Проект перспективного розвитку області.
Актуальність даного проекту:
Актуальність даного проекту:
Актуальність даного проекту
Економічний потенціал Київської області
Адміністративно-територіальний устрій
Населення: чисельність, склад
Природні умови: водні ресурси
Природні умови: клімат
Природні умови: рельєф
Транспортна інфраструктура
Транспортна інфраструктура
Авіаційне сполучення
Авіаційне сполучення
Авіамаршрути з міста Київ
Промисловий потенціал
Основні галузі виробництва
Освіта
Перспективні напрямки в розвитку області
Заходи, які необхідні для розвитку області
Заходи, які необхідні для розвитку області
Очікуванні результати:
Дякуємо за увагу!
7.13M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Перспективи розвитку Київської області

1. Проект перспективного розвитку області.

Підготували Сонькіна Євгенія та Лісніченко Олександр.
Учні 9-Г класу, КПНЛ 145 .

2. Актуальність даного проекту:

Київська область має певні проблеми щодо свого розвитку. Екологічні
проблеми Київщини належать до найактуальніших і потребують
невідкладного вирішення.
1) Область характеризується значним техногенним та демографічним
навантаженням на територію, значною розораністю земли, наявністю
великої кількості радіоактивно забруднених земель, віднесених
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС до зони відчуження.
2) Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря в області
становили 167,5 тис. тонн, що складає 32,9% від рівня 1990 р.

3. Актуальність даного проекту:

3) До екологічно небезпечних підприємств Київської області відносяться
підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості,
електроенергетики, значний екологічний тиск справляють підприємства
харчової промисловості.
4) Серйозна проблема виникла у зв'язку з незадовільним станом
переробки промислових і побутових відходів, які становлять реальну
загрозу для навколишнього середовища і здоров'я людей.
5) Головногозначення набуває проблема охорони водних ресурсів. У 1999
р. було скинуто 20 млн. м3 забруднених зворотних вод у природні
поверхневі водні об'єкти області, в тому числі 9 млн. м3 без очищення і 11
- недостатньо очищених.

4. Актуальність даного проекту

Можна підвести невеликий підсумок:
Головною метою промислової політики на сучасному етапі реформ
повинно бути підвищення ефективності виробництва і
конкурентоспроможності продукції промисловості області ринках, які є
факторами її загального зростання. Основою й досягнення виступає
фінансова стабілізація, яка не може бути досягнута без ефективного
використання бюджету

5. Економічний потенціал Київської області

Київська область у силу свого географічного положення та особливостей
історичного розвитку має всі необхідні умови для розвитку. Помірний
клімат, родючі чорноземи та багаті надра, розвинута промисловість та
сільське господарство, потужна інфраструктура та людські ресурси
визначили роль Київського області як перспективного інвестиційного
регіону. Київщина має великий історико-культурний потенціал,
зумовлений її тисячолітньою історією і входить у десятку найбільш
індустріально розвинутих областей України.
Пропонуємо розглянути це питання більш докладно.

6. Адміністративно-територіальний устрій

Київська область розташована в північній частині Україні, у басейні ріки Дніпро і його приток – Росі, Десни,
Ірпеня, Трубіжу, Прип’яті та інших.За адміністративно-територіальним устроєм область поділена на 25 районів,
26 міст, із них 13 обласного значення (у тому числі м.Прип’ять) та 13 районного значення; 30 селищ міського
типу; 1126 сільських населених пунктів.
Всього населених пунктів – 1182
Районних державних адміністрацій – 25
Рад: обласна – 1
міських – 25
районних – 25
селищних – 30
сільських – 605

7. Населення: чисельність, склад

Чисельність населення області – 1729,2 тис. осіб та 731 тис. осіб зареєстрованих у м. Києві, але
проживаючих на території області, в тому числі:
у міських поселеннях – 1064,8 тис. осіб;
у сільській місцевості – 657,3 тис. особ.
Економічно активне населення – 808,3 тис. осіб (46,9% від загальної чисельності населення).
Пенсіонери – 563,5 тис. осіб (32,7% від загальної чисельності населення).
Населення, яке має право на пільги – 955 тис. осіб (55,5% від загальної чисельності населення), з них:
ветеранів війни – 86,2 тис. осіб;
ветеранів праці – 178,9 тис. осіб;
дітей війни – 205,9 тис. осіб;
потерпілих від Чорнобильської катастрофи – 415,8 тис. осіб.

