) економічні зони, повинні відповідати таким вимогам:

• мати сприятливе транспортно-географічне
розташування;
• бути наближеними до державного кордону України;
• бути із об'єктами, забезпеченими виробничою та
соціальною інфраструктурами;
• не мати обмежень екологічного характеру.

7.

• Особливістю вільних економічних зон в Україні на
початку їх функціонування була незначна кількість
залучених інвестицій в порівнянні з очікуваними,
практична відсутність впливу на економічний
розвиток регіонів їх розташування та країни в цілому,
незначні обсяги реалізованої продукції. На
початковому етапі негаразди списувалися на період
становлення діяльності. Вважалося, що з часом
темпи нарощування діяльності СЕЗ за всіма
параметрами зростатимуть, що дозволить
українським СЕЗ зіграти суттєву роль в економічному
зростанні країни.

8.


Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, як
зазначається у ст. 25 Закону України "Про
підприємства в Україні", є частиною
зовнішньоекономічної діяльності України і
регулюється законами України. Чільне місце серед
цих законів посідає Закон України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р.,
який визначає зовнішньоекономічну діяльність як
діяльність суб'єктів господарської діяльності України
та іноземних суб'єктів господарської діяльності,
побудовану на взаємовідносинах між ними, що має
місце як на території України, так і за її межами.

9.

• Спеціальна (вільна) економічна зона (СЕЗ, ВЕЗ)
являє собою частину території України, на якій
встановлюються і діють спеціальний правовий
режим економічної діяльності та порядок
застосування і дії законодавства України. На
території спеціальної (вільної) економічної зони
запроваджуються пільгові митні, валютнофінансові, податкові та інші умови економічної
діяльності національних та іноземних юридичних і
фізичних осіб. (ст.1 Закону України від 13.10.1992 №
2673-ХЇЇ "Про загальні засади створення і
функціонування спеціальних (вільних) економічних
зон").
English     Русский Правила