Будова органел клітини
Мембранні структури клітини взаємодіють між собою
Вакуоля в рослинній клітині
Будова рибосоми Складається з р-РНК та білка, які утворюють велику та малу субодиниці. Функція - синтез білка на основі
Клітинний центр
Будова мітохондрії
АТФ-соми мітохондрій
Будова хлоропласта
Будова хлоропласта електронна мікрофотографія
5.77M
Категория: БиологияБиология

Будова органел клітини

1. Будова органел клітини

2.

3.

4.

Гіалоплазма
Органічні речовини
Неорганічні речовини
гідрофільні білки,
амінокислоти, вуглеводи,
ліпіди, різні типи РНК.
катіони металів
(зокрема, Са2+, К+),
аніони кислот.
Вода
Від 50% до 90 %
загального об'єму клітини.

5.

Структурні компоненти
клітини
Постійні.
Виконують специфічні
життєво важливі
функції
Непостійні.
Можуть з'являтися
і зникати протягом
життя клітини.
Органели
Включення

6. Мембранні структури клітини взаємодіють між собою

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. Вакуоля в рослинній клітині

17.

18.

19. Будова рибосоми Складається з р-РНК та білка, які утворюють велику та малу субодиниці. Функція - синтез білка на основі

Будова рибосоми
Складається з р-РНК та білка, які утворюють велику та малу
субодиниці. Функція - синтез білка на основі матричних РНК за
допомогою транспортних РНК

20. Клітинний центр

21.

22. Будова мітохондрії

23. АТФ-соми мітохондрій

24.

25.

26. Будова хлоропласта

27. Будова хлоропласта електронна мікрофотографія

English     Русский Правила