Міжнародні організації
План
Ознаки
Класифікація
Історія
Основні цілі організації
До сфер спільної діяльності держав-членів відносяться:
Рада Глав держав СНД
Рада голів держав-учасниць на своїх засіданнях приймає також рішення щодо:
Рада голів урядів Співдружності вирішує такі питання:
Соціальний розвиток країн СНД
Цікаві факти
662.37K
Категории: ПолитикаПолитика ПравоПраво

Міжнародні організації

1. Міжнародні організації

МІЖНАРОДНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ
Презентацію підготувала студентка 110
групи Чмутенко Анна

2. План

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Визначення
Ознаки
Класифікація
Загальнополітичні організації
Військово-політичні організації
Міжнародні економічні об'єднання
Регіональні організації
Валютно-фінансові організації
СНД як приклад регіональної організації

3.

Міжнародні організації — об'єднання трьох або
більше незалежних держав, їхніх урядів, інших
міжурядових організацій, спрямоване на вирішення
певних спільних питань чи організації проектів.
Уряди діють від імені своєї держави і представляють
її інтереси, дотримуючись поваги її суверенітету.

4.

Міжнародні міжурядові організації часто називають міжнародними
організаціями, хоча останніми можуть називатися також і
міжнародні неурядові організації (INGOs), такі як міжнародні
неприбуткові організації, чи мультинаціональні корпорації.
Міжнародні міжурядові організації є важливим суб'єктом в
публічному міжнародному праві, починають діяти після підписання
певного взаємного договору, ратифікованого державамиучасниками.

5. Ознаки

членство 3-х і більше країн;
наявність установчого міжнародного договору;
постійні органи і штаб-квартира;
повага суверенітету членів-держав;
невтручання у внутрішні справи;
встановлення порядку, прийняття рішень і
їх юридичної сили;

6. Класифікація

За предметом діяльності — політичні,
економічні, кредитно-фінансові, з питань
торгівлі, охорони здоров'я, культури та ін.
За колом учасників — універсальні, регіональні.
За порядком прийому нових членів — відкриті,
закриті.
За цілями та принципами діяльності — з
загальною компетенцією, зі
спеціальною компетенцією.
За кількістю членів — всесвітні, групові.

7.

Загальнополітичні
організації: Організація
Об'єднаних
Націй (ООН), Ліга
Арабських
Держав (ЛАД), Організац
ія Американських
Держав (ОАД), Організац
ія Африканської
Єдності(ОАЄ), Азіатсько
-Тихоокеанська
Рада (АЗПАК).

8.

Військово-політичні
організації: Організація
Північноатлантичного
договору (НАТО), Західн
оєвропейський
союз ЗЄС), АНЗЮС тощо

9.

Міжнародні економічні об'єднання: Світова
організація торгівлі (СОТ), Організація країнекспортерів нафти (ОПЕК), Організація
чорноморського економічного
співробітництва(ОЧЕС)

10.

Регіональні
організації: Європейсь
кий
Союз (ЄС), Співдружні
сть Незалежних
Держав (СНД), Органі
зація за демократію
та економічний
розвиток
ГУАМ (ГУАМ),Центра
льноєвропейська
ініціатива (ЦЄІ).

11.

Валютно-фінансові організації: Міжнародний
банк реконструкції та
розвитку (МБРР), Міжнародний Валютний
Фонд (МВФ).

12.

Співдружність Незалежних Держав, СНД —
регіональна міжнародна організація, до якої
входять деякі пострадянські країни.

13. Історія

Співдружність Незалежних Держав створена 8 грудня 1991 року в
садибі Віскулі (Біловезька пуща, Білорусь) як господарський,
політичний та економічний союз Білорусі, Росії та України. 21
грудня на умовах Алма-Атинської угоди приєднались ще вісім
колишніх
республік СРСР (Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан,
Молдова, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан).1993 року
до СНД приєдналася Грузія. 2005 року зі складу СНД
вийшов Туркменістан. Україна є співзасновницею СНД, але
Статут організації Україною досі не ратифіковано, тому
формально Україна залишається лише спостерігачем і не є
членом СНД. 2008 року парламент Грузії прийняв рішення
залишити СНД, і, згідно зі Статутом СНД,18 серпня 2009 року
Грузія офіційно перестала бути членом
Співдружності. 2014 року Україна оголосила про початок
процедури виходу з СНД.

14.