8. Природні умови: водні ресурси

ВОДНІ РЕСУРСИ: Київська область розташована в північній частині
Україні – у басейні ріки Дніпро (довжина в межах області – 246 км)
Київська область розташована в північній частині Україні – у басейні
ріки Дніпро та його приток – Росі, Десни, Ірпеня, Трубіжу, Тетерів,
Прип’яті та інших.Дніпро з утвореними на ній Київським та
Канівським водосховищами ділить територію області на дві
частини: правобережну і лівобережну.

9. Природні умови: клімат

КЛІМАТ: помірно-континентальний, м’який, середня температура
січня – -5,6С, липня – +19,3С, річна кількість опадів становить 560610 мм

10. Природні умови: рельєф

РЕЛЬЕФ: сприятливий для розвитку сільськогосподарського
виробництва і транспортної інфра структури., які мають
особливості рельєфу. На півночі переважають низовинні рівнини
Поліської низовини. Південно-західна і центральна частини лежать
на Придніпровській височині (максимальна висота 273 метри).
Східна, лівобережна територія області, розташована в межах
Придніпровської низовини.

11. Транспортна інфраструктура

ОСНОВНІ АВТОМАГІСТРАЛІ: Загальна довжина автомобільних доріг – 8500 км.
Територією області проходять автомагістралі міжнародного значення:
- Е40 – найдовший європейський шлях, довжиною 8500 км, що з’єднує м.Кале (Франція) через Бельгію, Німеччину,
Польщу, Україну, Росію, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, і Киргизстан із м.Ріддер (Казахстан) на кордоні з Китаєм.
Загальна протяжність – 8500 км.
- Е95 – автомобільний шлях у Східній Європі та території Росії, Білорусії, України, Туреччини. Має важливе значення для
східнослов’янських країн та країн НД. Загальна довжина – 1790 км.
Через область проходять 3 міжнародні транспортні коридори:
№3 Берлін – Вроцлав – Краківець – Львів – Київ
№5 Трієст – Любляна – Братіслава – Ужгород – Львів – Київ
№9 Гельсинки – Санкт-Петербург – Київ – Одеса – Бухарест

12. Транспортна інфраструктура

ЗАЛІЗНИЧНЕ СПОЛУЧЕННЯ
Загальна довжина залізничних шляхів – 1100 км
Залізничні вузли: «Київ», «Фастів», «Миронівка»
Через територію області проходять 5 гілок магістрального
напрямку.

13. Авіаційне сполучення

Аеропорт міжнародного класу «Бориспіль» - повітряні ворота
України. Він співпрацює з більш як 30 авіакомпаніями світу.
Авіаційним транспортом щорічно відправляють майже 3 мільйони
пасажирів, 6 тисяч тон вантажу та 2 тисячі тон пошти.

14. Авіаційне сполучення

- Міжнародний вантажний аеропорт «Антонов» (смт Гостомель, 25
км від м.Київ). Аеродром має зону випробувальних польотів,
придатну для виконання випробувальних, здавальних і учбовотренувальних польотів будь-якого типу. Єдиний аеродром в Україні,
де базуються найбільші в світі вантажні літаки Ан-225 «Мрія» та Ан124-100 «Руслан». Також в області розташовані 2 аеродроми, де
можуть приймати вантажні транспортні літаки.

15. Авіамаршрути з міста Київ

16. Промисловий потенціал

Основу промислового потенціалу області становлять 573 промислові підприємства. Київська область відноситься до промислово
розвинених регіонів України та займає 7 місце за обсягами реалізованої промислової продукції. У промисловому комплексі
області, переважають галузі, що виробляють електроенергію, продукти харчування, гумові та пластмасові вироби, папір і картон,
транспортні засоби, металовироби.
Київська область займає 2 місце в Україні за обсягом виробництва сільськогосподарської продукції. Кліматичні умови області
сприяють вирощуванню переважної більшості сільськогосподарських культур Європи, зокрема зернових (пшениця, ячмінь,
кукурудза, гречка, просо), цукрових буряків, льону, картоплі, овочів, плодів, ягід, кормових культур, утримання великої рогатої
худоби молочного і м’ясного видів, свиней, птиці, розвитку вівчарства.

