Передвиборча програма Кандидата на посаду голови студентської організації факультету землевпорядкування
Команда КВК
Найактивніша група
Дякую за увагу!
916.78K
Категория: СоциологияСоциология

Передвиборча програма кандидата на посаду голови студентської організації факультету землевпорядкування

1. Передвиборча програма Кандидата на посаду голови студентської організації факультету землевпорядкування

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАН Д ИДАТА Н А П О СА Д У ГОЛ О ВИ СТ УД ЕН Т С ЬКОЇ
О РГАН ІЗ АЦ ІЇ ФАК УЛ ЬТ ЕТУ З ЕМЛ ЕВПОРЯ ДК УВАН НЯ
Кармазіної Карини
студентки 2 курсу 3 групи

2.

Креативно-ідейний
відділ

3.

Методички
Магістри
4 курс
3 курс
2 курс
Книжки
Посібники
Барахолка навчальної літератури
4
3
2
1
курс
курс
курс
курс

4. Команда КВК

Виступ
Лідер
Графік
Бажаючі
КОМАНДА КВК

5. Найактивніша група

Рейтинг
студента
Рейтинг
групи
Середній
рейтинг
студента
певної групи
Рейтинг груп
факультету
НАЙАКТИВНІША ГРУПА
Перехідний кубок
«Найактивніша група
факультету
землевпорядкування
»
English     Русский Правила