M a n a g e m e n t
Ұйымдық орта
Сыртқы орта
Жалпы орта, міндеттер ортасы және ұйымның ішкі ортасы
Жалпы орта
Жалпы орта
Жалпы орта
Жалпы орта
Жалпы орта
Міндеттер ортасы
Еңбек нарығы
Coca-Cola компаниясының жалпы ортасы
Air Astana компаниясының міндеттер ортасы
Ұйымның сыртқы ортасы және белгісіздік деңгейі
Ішкі орта: корпоративтік мәдениет
Корпоративтік мәдениет деңгейлері
Көрінетін бейнелер
Орта және мәдениет
Сыртқы ортаға бейімделетін және бейімделмейтін корпоративтік мәдениет
Корпоративтік мәдениеттің төрт түрі
Мәдениет пен нәтижелікті киыстыру (совмещение)
1.40M
Категория: МенеджментМенеджмент

Сыртқы орта және корпоративтік мәдениет

1. M a n a g e m e n t

Management
Lecture 3:
Сыртқы орта және корпоративтік
мәдениет
Наметша Асхат Сержанұлы, э.ғ.к., «Экономика, менеджмент
және туризм» кафедрасының аға оқытушысы
PowerPoint slides by
Susan A. Peterson, Scottsdale Community College

2. Ұйымдық орта

Сыртқы орта ұйымның
шегінен тыс тұратын, бірақ
оған маңызды әсер ететін
элементтерден тұрады
Олар: бәсекелестер,
ресурстар, технологиялар
мен экономикалық жағдай
Ұйымның сыртқы ортасын
екі деңгейге бөлуге болады:
ЖАЛПЫ (генеральный) орта
және МІНДЕТТЕР ортасы
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
2

3. Сыртқы орта


Жалпы орта – ұйымның
қызметіне жанама әсер ететін
элементтер
Міндеттер ортасы
- Тікелей әсер етеді
- Күнделікті қызметке
байланысты
Ішкі орта – ұйымның
ішіндегі элементтер:
қызметкерлер,
менеджмент және
корпоративтік мәдениет
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
3

4. Жалпы орта, міндеттер ортасы және ұйымның ішкі ортасы

© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
4

5. Жалпы орта

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӨЛШЕМ
Халықаралық ортада жаңа
бәсекелестер, сатып алушылар
және жабдықтаушылар пайда
болады
Олар әлеуметтік, технологиялық
және экономикалық
тенденцияларды кұрайды
Соңғы жылдары халықаралық
экономикалық биліктің Қытай мен
Үндістанға ауысуымен
ерекшеленіп отыр
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
5

6.

© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
6

7. Жалпы орта

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ӨЛШЕМ
Жеке саладағы және жалпы
қоғамдағы ғылыми және
технологиялық жаңалықтарды
қосады
Ықпалы
- Адамның генасының
мағнасын ашу
- Нанотехнология
- Интернет
- Мобильді байланыс
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
7

8. Жалпы орта

ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ ӨЛШЕМ:
Демографиялық сипаттар
Ережелер, әдет-құрып және
ұйым
жұмыс
істейтін
ел
құндылықтары
Халықтың
географиялық
тарауы
және
тығыздығы,
олардың орта жасы мен білім
деңгейі
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
8

9. Жалпы орта

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨЛШЕМ
- Жалпы елдегі және
аймақтағы
экономикалық жағдай
- Жұмыссыздық деңгейі
- Пайыздық
мөлшерлеме
- Тұтынушылардың
сатып алу қабілеттілігі
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
9

10.

© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
10

11. Жалпы орта

ЗАҢ ШЫҒАРУ ЖӘНЕ САЯСИ
ӨЛШЕМІ
Заң актілері
Мемлекеттік реттеу
қызметі
Саяси қозғалыстар
Мемлекеттің орнатқан
«Ойын ережесІ»
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
11

12. Міндеттер ортасы

Ұйымның қызметімен тікелей
байланысты элементтер
Тұтынушылар
Бәсекелестер
Жабдықтаушылар
Еңбек нарығы
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
12

13. Еңбек нарығы

Еңбек нарығын ұйымның жұмысына
жалданатын адамдар құрады
Әр ұйымға білімді және білікті
маман керек
Ақпараттық технологиямен жақсы
жұмыс істей білетін қызметкерлер
Персоналды оқыту мен даярлауға
үздіксіз инвестиция
Бір салада еңбек күшінің
тапшылығы, ал екінші салада оның
артылуы байқалуда
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
13

14. Coca-Cola компаниясының жалпы ортасы

• Жас өспірімдер аз ішеді
• Иммигранттар аз ішеді
• Утилизация туралы
абыржу
• денсаулық сақтау
мәселелері
• Slow economic
growth
• Prospect of
economic recovery
Әлеуметтік/
мәдени
орта
Техно-
логиялық
• Жаңадан кайта өңдеу
технологиялары
• Интернет арқылы
тауарларды жаңадан
жеткізу мүмкіндігі
орта
Coca-Cola
Экономикалық
орта
• Қытай мен Үндістанда
газдық сусындарға
сұраныстың өсуі
• Тұтынушылардың
салқындалған
сусындар ішуі
Саяси/ортасы
Environment
• Қоюдың санитарлық
ережелерінің өзгеру
• Жауапкершіліктің
қатаң ережелері
Халықаралық
орта
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
14

