Біоетичні проблеми народження
Аборт ( переривання вагітності)
Проблеми штучного запліднення і сурогатного материнства
Сурогатне материнство
1.37M
Категория: МедицинаМедицина

Біоетичні проблеми народження

1. Біоетичні проблеми народження

БІОЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
НАРОДЖЕННЯ
ШТУЧНЕ ЗАПЛІДНЕННЯ,АБОРТ,СУРОГАТНЕ
МАТЕРИНСТВО,КЛОНУВАННЯ

2. Аборт ( переривання вагітності)

АБОРТ
( ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ)

3.

• Принцип автономії дає право розпоряджатися
жінці своїм тілом, але принцип людської гідності
гарантує права людини, нездатної самостійно
приймати рішення. Очевидно, що вирішення
проблеми аборту вкорінене у розв'язанні
питання статусу ембріона. У даному випадку ми
стикаємось з проблемою не стільки біоетичного,
стільки філософського характеру, оскільки
перед нами постає питання про точку відліку
людського життя. Питання про початок
людського життя конкретизується таким
питанням: «Чи є ембріон частиною організму
матері, з якою вона може чинити довільні дії чи
він наділений якостями людської
індивідуальності та є соціально визнаним
суб'єктом моральних відносин?»

4.

• Сучасна мікрогенетика обґрунтовує дві точки
зору стосовно початку життя. Згідно з першою,
людський індивідуум як неповторна цілісність
утворюється протягом другого тижня після
зачаття. Друга точка зору ґрунтується на тому,
що початок нового життя розпочинається з
моменту злиття ядер чоловічої та жіночої
статевих клітин та утворення нового ядра, що
містить неповторний генетичний матеріал.

5.

• В сучасній практиці з метою упередження
штучних абортів широко застосовуються
контрацепція та стерилізація. Радикальні
прихильники заборони аборту вважають
застосування контрацептивних засобів
прихованою формою аборту, щоправда,
визнають при цьому, що контрацептивні засоби
та аборт — це два різновиди зла за своєю
значимістю

6.

7. Проблеми штучного запліднення і сурогатного материнства

ПРОБЛЕМИ ШТУЧНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ І СУРОГАТНОГО
МАТЕРИНСТВА

8.

• Штучне запліднення (ШЗ). Такий варіант
репродуктивних технологій полягає у штучному
введені донорського матеріалу (сперми або
яйцеклітини) у статеві шляхи жінки.
Репродуктивна медицина розвивається швидко й
інтенсивно.
• Важливо передбачити правові гарантії
можливості здійснення тих або інших
репродуктивних технологій для людей, які дійсно
потребують такого втручання за медичними
показаннями.
• Так, професор М. Малеїна щодо штучного
зародження дітей зазначає, що "здатній до
природного народження дітей жінці (або
подружжю) ця операція не проводиться. Це не
прирівнюється до відмови в наданні медичної
допомоги, оскільки жінка, здатна мати дітей,
здорова і не має потреби в такій допомозі.

9.

• Необґрунтоване збільшення кількості подібних
операцій ускладнить надання медичної
допомоги в інших, дійсно необхідних
випадках, і призведе до зайвої витрати сил і
засобів органів охорони здоров'я. Необмежене
здійснення штучного запліднення здатне
певною мірою знецінити соціальне значення
родини, материнства, батьківства.

10. Сурогатне материнство

СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО
• Це штучне запліднення яйцеклітини з
наступним поміщенням ембріона в порожнину
матки іншої жінки (сурогатної матері). На
думку представників Української асоціації
репродуктивної медицини, сурогатне
материнство - це метод лікування безпліддя,
при якому ембріон, отриманий від генетичних
батьків, переноситься в порожнину матки
іншої жінки.

11.

Кінець?
English     Русский Правила