Організаційний клімат vs Організаційна культура
Що таке організаційний клімат?
Виміри організаційного клімату
Виміри організаційного клімату
Сила організаційного клімату виражається:
Що таке організаційна культура?
В чому спільність?
В чому відмінність?
Дякуємо за увагу
930.52K
Категория: СоциологияСоциология

Організаційний клімат та організаційна культура

1. Організаційний клімат vs Організаційна культура

Підготували:
Оленченко Станіслав
Студинський Іван

2. Що таке організаційний клімат?

• колективне сприйняття політик, практик та
процедур організації, що переживається
працівниками, а також значення, які вони
надають цьому досвіду (Schneider, 2013)
• "the shared perception of the way things are
around here“ (Reichers, 1990)

3. Виміри організаційного клімату

• Надання послуг клієнту/дотримання правил
безпеки:
“My supervisor says a good word whenever he sees a
job well done”
vs
“My supervisor says a good word whenever he sees a
job done according to the safety rules” (Zohar 2000)

4. Виміри організаційного клімату

• Процес/ціледосягання:
Як сприймається звичайний процес праці
vs
Як сприймається досягнення стратегічних
задач організації

5. Сила організаційного клімату виражається:

• частотою впровадження окремих практик
управлінцями організації
• гомогенністю сприйняття цих практик
працівниками

6. Що таке організаційна культура?

• система цінностей, ідей, звичаїв, які,
взаємодіючи з формальною структурою,
формують норми поведінки та взаємодії в
організації. (Захарова, 2006)

7.

Соціаль
ні науки
Психолог
ія
1960
Організаційна
культура
Клімат
1970
Орг. клімат
1980
1990
2000

8.

• Кількісна/якісна
методологія
• Якісна методологія
• Колективний рівень
аналізу
• Колективний рівень
аналізу
• Кількісна/якісна
методологія
• Кількісна методологія
• Індивідуальний
рівень аналізу
1980
• Колективний рівень
аналізу
1990
2000

9. В чому спільність?

• Визначення об’єкту наукових інтересів;
• Деякі центральні теоретичні проблеми;
• Методологія

10. В чому відмінність?

• Організаційний клімат продукується керівництвом.
Об’єкт дослідження – працівник організації.
• Організаційна культура підкреслює в собі
дуальність структури та агента.
Об’єкт дослідження – як керівники, так і
працівники.

11. Дякуємо за увагу

English     Русский Правила