15. Air Astana компаниясының міндеттер ортасы

Тұтынушылар
Іскер адамдар
Саяхаттанушылар
Бәсекелестер
Бақталастық: баға
Жаңа ойыншылар:
аз
Жабдықтаушылар
Стратегиялық
әріптестер
Air
Astana
Басқа
авиакомпаниялар
Амадеус жүйесі
Реттеу
Азаматтық
авиация комитеті
Аэропорт тарифі
Монополияға
қарсы мекемелер
Еңбек
нарығы
Ұшақтар: Airbus
Реактивті
двигательдер үшін
жанармай: екі-үш
сатушылар
Кәсіподақтар жоқ
Бортпроводниктер,
ұшкыштар
Adapted from Exhibit 5.5
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
15

16. Ұйымның сыртқы ортасы және белгісіздік деңгейі

Жоғары
Жоғарғы
белгісіздік
Сыртқы
ортаға
бейімделу
Сыртқы орта
факторының
өзгеру
деңгейі
Төмен
белгісіздік
Төмен
Төмен
Жоғары
Ұйымның сыртқы орта факторларының саны
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing

17. Ішкі орта: корпоративтік мәдениет

Мәдениет – бұл ұйымның
барлық мүшелеріне ортақ
базалық құндылықтар,
сенімдер (убеждение),
жария емес келісімдер
және ережелер жиынтығы
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
4-

18. Корпоративтік мәдениет деңгейлері

Сыртқы байқаушы
көрінісіндегі
корпоративтік
мәдениет
Көрінетін деңгей
1. Артефактылар (киіну үлглері,
офистің орналасуы, рәміздер,
девиздер, салтанатты рәсімдер)
Көрінбейтін деңгей
2. Сөзбен және іспен көрсетілетін ортақ
құндылықтар мен сенімдер, мысалы
“Penney идеясы,” “HP жолы”
3. Негіз болатын ой мен терең сенім,
мысалы “Адамдар бұл жерде бірбірінің қамын жанұядағыдай Ұйымның мүшелеріне
ойлайды”
ортақ негізгі құндылықтар
мен жарияланбаған
келісімдер
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing

19. Көрінетін бейнелер

Рәміздер
Хикаялар
(придания)
Батырлар
Девиздер
Салтанатты
рәсімдер
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
19

20. Орта және мәдениет

Сыртқы орта ішкі корпоративтік
мәдениетке үлкен ықпал етеді
Әр ұйымда өзіне тән ерекше
мәдениет туындайды
Бір салада жұмыс істейтін
ұйымдардың мәдени
құндылықтары ұқсас, өйткені
олар бірдей сыртқы жағдайда
жұмыс атқарады
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
20

21. Сыртқы ортаға бейімделетін және бейімделмейтін корпоративтік мәдениет

Бейімделетін
корпоративтік мәдениет
Бейімделетін
корпоративтік мәдениет
Көрінетін жүрістұрыс
Менеджерлер тұтынушыларға
бағытталған және керек болса
тәуекел бел буып өзгерістерге
бастамашыл бола алады
Менеджерлер қабылдаған шешіміне
сенбеушілік көрсетеді, саяси тәсілдер
мен бюрократияға бағытталған.
Ұйымның стратегиясы баяу өзгереді
және уақытылы сыртқы орта
өзгерісіне бейімделе алмайды немесе
жаңа мүмкіндікті пайдалана алмайды
Көрсетілген
құндылықтар
Менеджерлер тұтынушыларға,
акционерлер мен ұйым
қызметкерлеріне бағытталған,
адамдар мен берекелі өзгеріс
алып келетін процесстерді
(мысалы: қызмет
иерархиясының әртүрлі
деңгейіндегі көшбасшылық)
Менеджерлер жеке мүделері мен олар
жақын тұлғалардың қажеттілігін
басшылыққа алады, жұмыс топтары
солармен байланысты жеке өнімдерге
(технологияларға бағытталған).
Реттелген менеджмент мен
тәуекелділікке бармау, көшбасшылық
пен бастамашылықтан жоғары тұрады
Source: John P. Kotter and Jmaes L. Heskett, Corporate Culture and Performance (New York, The Free Press, 1992), 51.
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing

22. Корпоративтік мәдениеттің төрт түрі

Сыртқы ортаның талабы
Сыртқы
Икемділік
Тұрақтылық
Бейімделетін
мәдениет
Жетістікке
бағытталған мәдениет
Стратегиялық
фокус
Жоғарғы тәуекелділік жағдайында
ұйымнан тез шешім қабылдауды
талап ететін ортада пайда болады
Ішкі
Жанұялық
мәдениет
Жұмысшылардың сыртқы орта
өзгерісіне қарқынды бейімделу
процессіне назар аударылған
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
Ерекше икемділік пен тез өзгеруді
талап етпеутін ортада белгілі
тұтынушыларға қызмет ету
Тұрақты
мәдениет
Сыртқы ортаның
тұрақтылығына бағытталған

23. Мәдениет пен нәтижелікті киыстыру (совмещение)

Жоғары
C. Қысқа мерзімдік
нәтижеге жақсы,
бірақ мұндай жағдай
тұрақты ма?
Төмен
A. Бизнестен шыға
беруге болады.
Нәтиже мен
құндылыққа аз назар
аударылады
Төмен
D. Жоғарғы
нәтижелер мен
жігерлі жұмыс істеу.
Жоғары тиімді
мәдениет арқылы
жетістікке жету
B. Мораль үшін күшті
мәдениет, бірақ
менеджерлердің
экономикалық
нәтижеге жетуге
жеткілікті ме?
Құндылыққа деген назар
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
Жоғары
English     Русский Правила