Просте речення
Речення – найменша одиниця людського спілкування
Усі слова в реченні пов’язані граматично. Речення має граматичну основу.
Головні члени речення – підмет і присудок.
Види речень
Речення за будовою
За характером граматичної основи
Поширене речення має другорядні члени, а непоширене складається тільки з головних членів речення.
Що може ускладнювати речення?
67.25K
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Просте речення

1. Просте речення

2. Речення – найменша одиниця людського спілкування

За допомогою речення ми формуємо,
виражаємо й повідомляємо думку.
Отже, речення є засобом вираження
закінченої думки.
Це слово чи група слів, що передають
повідомлення, запитання або пораду,
прохання, наказ.

3. Усі слова в реченні пов’язані граматично. Речення має граматичну основу.

Граматична основа речення – це головні
члени речення.
Граматична основа має найважливіше
значення для вираження думки.
Пам’ятаймо! Головні члени речення не
становлять словосполучення.

4. Головні члени речення – підмет і присудок.

Підмет – це головний член речення, що
означає предмет, про який говориться в
реченні, і відповідає на питання: хто?що?
Присудок – це головний член речення,
який означає, що говориться про підмет, і
відповідає на питання: що робить підмет?
що він таке? який він є? хто він такий?
Уперта праця все переможе. (Нар.тв.)

5. Види речень

За метою
висловлювання
розповідні
За емоційним
забарвленням
питальні
окличні
спонукальні

6. Речення за будовою

Прості
(Одна граматична основа)
Сполучникові
Складні
(Складається з 2-х або
кількох простих речень)
Безсполучникові

7. За характером граматичної основи

Односкладні
Є підмет або присудок
Двоскладні
Є підмет
і присудок

8. Поширене речення має другорядні члени, а непоширене складається тільки з головних членів речення.

Додаток –це другорядний член речення, який означає
предмет і відповідає на питання всіх відмінків, крім називного
та кличного.
Світилась радістю душа.(Д.Луценко)
Означення – це другорядний член речення, який вказує на
ознаку предмета і відповідає на питання який? котрий? чий?
Вічно пахнуть золоті меди. (І.Драч)
Обставини – це другорядні члени речення, які називають
різні дії – місце, час, причину, мету, спосіб, ступінь.
Відповідають на питання де? куди? коли? звідки? чому?
навіщо? як?
Річка весело іскриться. (Н.Забіла)

9. Що може ускладнювати речення?

Звертання
Україно,
ти для мене диво.
(В.Симоненко)
English     Русский Правила