Право Європейського Союзу
Особливості
Етапи розширення ЄС
Етапи розширення ЄС
Етапи розширення ЄС
Установчі договори ЄС
Установчі договори ЄС
Установчі договори ЄС
Хартія основних прав Європейського Союзу
Лісабонські договори
Інституційна структура ЄС
Інституційна структура ЄС
Інституційна структура ЄС
Європейський Парламент - www.europarl.europa.eu
Європейська Рада - http://www.consilium.europa.eu/european-council/
Рада - http://www.consilium.europa.eu/council-eu/
Європейська Рада vs Рада Європейського Союзу
Рада Європи
Рада Європи -Україна
Рада Європи - Україна
1.60M
Категория: ПравоПраво

Право Європейського Союзу. Лекція 1

1. Право Європейського Союзу

2. Особливості

Самостійне положення по
відношенню як до
внутрішньодержавних
систем права, так і до
міжнародного
Є наднаціональним
Принцип прямої дії права
ЄС

3. Етапи розширення ЄС

Держави-засновники:
ФРН, Франція, Італія,
Бельгія, Нідерланди,
Люксембург
Великобританія, Данія,
Ірландія – 1973р.
Греція – 1986р.
Іспанія, Португалія –
1986р.

4. Етапи розширення ЄС

Австрія, Фінляндія,
Швеція – 1995р.
Угорщина, Польща,
Словаччина, Словенія,
Чехія, Литва, Латвія,
Естонія, Кіпр, Мальта
– 2004р.

5. Етапи розширення ЄС

Румунія, Болгарія –
2007р.
Хорватія – 2013р.

6. Установчі договори ЄС

Паризький договір 1951 р.
про заснування
Європейського
співтовариства вугілля та
сталі (ЄСВС) – укладений
терміном на 50 років
Римські договори 1957р.:
1) Про заснування
Європейського
Економічного
Співтовариства (з 1993р. –
Європейське
Співтовариство)

7. Установчі договори ЄС

2) Про заснування
Євроатому
Єдиний європейський акт
1986р.
Маастрихтський договір
про заснування
Європейського Союзу
Амстердамський договір
1997р.
Ніццький договір 2001р.

8. Установчі договори ЄС

Лісабонські договори
1) Договір про
Європейський Союз
2) Договір про
функціонування
Європейського Союзу
Хартія основних прав
Європейського Союзу

9. Хартія основних прав Європейського Союзу

Урочисто проголошена на засіданні
Європейської Ради в Ніцці у 2000 році.
Невизначений правовий статус до 2009
року
З часу набрання чинності Лісабонського
договору 1 січня 2009 року має повну
юридичну силу

10. Лісабонські договори

Договір по
Європейський
Союз
Договір про
функціонування
Європейського
Союзу
• регулює: цілі, цінності,
компетенцію, фундаментальні
принципи, інституційні органи ЄС
• регулює: порядок функціонування
ЄС
• Встановлює: сфери, межі та
механізми реалізації його
повноважень (Ст. 2 ДФЄС)

11. Інституційна структура ЄС

Ст. 13 Договору про ЄС
1) Європейський Парламент
2) Європейська Рада
3) Рада
4) Європейська Комісія
5) Суд Європейського Союзу
6) Європейський центральний банк
7) Рахункова палата

12.

13. Інституційна структура ЄС

Ст.
13 Договору про ЄС +
• Європейський Парламент - ст.14 ДЄС + ст.. 223- 234
ДФЄС
• Європейська Рада - ст. 15 ДЄС + ст.. 235 – 236 ДФЄС
• Рада – ст. 16 ДЄС + ст.. 237 – 243 ДФЄС
• Європейська Комісія - ст. 17 ДЄС + ст.. 244 – 250 ДФЄС
• Суд Європейського Союзу - ст. 19 ДЄС + ст.. 251 – 281
ДФЄС

14. Інституційна структура ЄС


Європейський
центральний банк
- ст.. 282- 284 ДФЄС
Рахункова палата ст.. 285- 287 ДФЄС

15. Європейський Парламент - www.europarl.europa.eu

Європейський Парламент www.europarl.europa.eu
Функції
• Законодавча,
бюджетна
• Консультативна
та функція
політичного
контролю
Склад
• Не більше 750
• Голова
Термін обрання
• 5 років

16.

17. Європейська Рада - http://www.consilium.europa.eu/european-council/

Європейська Рада http://www.consilium.europa.eu/european-council/
Функції
• Визначає загальні
політичні
пріоритети ЄС
• Не виконує
законодавчої
функції!
Склад
• Голови держав або
урядів державчленів ЄС
• Голова Європейської
Ради
• Голова Комісії
• Верховний
представник Союзу
з питань
закордонних справ і
політики безпеки
бере участь у роботі
Термін обрання
Голови
• 2,5 років +
• Можливе
переобрання на
один термін

18. Рада - http://www.consilium.europa.eu/council-eu/

Рада http://www.consilium.europa.eu/council-eu/
Функції
Склад
• Законодавча,
бюджетна
• Функція
розробки
політики
• Координаційна
• Один
представник
від кожної
держави-члена
ЄС на рівні
міністра
Прийняття
рішень
• Кваліфікована
більшість
• Можливі інші
способи
прийняття
рішень, якщо
це
передбачено
Договорами

19. Європейська Рада vs Рада Європейського Союзу

Європейська Рада
Не є законодавчим
органом ЄС
Надає необхідні для
розвитку ЄС імпульси
Складається з голів
держав або голів урядів
держав-членів ЄС
Приймає рішення
консенсусом
Рада ЄС
Виконує законодавчу
функцію
Складається з
представників від
кожної держави-члена
ЄС на рівні міністра
Приймає рішення
кваліфікованою
більшістю голосів

20. Рада Європи

Міжнародна організація в Європі
Заснована 5 травня 1949 року – відома як
Лондонська угода або Статут Ради Європи
10 країн-засновників
На даний момент складається з 47
європейських держав
Приєднатись до Ради Європи можуть всі
європейські держави, що визнають:
а) верховенство права
б) права людини
Не відноситься до ЄС!

21.

22. Рада Європи -Україна

1992 р. – Україна заявила про своє бажання
приєднатись до РЄ, а парламенту України
надано статус “ спеціально запрошеного
гостя до Парламентської асамблеї ”
1995 р. – Україна стала 37 країною, що
приєдналась до Ради Європи
Відповідно до Статуту РЄ Україна
представлена у всіх головних органах РЄ:

23. Рада Європи - Україна

у Комітеті міністрів Україну представляє
міністр закордонних справ України
у Парламентській асамблеї Ради Європи
Україну представляє Постійна делегація
Верховної Ради України (24 народних
депутати)
Також діє Постійне представництво України
при Раді Європи на чолі з Надзвичайним та
Повноважним послом України
English     Русский Правила