Звільнення від покарання та його відбуття
Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку
Поняття та види звільнення від покарання та його відбуття
Звільнення від відбування покарання з випробуванням
Умовно – дострокове звільнення від відбування покарання
Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким
89.11K
Категория: ПравоПраво

Звільнення від покарання та його відбуття

1. Звільнення від покарання та його відбуття

2.

Поняття та види звільнення від покарання та його відбуття.
Звільнення від відбування покарання з випробуванням.
Звільнення від відбування покарання у зв’язку із
закінченням строків давності виконання обвинувального
вироку.
Умовно – дострокове звільнення від відбування покарання.
Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким.
Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і
жінок, які мають дітей віком до трьох років.
Звільнення від покарання за хворобою.
Амністія та помилування.

3. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку

Строки після закінчення яких обвинувальний вирок суду не
виконується :
1) два роки - у разі засудження до покарання менш суворого, ніж
обмеження волі;
2) три роки — у разі засудження до покарання у виді обмеження
волі або позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості;
3) п'ять років - у разі засудження до покарання у виді позбавлення
волі за злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до
позбавлення волі на строк не більше п'яти років за такий злочин;
4) десять років - у разі засудження до покарання у виді
позбавлення волі на строк понад п'ять років за тяжкий злочин, а
також при засудженні до позбавлення волі на строк не більше
десяти років за особливо тяжкий злочин;
5) п'ятнадцять років - у разі засудження до покарання у виді
позбавлення волі на строк більше десяти років за особливо
тяжкий злочин.

4.

Давність виконання обвинувального вироку не
застосовується у випадках засудження особи за
злочини проти миру та безпеки людства,
передбачених статтями 437-439 та ч. 1 ст. 442 КК.

5. Поняття та види звільнення від покарання та його відбуття

Звільнення від покарання та його відбуття це прояв
принципу гуманізму у кримінальному праві, що
спрямований
на
звуження
меж
кримінально-правової репресії для стимулювання
виправлення
засудженого,
адаптації
його до норм соціальної поведінки та вимог
дотримання правопорядку.

6.

Види звільнення від покарання та його відбуття:
І) звільнення від покарання та звільнення від відбування
покарання;
ІІ) безумовні та умовні.

7.

Види звільнення від покарання :
звільнення від покарання у зв'язку із втратою особою
суспільної небезпечності;
звільнення на підставі актів про амністію або
помилування.

8.

Види звільнення від відбування покарання:
звільнення від відбування покарання з випробуванням;
звільнення від відбування покарання з випробуванням
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років;
звільнення від відбування покарання у зв'язку із
закінченням строків давності виконання обвинувального
вироку;
умовно-дострокове звільнення від відбування покарання;
заміна невідбутої частини покарання більш м'яким;
звільнення від відбування покарання вагітних жінок і
жінок, які мають дітей віком до трьох років;
звільнення від відбування покарання за хворобою.

9.

Безумовні види звільнення від покарання та його
відбування :
звільнення від покарання у зв'язку із втратою особою
суспільної небезпечності;
звільнення від відбування покарання у зв'язку із
закінченням
строків
давності
виконання
обвинувального вироку;
звільнення від відбування покарання за хворобою.

10.

Умовні види звільнення від покарання та його
відбування:
звільнення від відбування покарання з
випробуванням;
звільнення від відбування покарання з випробуванням
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи
років;
умовно дострокове звільнення від відбування
покарання.

11. Звільнення від відбування покарання з випробуванням

Підстава для застосування – висновок суду про
можливість
виправлення
та
перевиховання
засудженого без реального відбування ним
покарання, який ґрунтується на аналізі вчиненого
злочину, характеристиці особи винного та інших
обставинах справи.

12.

Під іспитовим строком розуміється визначений судом
проміжок часу, який вираховується з моменту вступу
вироку в законну силу, під час якого засуджений
перебуває в умовах здійснення за ним контролю з
боку органів Державного департаменту виконання
покарань і зобов'язаний, під загрозою реального
виконання відносно нього призначеного судом
покарання, виконувати покладені на нього вироком
суду обов'язки.

13.

Обов'язки засудженого:
1) попросити публічно або в іншій формі пробачення у
потерпілого;
2) не виїжджати за межі України на постійне проживання без
дозволу органу кримінально-виконавчої системи;
3) повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про
зміну місця проживання, роботи або навчання;
4) періодично з'являтися для реєстрації в органи
кримінально-виконавчої системи;
5) пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або
захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших
осіб

14. Умовно – дострокове звільнення від відбування покарання

Умовно-дострокове
звільнення
від
відбування
покарання - це заохочувальний вид звільнення, який
застосовується до засудженої особи, до повного
відбування призначеного судом покарання.

15.

Умовами застосування цього виду звільнення є:
сумлінна поведінка - це неухильне виконання
засудженим визначених виправно-трудовим
законодавством правил відбування того чи іншого
виду покарання;
сумлінне ставлення до праці - це чесне виконання
трудових обов'язків.

16. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким

Умовами застосування заміни невідбутої частини
покарання
більш
м'яким
є
те,
що
засуджений:
1) відбуває покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі;
2) він став на шлях виправлення;
3) фактично відбув встановлену ч. 4 ст. 82 частину
призначеного судом покарання.
English     Русский Правила