17. Основні галузі виробництва

- Машинобудування
- Електро- та теплоенергетика
- Сільське господарство та переробка сільськогосподарської
сировини
- Деревообробна, целюлозна, паперова та легка промисловість
- Нафтохімічна та будівельна промисловість

18. Освіта

Протягом 2014 року у Київській області функціонували 738 загальноосвітніх навчальних закладів із
загальною чисельністю – 177,5 тис. учнів. Підготовку робітничих кадрів для підприємств та організацій
області здійснюють 25 професійно-технічних навчальних закладів, в яких навчаються близько 10 тис.
учнів.
Підготовку фахівців з вищою освітою в Київській області здійснюють 29 ВНЗ різних типів та рівнів
акредитації: 4 навчальні заклади III-IV рівнів акредитації, 1 інститут, 18 коледжів, 5 технікумів, 1
училище. Станом на кінець/початок 2014/2015 навчального року у ВНЗ області навчалося 34,8 тис.
студентів.

19. Перспективні напрямки в розвитку області

Основними галузями Киівськоі області є машинобудування, електро- й
теплоенергетика, сільске господарство на обробка іі сировини, дереворобна,
паперова, целюлозна, легка промисл, а також нафтохімічна й будівельна
промисловість. Вони є основними, тому є найбільш перспективні для нашоі області.
Наш природно-ресурсний потенціал задовольняє потреби й умови для розвитку
сільского господарства, деревообробки, целюлози й паперу. Досить велика територія
дозволяє використовувати іі для розташування пунктів й точок обробки нафти, для
виробництва електроенергетики та теплоенергетики, й навіть достатньо, щоб
виводити надлишок й на інші територіі, що добре відзначиться на економічному стані
області, особливу увагу треба надати машинобудуванню, вплив й покращення якості та
продукціі цієі галузі забеспечить інші галузі необхідною, новітнью технікою,
обладнанням, за рахунок чого збільшиться успіх інших галузей, техніка може
розповсюджуватмся не тільки на територіі області, а й за іі межами, машинобудування
може бути розвинене за допомогою правильного й ефективного використанная наукотехнічного потенціалу й розподілення фінансів по всім необхідним опорним точкам.
Разом все дає велику користь для економіки й розвитку самоі області та, можливо, й
не тільки для неі

20. Заходи, які необхідні для розвитку області

1) Збільшення робочих місць підвищить зайнятість населення за
допомогою чого економічне становище області буде стабілізуватися
2) Підвищення конкурентоспроможності дасть можливість підтримувати
зв'язки між областями та й не тільки, за допомогою своєі якісноі
продукціі, що теж буде неодноразово впливати на економічний розвиток
області й підвищить рівень економічного потенціалу.
3) Для того, щоб зменшити кількість відходів необхіднареконструкція і
модернізація комунальних та промислових підприємств, обладнання їх
сучасними природо-охоронними установками.

21. Заходи, які необхідні для розвитку області

Важливим є розвиток, раціональне розміщення та ефективне
використання науково-технічного потенціалу області, збільшення вкладу
науки і техніки в її розвиток, реалізацію найважливіших соціальних
завдань, у тому числі збільшення робочих місць та підвищення зайнятості
населення, забезпечення прогресивних структурних перетворень в галузі
матеріального виробництва, підвищення його ефективності та
конкурентоспроможності продукції, покращення екологічної ситуації,
зміцнення взаємозв'язку освіти, науки і виробництва. Особливого значення
набувають інформаційно-телекомунікаційні системи, що забезпечують
ефективне впровадження інноваційної діяльності.

22. Очікуванні результати:

Зменшення викидів шкідливих речовин.
Задовільний стан переробки промислових і побутових відходів
Висока зайнятість населення
Ріст економічного становища області
Підвищення рівня економічного потенціалу

23. Дякуємо за увагу!

English     Русский Правила