План:
Дякуємо за увагу 
1.33M

Соціальна стратифікація суспільства в умовах розвитку економічної системи капіталізму

1.

На тему : «Соціальна
стратифікація суспільства в
умовах розвитку економічної
системи капіталізму»
Презентацію підготували
студенти ІІ курсу
факультету МЕіМ КНЕУ
Керівник проекту:
Кулага І.В., к.е.н., доц.
Київ-2009

2. План:

Сутність поняття «Соціальна
стратифікація» та його роль у дослідженні
економічного розвитку.
2) Основні складові сучасної системи
соціальної стратифікації в розвинених
країнах.
3) Тенденції трансформації соціальної
стратифікації у процесі розвитку
інформаційного суспільства.
1)

3.

Соціальна стратифікація (stratum –
шар) – поділ суспільства на
вертикально розташовані
соціальні групи і верстви (страти),
які мають власний престиж,
власність, владу, освіту тощо.

4.

Страти – це великі сукупності
людей, які розрізняються за своїм
становищем у соціальній ієрархії
суспільства. Основою утвореня
страт є природна і соціальна
нерівність.
Страти
Природна нерівність
(етнічна приналежність,
статево-вікові особл
Соціальна
нерівність (поділ
праці, уклад
життя)

5.

Англійський соціолог Е. Гіденс розрізняє 4 основних
історичних типи стратифікованого суспільства:
Стратифікова-не
сусп-во
1. Рабство
Гранична
форма
нерівності,
за якої одні
люди
володіють
іншими.
2. Касти
Поділ с-ва, що
хар-но для
Індії. Межі між
кастами дуже
різкі, що викл.
будь-яку
соціальну
мобільність
3. Стани
Властиві
Європ.
феодалізму.
1 станаристократи і
вельможі.
2 стандухівництво.
3-селяни,
купці, ремісл.
4. Класи
Це відкритий
тип
стратифікації,в
якому можливі
і бажані
переміщення з
одного класу в
інший.

6.

Клас – угрупування людей на основі нерівного
становища щодо основних соціальних
ресурсів, які визначають їхні життєві шанси,
соціальні претензії та соціальні можливості
спільно діяти.

7.

Основні складові стратифікації
Західного індустріального сус-ва.
Вищий клас:
Роботодавці, керівники, топ-менеджери, ті хто
має високий майновий ценз.
Середній клас:
Сукупн. соц груп, що займають проміжну позицію між верхами
і низами сусп-ва
Зосереджує у своїх рядах кваліфікованіші, найдіяльніші кадри
сусп-ва.
Виступає культурним інтегратором, соц. медіатором,
та соц. стабілізатором сусп-ва.
Нижчий клас:
Малокваліфіковані робітники, особи
без професійної кваліфікації.

8.

У сучасному західному суспільстві
виділяють 7 основних страт:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Верхня вища – “Аристократія”.
Нижня вища – “Нові багаті”.
Верхній середній клас .
Середній середній клас –
Інтелектуальні професії.
Нижній середній клас.
Верхня нижча.
Нижня нижча.

9.

Клас носіїв знань – це клас
інтелектуалів, працівників
інтелектуальної праці, власників
інтелектуального капіталу.

10.

Соціальна мобільність –
переміщення індивідів між
елементами соціальної
структури.
Зміна умов життя.
Отримання нової професії.
Зміна видів діяльності.
Суспільна думка ( престиж) .

11.

Соціальна мобільність
Горизонтальна
(без зміни
статусу)
Вертикальна
(зі зміною
статусу)
Маргіналізація
(втрата приналежності до
однієї групи без входження до
іншої)
Необхідність формування потужного
середнього класу як гаранта стабільності.

12. Дякуємо за увагу 

Дякуємо за увагу
Презентація підготовлена студентами
факультету МЕіМ, 2 курсу 8 групи :
Бурлаєнко А.,Десятниченко В.,
Панфілова І.,Потопальский М.,
Рогуліна А.,Кутвіцька Я.,
Яковенко Д.
English     Русский Правила