Презентація на тему:
А.Т.А.
Функції
Форма
Карнет АТА в Україні
Переваги
Проблеми
Проблеми
Використання
Висновок
Дякую за увагу!
82.95K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Конвенція АТА

1. Презентація на тему:

«Проблеми реалізації
Стамбульської конвенції А.Т.А. в
Україні»

2. А.Т.А.

Каарнет ATA (англ. ATA Carnet) — уніфікований 
міжнародний митний документ, прийнятий відповідно 
до положень Конвенції про тимчасове ввезення, 
укладеної у Стамбулі 26 червня 1990 року, що 
приймається митними органами країн-учасниць 
Конвенції як митна декларація й водночас як міжнародна 
гарантія покриття сум ввізного мита і податків згідно з 
національним законодавством країни ввезення/транзиту 
у випадку порушення режиму тимчасового ввезення. 
Скорочення «A.T.A.» — це комбінація абревіатур 
французьких слів «фр. admission temporaire» і 
англійських «англ. temporary admission»

3. Функції

Карнет ATA:
дозволяє звільнене від мита, митних зборів і
податків тимчасове ввезення товарів протягом до
одного року на території країн-учасниць
міжнародної системи ATA (далі — країн-учасниць);
приймається митними органами країн-учасниць
замість своїх національних митних документів;
є міжнародною чинною гарантією сплати країніучасниці ввізного мита і податків згідно з її
національним законодавством у разі порушення
режиму тимчасового ввезення.

4. Форма

Карнет ATA, виданий в Україні, являє собою книжку
формату А4, зброшуровану з певної кількості аркушів різного
призначення та кольору:
Верхня та нижня обкладинки зеленого кольору.
Відривні документи жовтого (для митних органів України як
країни тимчасового вивезення товарів), білого (для митних
органів країн тимчасового ввезення) і блакитного (для
митних органів транзитних країн) кольорів.
Аркуші з корінцями для кожного відривного документа
відповідно жовтого, білого і блакитного кольорів.
Кількість відривних документів і аркушів з корінцями до
них, з яких комплектується книжка ATA, залежить від
кількості країн тимчасового ввезення, а також кількості
транзитних країн, через митну територію яких прямує
вантаж.

5. Карнет АТА в Україні

Україна приєдналася до Стамбульської Конвенції про
тимчасове ввезення у червні 2004 року згідно з Законом
України від 24.03.2004 № 1661-IV.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.12.2004
№ 988-р та Порядком видачі книжок (карнетів) A.T.A.,
затвердженим постановою Уряду України від 29.11.2006
№ 1654, повноваження виступати гарантуючою організацією,
що видає в Україні книжки (карнети) ATA, надані Торговопромисловій палаті України. ТПП України може делегувати
повноваження щодо видачі книжок (карнетів) ATA
регіональним торгово-промисловим палатам, залишаючись
при цьому єдиною гарантуючою організацією в Україні.
Зі вступом ТПП України до міжнародної мережі гарантуючих
асоціацій Україна з 1 березня 2008 року стала повноправним
членом міжнародної системи ATA й запровадила на своїй
митній території обіг карнетів ATA.

6. Переваги

Звільнення від сплати ввізного мита, митних зборів і
податків при тимчасовому ввезенні товарів на термін до
одного року.
Немає потреби надавати й будь які грошові застави,
депозити, банківські гарантії як забезпечення сплати
митних платежів, оскільки сам карнет ATA є такою
міжнародною гарантією. Одержувач карнета ATA оплачує
тільки послуги організації, що його видала.
Зникає потреба заповнення національних митних
документів безпосередньо у кожному пункті пропуску
через митний кордон, оскільки карнет ATA заповнюється
заздалегідь і містить відривні аркуші для митних органів
кожної країни-учасниці, митний кордон якої
перетинається.
Однією книжкою ATA вантаж може бути оформлений для
тимчасового ввезення (транзиту) в (через) декілька країнучасниць системи ATA.

7. Проблеми

Основною проблемою застосування
карнетів АТА на Україні є недостатня
наукова розробленість теми у
вітчизняній і зарубіжній літературі. До
останнього часу проблема спрощення
митних процедур вивчалась виключно
в рамках економічної науки, а також в
наукових дослідженнях, присвячених
розвитку міжнародних економічних
відносин.

8. Проблеми

Також визначальними пробемами
реалізації карнетів АТА на Україні є:
Недосконала огранізаційна
структура митниць;
Недосконале кадрове забезпечення
спеціалізованих підрозділів;
Необізнанність людей, щодо
можливості застосування карнетів
АТА.

9. Використання

Карнети ATA інтенсивно використовуються в
багатьох країнах світу. Тільки у 2006 році було
видано близько 158 000 карнетів ATA на тимчасове
ввезення товарів, оцінених у майже 15 мільярдів
доларів США.
У співробітництві з Всесвітньою митною організацією
(WCO) Міжнародна торгова палата (ICC), Всесвітня
федерація палат (WCF) та національні торговопромислові палати докладають зусилля для
поширення системи ATA на більшу кількість країн,
запровадження обігу цих документів у звичайну
практику міжнародних ділових стосунків.

10. Висновок

Слід зауважити, що використання карнетів
ATA при тимчасовому ввезенні товарів не є
обов'язковим. Тобто, сам декларант вирішує
- скористатися йому карнетом ATA,чи пройти
процедури митного оформлення товарів за
національними правилами країн призначення і
транзитних країн.
Тому враховуючи численні вишеперераховані
переваги карнетів подолання пролем
реалізації Стамбульської конвенції АТА
дозволить значно спростити митні процедури
та суттєво економити не тільки кошти, а й час. 

11. Дякую за увагу!

English     Русский Правила