15. Основні цілі організації

Співпраця в політичній, економічній, екологічній,
гуманітарній, культурній та інших галузях;
Всебічний розвиток держав-членів в рамках єдиного
економічного простору, міждержавної кооперації та
інтеграції;
Забезпечення прав і свобод людини;
Співпраця в забезпеченні міжнародного миру і
безпеки, досягнення загального і
повного роззброєння;
Взаємна правова допомога;
Мирне вирішення суперечок і конфліктів між
державами організації

16. До сфер спільної діяльності держав-членів відносяться:

До сфер спільної діяльності державчленів відносяться:
Забезпечення прав і основних свобод людини;
Координація зовнішньополітичної діяльності;
Співпраця у формуванні і розвитку спільного
економічного простору, митної політики;
Співпраця в розвитку систем транспорту, зв'язку;
Охорона здоров'я та навколишнього середовища;
Питання соціальної і міграційної політики;
Боротьба з організованою злочинністю;
Співпраця в галузі оборонної політики і охорони
зовнішніх кордонів.

17. Рада Глав держав СНД

Головним органом СНД є Рада голів держав-учасниць,
що обговорює і вирішує принципові питання
пов'язані з діяльністю держав-учасниць, які
стосуються їхніх спільних інтересів, а також
розглядає будь-які питання, в яких зацікавлені окремі
держави-члени Співдружності, враховуючи інтереси
решти учасниць

18. Рада голів держав-учасниць на своїх засіданнях приймає також рішення щодо:

— внесення поправок до Статуту СНД;
— створення нових або ліквідації існуючих органів
Співдружності;
— оптимізації структури СНД, удосконалення діяльності
органів Співдружності;
— заслуховування доповідей про діяльність органів СНД;
— призначення голів органів, що відносяться до її
компетенції;
— делегування повноважень іншим органам СНД;
— затвердження положень про органи СНД, що входять у
її компетенцію

19. Рада голів урядів Співдружності вирішує такі питання:

— реалізації доручень Ради голів держав, даних Раді голів урядів;
— реалізації положень, зафіксованих у Договорі про створення
Економічного союзу, а також фактичного функціонування зони вільної
торгівлі;
— прийняття спільних програм розвитку промисловості, сільського
господарства та інших галузей економіки з їх фінансуванням;
— розвитку систем транспорту, зв'язку, енергетики;
— співробітництва у питаннях тарифікації, кредитно-фінансової і
податкової політики;
— розробки механізмів, які спрямовані на формування науковотехнологічного простору;
— створення органів Співдружності в рамках її компетенції;
— призначення (затвердження) керівних органів Співдружності, що
входять до її компетенції;
— фінансового забезпечення органів Співдружності.

20.

Члени СНД: Азербайджан, Білорусь, Вірменія,
Казахстан, Киргизстан , Молдова, Росія,
Таджикистан, Узбекистан.

21. Соціальний розвиток країн СНД

Статистичні дані показують, що загалом країни СНД станом
на 2011 рік становлять собою зону соціальних негараздів.
Найбільш низький рівень соціального розвитку
спостерігається в Киргизстані й Таджикистані, в яких від 35
до 50% населення мають доходи нижчі від величини
прожиткового мінімуму, а також у Молдові, Вірменії та
Україні, де близько чверті громадян мають доходи нижчі
від величини прожиткового мінімуму. При цьому слід
ураховувати, що суб'єктивний рівень бідності, який
визначається на підставі соціологічних опитувань, часто
виявляється істотно вищим за офіційний показник: так,
суб'єктивний рівень бідності в Україні становить 42%, а
офіційний рівень — 28%; у Росії різниця ще більша — 42% і
13% відповідно.

22.

23. Цікаві факти

Михайло Горбачов розшифровував СНГ як «Сумели
навредить Горбачёву».
Російській сатирик та українофоб Михайло
Задорнов розшифровував СНГ як «Спаси нас господи».
Частка країн СНД у світових запасах нафти становить
23-24%, газу — 35%, вугілля — 22%, заліза — 36%,
хрому — 9%, марганцю — 34-35%, бокситів — близько
7%, нікелю — 22%, кобальту — 15%, свинцю і цинку —
по 20%. За запасами алмазів, платиноїдів, золота,
срібла, титану, цирконію, рідкісних металів і
рідкоземельних елементів і ряду інших корисних
копалин країни СНД займають 1-3 місце у світі.

24.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила