Лекція 2
Тарифне регулювання
MFN Bound Tariffs
Зв’язані тарифи на промислові товари
Ставки мита: зв'язані та ті, що застосовуються
Середні ставки мита РНС в деяких країнах світу
Фундаментальні принципи уніфікованих міжнародних правил товарної торгівлі
Національний режим не застосовують до
Зниження ставок мита
Зобов‘язання з Розкладу поступок України: Частина 1: Тарифи в режимі найбільшого сприяння: Розділ ІА – тарифи на сільськогосподарські тов
РОЗКЛАД CLXII - УКРАЇНА ЧАСТИНА І – ТАРИФИ, РЕЖИМ НАЙБІЛЬШОГО СПРИЯННЯ РОЗДІЛ І – В Тарифні квоти
Зобов‘язання з Розкладу поступок України: Частина 1: Тарифи в режимі найбільшого сприяння: Розділ ІІ – тарифи на інші товари
РОЗКЛАД CLXII- Україна Частина III - нетарифні поступки
Оцінка товарів для митних цілей
До контрактної вартості не можуть включатися:
Угода обмежує доступні митним органам Методи оцінки товарів:
Збори та формальності при імпорті та експорті
Нетарифні бар’єри
Враховуючи, наскільки різними є нетарифні заходи, в загальному плані їх можна оцінити лише частотою застосування щодо певних груп товарів
Правила торгівлі сільськогосподарською продукцією
Зобов’язання країн-членів СОТ щодо скорочення експортних субсидій (млн. дол. США)
Правила внутрішньої підтримки вітчизняного товаровиробника
До зелених субсидій, які надаються в межах урядових програм, належать:
Застосування технічних бар’єрів у торгівлі
До заходів, що визначаються і регулюються Угодою ТБТ, належать:
До заходів, що визначаються і регулюються Угодою СФЗ, належать:
Впровадження санітарних та фітосанітарних заходів державами дозволяється для захисту:
Система технічного регулювання ЄС: безпечність - якість
Фундаментальні концепти
Ключові зобовязання України щодо TBT
1.19M

Інструменти торгової політики на світових ринках товарів. Лекція 2

1. Лекція 2

Інструменти торгової
політики на світових ринках
товарів

2. Тарифне регулювання

В разі виникнення необхідності захисту
внутрішнього ринку країни в першу
чергу повинні застосовувати мита, а
не нетарифні заходи.

3. MFN Bound Tariffs

S im p le a v e r a g e
0 - 1 0 p e rc e n t
1 0 - 4 0 p e rc e n t
4 0 - 8 0 p e rc e n t
> 8 0 p e rc e n t
D a t a n o t a v a ila b le

4. Зв’язані тарифи на промислові товари

Країни
Загальна
кількість
тарифних
ліній
Частка
зв’язаних
тарифних
ліній
Частка
зв’язаних
нульових
тарифних
ліній
Частка
незв’язаних
нульових
тарифних
ліній
Частка не
адволорних
тарифних
ліній
Простий
середній
зв’язаний
тариф
Канада
6261
99,6
34,5
0,1
0,3
5,2
США
7872
100,0
39,4
0,0
4,2
3,9
Аргентина
10530
100,0
0,0
0,0
N.A
31,0
Мексика
11255
100,0
0,0
0,0
0,0
34,8
Європейський
Союз
7635
100,0
26,9
0,0
0,5
4,1
Норвегія
5326
100,0
46,5
0,0
2,6
3,4
Швейцарія
6217
98,9
17,2
0,0
82,8
1,8
Туреччина
15479
36,3
1,4
0,8
0,1
42,6
Чехія
4354
100,0
14,0
0,0
0,0
4,3
Польща
4354
95,8
2,2
0,0
0,0
10,4
Австралія
5520
95,9
17,7
0,2
0,8
14,2
Гонконг
5110
23,5
23,5
76,5
0,0
0,0
Японія
7339
99,2
47,4
0,4
3,5
3,5
Камерун
4721
0,1
0,0
0,0
0,0
17,6

5. Ставки мита: зв'язані та ті, що застосовуються

Країна
Номінальна
ставка (%)
Зв'язана
ставка(%)
Частка
звязаних
тарифів (%)
США
3,6
3,6
100
Канада
3,6
5,1
99,7
ЄС
4,3
4,1
100
Японія
3,1
2,9
99,6
Південна Корея 11,3
16,0
94,7
Мексика
12,5
34,9
100
Чилі
6
25,1
100
Аргентина
11,2
32,0
100
Китай
9,95
10,0
100

6.

„Загрози” ГАТТ (правила)
Режим найбільшого сприяння
(РНС)
Національний режим
Не перевищення узгодженого
рівня імпортного тарифу
Обмеження використання
кількісних обмежень
Чіткі правила митної оцінки,
товарів що ввозяться на територію
країни
Розумні митні збори та податі
Маркування походження на
основі чітких правил
Свобода транзиту
Обмеження субсидій, відмова
від експортних субсидій в
промисловості
Правила „поведінки” для
державних торговельних
підприємств та монополій (крім ВПК)
„Можливості захисту” в ГАТТ
(винятки з правил)
Спеціальні захисні заходи
Антидемпінгові заходи
Компенсаційні заходи
Інтереси національної безпеки
Забезпечення рівноваги
платіжного балансу
Регіональні торговельні угоди
(ЗВТ, митні союзи)
Суспільна мораль
Захист життя та здоров’я
людей, тварин та рослин
Торгівля золотом та сріблом
Збереження природних
ресурсів
Критична нестача
продовольства та основних
предметів споживання
Скорочення або відмова від
раніше наданих поступок

7. Середні ставки мита РНС в деяких країнах світу

8.

В розвинених країнах найвищим є захист текстильної продукції та одягу
(середньозважена рівень діючого імпортного тарифу 8,4%), шкіряних, резинових
виробів та взуття (5,5%), сільгосппродукції (5,2%), риби (4,2%), транспортного
обладнання (4,2%). Найнижчі імпортні митні тарифи застосовуються до
деревини, паперу та меблів (0,5%), нафти (0,7%), копалин, дорогоцінного
каміння та руд (0,7%), металу та металопродукції (0,9%), неелектричного
обладнання (1,1%), хімічної продукції (2,2%).
“Найгіршим” залишається доступ до ринків сільськогосподарської продукції,
текстилю та одягу. Це цілком закономірно, оскільки таким чином, розвинені
країни, з одного боку, захищають “чутливі” сектори (сільське господарство,
текстильну промисловість та виробництво одягу), а з іншого, сприяють ввезенню
сировини на власну територію.
Продукцію металургійної та хімічної галузей розвинені країни захищають іншими
торговими заходами (антидемпінговими, компенсаційними, спеціальними
захисними), а тому звичайні імпортні тарифи на цю продукцію є невисокими.
В СОТ перевага віддається адвалорним, а не специфічним та комбінованим
ставкам мита.
Слід також відзначити, що тарифи розвинених країн побудовані за принципом
тарифної ескалації. Вони також містять специфічні ставки мита, які насправді
приховують тарифні піки. З їх врахуванням прості середні рівні діючих тарифів
були б вищими за 5-7%. Так, в перерахунку на адвалерні значення деякі ставки
мита в ЄС сягають 210%, в Японії 1739%, в Канаді 314% та 253% в США.

9. Фундаментальні принципи уніфікованих міжнародних правил товарної торгівлі

Недискримінації (РНС та національний
режим);
взаємності або еквівалентності;
доступу до ринку.

10. Національний режим не застосовують до

Урядових закупівель;
Субсидій, які виплачують лише
вітчизняним виробниками;
Кінематографічнимх фільмів

11. Зниження ставок мита

Знижені/узгоджені тарифи зазначаються у розкладах поступок
кожної країни.
Розклади поступок є невід’ємною частиною угоди ГАТТ.
Розклади поступок є одночасно як переліком узгоджених під час
переговорів ставок тарифів по товарних позиціях, так і
зобов’язанням не перевищувати в майбутньому реальні ставки
понад фіксовані.
Зафіксовані в Розкладах поступок тарифні ставки прийнято
називати “зв’язаними”.
Країни можуть порушити свої зобов’язання, підвищивши тариф
понад “зв’язаний” рівень. Однак при цьому, вони повинні
провести переговори з найбільш зацікавленими партнерами, і в
кінцевому підсумку відшкодувати їм завдані збитки.

12.

Назва товару
Ставки
експортного мита
до вступу
України до СОТ
Ставки експортного мита після
вступу України до СОТ
Початкові
Кінцеві
1
2
3
4
Брухт чорних
металів
30 Євро за 1
тонну
25 Євро за 1
тонну
10 Євро за 1
тонну
Жива худоба
Адвалорна
компонента від 50 50 %
до 75 %
10 %
Шкіряна сировина
Адвалорна
компонента від 27 30 %
до 30 %
20 %
Насіння соняшнику,
льону та рижію
17 %
10 %
16 %

13.

Структурно розклади поступок поділяються на чотири частини:
Частина І – тарифні зобов’язання стосовно товарів, які походять
з території інших договірних сторін і на які розповсюджується
загальний режим найбільшого сприяння:
Розділ ІА – тарифи на сільськогосподарську продукцію;
Розділ ІВ – тарифні квоти на сільськогосподарську продукцію;
Розділ ІІ – тарифи на інші товари.
Частина ІІ – тарифні зобов’язання стосовно товарів, які походять
з території тих договірних сторін, на які розповсюджується
преференційний режим;
Частина ІІІ – нетарифні заходи;
Частина IV – зобов’язання щодо внутрішньої підтримки та
експортних субсидій на сільськогосподарські товари.

14.

Розклади поступок побудовані на основі Гармонізованої системи опису
та кодування товарів (ГС), яка складається з 21 розділу та 97 частин.
Перші 24 частини ГС – сільськогосподарська продукція, частини 25-97
ГС – промислова продукція.
Риба та рибопродукти не включаються згідно правил СОТ до
сільськогосподарської продукції і належать до категорії “інші товари”
(наприклад, позиції 0301-0307 та 1603-1605).
Кожний тарифний розклад (Частина І) містить наступну інформацію:
номер товарної позиції за ГС;
опис товару;
ставка мита (максимальна, зв‘язана);
період імплементації ;
першочергові переговорні права (ППР);
інші мита та збори (зараз зазвичай дорівнюють нулю);
спеціальні захисні заходи (які можуть зазначатись стосовно
сільськогосподарської продукції).

15. Зобов‘язання з Розкладу поступок України: Частина 1: Тарифи в режимі найбільшого сприяння: Розділ ІА – тарифи на сільськогосподарські тов

Зобов‘язання з Розкладу поступок України:
Частина 1: Тарифи в режимі найбільшого сприяння:
Розділ ІА – тарифи на сільськогосподарські товари
ГС
Опис
0102101
000
- - нетелi
(самки
великої
рогатої
худоби до
першого
отелення)
0909100
000
- насiння
анiсу або
бодяну
2206008
100
сидр i
перрi
Зв‘язана
ставка
мита
Кінцева
ставка
мита
Імпле
мента
ція
5
Діюча
ставка
що
впров
аджен
а
ППП
AR,
CA,
CE15,
US
20
0.1
EURO/l
10
0
2013
2011
BR,
CE15,
HR
Час 1го
включе
ння
поступ
ки в
ГАТТ
Рані
ше
вста
новл
ені
ППП
Інші
податк
и та
збори

16. РОЗКЛАД CLXII - УКРАЇНА ЧАСТИНА І – ТАРИФИ, РЕЖИМ НАЙБІЛЬШОГО СПРИЯННЯ РОЗДІЛ І – В Тарифні квоти

Опис
товару
Номер
тарифної
лінії
Початковий
розмір
квоти та
тариф в
рамках
квоти
Кінцевий
розмір квоти
та тариф в
рамках
квоти
ППП
Період
імплем
ентації
Цукорсирець
з
тростин
и
1701.11
260,000
тон/2%
267,800
тон/2%
AU,
BR,
CO,
CU
2010
Інші умови
1)
Розподіл обсягів квоти:
263,900 тон у 2009 році
та 267,800 тон у 2010
році

17. Зобов‘язання з Розкладу поступок України: Частина 1: Тарифи в режимі найбільшого сприяння: Розділ ІІ – тарифи на інші товари

ГС
Опис
03026110
00
- - - європейська
сардина (Sardina
pilchardus)
4504901
000
- - прокладки, шайби
та iншi iзоляцiйнi
вироби для цивiльної
авiацiї
8479896
010
Зв‘яза
ставка
на
дату
вступу
Кінце
ва
ставк
а
мита
Імпл
емен
таці
я
10
5
2010
1
0
0
ППП
2010
PY, US
2010
AU,
CA, CH,
SI, US
- - - - - ультразвукові
диспергатори
10
Дію
ча
пост
упк
а
що
впр
ова
дже
на
Час 1го
включ
ення
посту
пки в
ГАТТ
Раніше
встано
влені
ППП
Інші
пода
тки
та
збор
и

18.

Стаття ХІ “Загальне скасування
кількісних обмежень”: “ніякі заборони чи
обмеження, крім мит, податків, чи інших
зборів, чи то у формі квот, імпортних
або експортних ліцензій чи інших
заходів, не повинні встановлюватися
або застосовуватися будь-якою
стороною щодо імпорту або експорту
будь-якого товару”.

19. РОЗКЛАД CLXII- Україна Частина III - нетарифні поступки

Номер тарифної статті
Характеристика продукції
Поступки
8415
Установки для кондиціонування повітря,
до складу яких входять вентилятори з
двигуном та прилади для вимірювання
температури і вологості повітря,
включаючи кондиционери, в яких
вологість не регулюється окремо:
Продукція, звільнена від
санітарного та епідеміологічного
контролю, починаючи з 1 січня
2013
950420
Більярди та приналежності для гри в
більярд:
Продукція, звільнена від
санітарного та епідеміологічного
контролю, починаючи з 1 січня
2011
8528
Приймачі телевізійні, поєднанi або не
поєднані з радіоприймачем або з
пристроєм, записуючим чи
відтворюючим звук або зображення;
вiдеомонiтори та вiдеопроектори
Продукція, звільнена від
санітарного та епідеміологічного
контролю, починаючи з 1 січня
2013

20. Оцінка товарів для митних цілей

від методів оцінки вартості товарів
залежить сума мита, що підлягає сплаті
Проблеми:
заниження митної вартості
завищення митної вартості
в т.ч. контракти між пов’язаними сторонами, які поширені в роботі
транснаціональних корпорацій та їх філій або дочірніх підприємств, ціни
яких визначаються на основі трансферного ціноутворення
мінімальні імпортні ціни заборонені

21.

Загальні правила ГАТТ щодо оцінки вартості товарів з метою розрахунку
розміру митних зборів з товарів що імпортуються викладені в Статті VII
“Оцінка товару для митних цілей”, а деталізовані правила містяться в
Угоді про заснування Статті VII ГАТТ 1994 (Угода про митну оцінку).
Згідно Угоди “митна вартість імпортних товарів є контрактною
вартістю, тобто ціною, фактично сплаченою або що підлягає
сплаті за товари... ”, і включає зокрема:
комісійні та брокерську винагороду;
вартість і витрати на упаковку і контейнер;
виробничі складові, включені до товару;
роялті та ліцензійні платежі;
частина виручки від продажу чи використання імпортних товарів
транспортні витрати, страхування та інші витрати на доставлення до
місця ввезення, якщо країна використовує оцінку на умовах CIF.

22. До контрактної вартості не можуть включатися:

оплата фрахту після ввезення на митну
територію країни імпорту;
вартість будівництва, монтажу,
збирання, експлуатації та технічного
обслуговування виробів після їх
ввезення;
мито та податки, що стягуються в країні
імпорту.

23. Угода обмежує доступні митним органам Методи оцінки товарів:

за контрактною вартістю ідентичних товарів;
за контрактною вартістю подібних товарів;
дедуктивним;
обчисленої вартості;
гнучким.
Слід зазначити, що Угодою передбачено використання
цих способів лише у такій послідовності, у якій вони
зазначені.

24.

Ідентичними вважаються товари, “які є однаковими в усіх
відношеннях, включаючи фізичні характеристики, якість ...”.
До подібних належать товари, які хоча й не неоднакові в усіх
відношеннях, мають подібні характеристики та подібні складові
матеріали, що дозволяють їм виконувати однакові функції та
бути взаємозамінними в комерційному плані.
Дедуктивний метод:- відрахування з ціни на внутрішньому ринку
вартості таких елементів як прибуток, мито та податки,
транспортні витрати і страхування та інших витрат, які виникли у
країні імпортування.
Спосіб обчисленої вартості (додавання вартості) визначає
вартість шляхом розрахунку суми, яка складається з вартості
матеріалів та виготовлення товарів того ж класу або виду плюс
суми прибутку та загальних витрат.

25. Збори та формальності при імпорті та експорті

Будь-які збори, пов’язані з імпортом та експортом, що стягуються на
кордоні, за винятком тарифів та зборів, які прирівняні до внутрішніх
податків, відповідно до Статті VIII ГАТТ “Збори та формальності,
пов’язані з імпортом та експортом” мають відповідати таким вимогам:
бути співставними за своїм розміром з вартістю наданих послуг (тобто
не перевищувати її);
не повинні мати на меті непрямий захист вітчизняних товарів;
не повинні являти собою оподаткування імпорту та експорту у
фіскальних цілях.
Це правило поширюється також на податки, збори, формальності та
вимоги, пов’язані з імпортом та експортом, які встановлюються
урядовими органами щодо: консульських операцій; кількісних
обмежень; ліцензування; валютного контролю; статистичних послуг;
документів, документації та сертифікації; аналізу та інспекції;
карантину, санітарного контролю та дезинфекції; визначення
походження.

26. Нетарифні бар’єри

практика та правила
застосування нетарифних заходів
країнами-членами СОТ

27. Враховуючи, наскільки різними є нетарифні заходи, в загальному плані їх можна оцінити лише частотою застосування щодо певних груп товарів

Враховуючи, наскільки різними є нетарифні заходи, в загальному
плані їх можна оцінити лише частотою застосування щодо певних
груп товарів в товарній номенклатурі (за даними ООН)
Частота нетарифних заходів при експорті в регіони та групи країн (%):
Товари
Розвинені
країни
Південн
а Азія
Близький
Схід та
Північна
Африка
Латинська
Америка
та Кариби
Європа та
Центральн
а Азія
Східна Азія та
Тихоокеанськи
й регіон
Південн
а
Африка
Сільськогосп
одарська
продукція та
риба
48,24
14,87
57,69
34,24
32,93
24,42
18,58
Мінеральна
продукція та
паливо
6,72
3,29
5,73
6,64
6,72
4,52
0,16
Промислова
продукція
10,67
7,20
10,96
11,68
7,15
5,57
1,74
Інша
продукція, не
зазначена
раніше
10,05
7,52
10,22
12,87
7,20
5,58
1,91

28. Правила торгівлі сільськогосподарською продукцією

Угода про сільське господарство

29.

30.

Угода про сільське господарство є однією з найбільш складних
угод СОТ внаслідок наявності різноманітних понять і правил, які
при застосуванні на практиці є неоднозначними і такими, що
викликають суперечки між країнами-членами.
“Товари, охоплені Угодою”: до них належать товари, що за
гармонізованою системою опису та кодування товарів містяться
в групах 1-24 за винятком риби та рибопродуктів, а також ряд
інших товарів.
Основний текст Угоди та додатки до неї визначають рамкові
правила, а конкретні зобов’язання країн-членів містяться в
індивідуальних Розкладах країн.
В преамбулі до Угоди визначені основні чотири галузі конкретних
зобов’язань країн-членів:
доступ до ринку;
внутрішня підтримка вітчизняного виробника;
експортна конкуренція;
санітарні та фітосанітарні питання.

31.

Щоб стимулювати реформи міжнародної торгівлі
сільськогосподарською продукцією, ряд невеликих країн
об’єдналися в Кернську Групу (Cairns Group). Членами цієї
групи стали Аргентина, Австралія, Болівія, Бразилія,
Канада, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Фіджі, Гватемала,
Індонезія, Малайзія, Нова Зеландія, Парагвай, Філіппіни,
Південна Африка, Таїланд і Уругвай. Частка цих країн у
світовій торгівлі сільськогосподарською продукцією
становить 30%.
З моменту створення Кернської Групи в 1986 році, вона
домоглася того, сільське господарство стало окремим
предметом переговорів на Уругвайському раунді, в
результаті чого була укладена Угода про сільське
господарство.

32. Зобов’язання країн-членів СОТ щодо скорочення експортних субсидій (млн. дол. США)

Зобов’язання країн-членів СОТ щодо скорочення
експортних
субсидій (млн.Розподіл
дол.
США)
Крани-члени
Експортні субсидії
експортних субсидій за окремими товарами
Базов.
Кінц.
скорочення %
Європейський
Союз
13274
8496
36
Яловичина (19%), пшениця (17%), фуражне зерно (13%),
масло (13%), інші молочні продукти (10%)
Австрія
1235
790
36
Живі тварини (45%), пшениця (14%), яловичина (13%), сир
(12%)
США
929
594
36
Пшениця (61%), сухе незбиране молоко (14%)
Мексика
748
553
26
Цукор (76%), хлібопродукти (21%)
Фінляндія
708
453
36
Масло (25%), фуражне зерно (22%), інші молочні продукти
(13%)
Швеція
572
366
36
Свинина (21%), пшениця (21%), фуражне зерно (17%)
Канада
567
363
36
Пшениця (47%), фуражне зерно (18%)
Швейцарія
487
312
36
Інші молочні продукти (65%)
Південна
Африка
319
204
36
Фрукти та овочі (24%), хлібопродукти (14%), пшениця (13%),
цукор (10%)
Туреччина
157
98
37
Фрукти та овочі (36%), пшениця (23%)
Нова
Зеландія
133
0
100
Інформація відсутня
Норвегія
112
72
36
Сир (54%), свинина (19%), масло (12%)
Австралія
107
69
36
Інші молочні продукти (32%), сухе незбиране молоко (27%),
сир (25%), масло (16%)

33.

Тарифікація: встановлення країнами-імпортерами нових ставок мита
для товарів, щодо яких вони застосовувати нетарифні заходи
(тарифний еквівалент нетарифних заходів був розрахований на основі
середніх світових ринкових цін та внутрішньої ціни в країні-імпортері за
1986-1988 роки).
Виникла проблема “брудної тарифікації”: замість лібералізації торгівлі
спостерігалося фактичне короткострокове зростання торгових бар’єрів.
Так, у 1997 році канадські тарифи на імпорт олії в межах 2488 тонн
складали від 2,6 до 21,4 центів за кілограм, а після тарифікації квоти
тариф складав 333,8%. Отже, доступ на ринок при здійсненні
тарифікації був фактично неможливий.
Зобов’язання щодо забезпечення мінімального доступу до ринку:
мінімальний доступ досягається шляхом встановлення тарифних квот
на рівні 5% від внутрішнього споживання у базисному періоді (19861988 роки) для розвинених країн. До товарів, на які поширюються
зобов’язання щодо мінімального доступу, входить м’ясо, молочні
продукти, а також деякі види свіжих овочів і фруктів.

34.

Країни-імпортери сільськогосподарської
продукції мають право застосовувати
один з наступних типів захисних заходів:
загальні захисні заходи, передбачені Статтею
ХІХ ГАТТ 1994 та Угодою про захисні заходи;
спеціальні захисні заходи Угоди про сільське
господарство, передбачені Статтею 5.8.

35.

Різниця між цими двома способами полягає в тому, що загальні
захисні заходи можуть вживатися лише у випадку наявності
серйозної шкоди або загрози заподіяння серйозної шкоди
національному виробнику, тоді як спеціальні захисні заходи
можуть бути прийняті без необхідності доведення негативного
впливу на внутрішнє виробництво. Останній тип заходів може
застосовуватися якщо імпортні ціни впадуть нижче певного рівня
або обсяг імпорту зросте понад певний рівень.
Країна може застосовувати спеціальні захисні заходи тільки при
наявності двох умов: якщо була здійснена тарифікація стосовно
товару по відношенню до якого планується застосовувати захід;
якщо у своєму Розкладі після тарифікації країна зробила по
відношенню до цього товару позначку “SSG” (спеціальний
захисний захід – Special Safequard).

36. Правила внутрішньої підтримки вітчизняного товаровиробника

Угода поділяє субсидії на три категорії:
зелені (не мають негативного впливу на
торгівлю, дозволені);
сині (не мають негативного впливу на
торгівлю, дозволені);
жовті (негативно впливають на торгівлю,
підлягають скороченню).

37. До зелених субсидій, які надаються в межах урядових програм, належать:

загальні послуги (дослідницькі програми, боротьба з шкідниками та
захворюваннями, послуги з навчання, підготовка спеціалістів,
розповсюдження інформації та консультативні послуги, інспектування,
послуги з маркетингу і просування товару на ринок, послуги щодо
створення інфраструктури);
створення державних резервів для забезпечення продовольчої безпеки;
внутрішня продовольча допомога;
прямі виплати виробникам;
підтримка доходу, не пов’язана з виробництвом;
фінансова участь уряду у програмах страхування доходів та
гарантування безпеки доходів;
виплати (що здійснюються прямо або через фінансову участь уряду у
програмах страхування врожаїв) на відшкодування збитків від стихійних
лих;
допомога на структурну перебудову, що надається через програми
виведення виробників з сільськогосподарського виробництва;
допомога на структурну перебудову, яка надається через інвестиції;
виплати за програмами охорони навколишнього середовища;
виплати за регіональними програмами надання допомоги.

38.

До зеленої скрині відносяться також інші заходи – так
звані заходи de minimis – які мінімально впливають на
виробництво і торгівлю сільськогосподарськими
товарами і які не є об’єктом скорочення.
До них належать внутрішні субсидії, не пов’язані з
конкретним товаром, якщо вони не перевищують 5%
вартості сільськогосподарського виробництва.
Для країн, що розвиваються, цей рівень de minimis
становить 10%.
Крім того, як зелена субсидія може кваліфікуватися
специфічна підтримка, що надається на конкретний
товар, розмір якої не перевищує 5% від загальної
вартості виробництва цього товару (для країн, що
розвиваються цей рівень de minimis складає 10%).

39.

До субсидій синьої скрині належать прямі виплати за “програмами
обмеження виробництва” сільськогосподарської продукції, якщо:
такі виплати прив’язані до конкретних площ та врожаїв;
такі виплати здійснюються на 85 або менше відсотків від
базового рівня виробництва;
виплати на худобу здійснюються на чітко визначену кількість
голів.
Заходи синьої скрині – це ті заходи, що прямо пов’язані з
виробництвом, наприклад, платежі, що впливають на розміри
посівних площ чи кількість тварин. Але ці заходи повинні бути
частиною програми, що обмежують виробництво шляхом
встановлення максимальних обсягів випуску або примушення
фермерів залишати не засіяною частину їх землі. Країни, що
використовують ці види заходів, доводять, що їх реалізація
менш впливає на масштаби деформації торгівлі, ніж заходи
жовтої скрині. Так чи інакше, заходи синьої скрині залишаються
в СОТ предметом дискусій.

40.

Всі заходи, не розглянуті вище, тобто ті, які не стосуються заходів зеленої і синьої
скрині, відносяться до категорії заходів жовтої скрині і повинні бути скорочені в
визначеному порядку, оскільки вони можуть викликати неприпустимі торгові
порушення.
До субсидій жовтої скрині, як правило, відносять:
дотації на продукцію тваринництва і рослинництва, на племінне тваринництво,
на елітне насінництво, на комбікорми тощо;
компенсації частини витрат на придбання мінеральних добрив і засобів хімічного
захисту рослин, на енергоносії, на витрати по підвищенню родючості земель, а
також компенсації вартості техніки, що була придбана шляхом зустрічного
продажу сільгосппродукції;
витрати лізингового фонду, витрати на ремонт і поточне утримання
меліоративних систем, на створення сезонних запасів запчастин і матеріальнотехнічних ресурсів;
капіталовкладення виробничого призначення, крім витрат на меліорацію та
водне господарство;
цінова підтримка: компенсація різниці між закупівельною та ринковою ціною на
сільськогосподарську продукцію;
надання виробнику товарів (послуг) за цінами нижче ринкових; закупівля у
виробників товарів (послуг) за цінами вище ринкових;
пільгове кредитування сільгоспвиробників за рахунок бюджетів різних рівнів,
включаючи списання та пролонгацію боргів;
пільги на транспортування продукції сільського господарства.

41.

Угодою встановлюється верхня межа сукупної
внутрішньої підтримки (розрахованої як
сукупний вимір підтримки - СВП), яку уряди
можуть надавати внутрішнім виробникам.
СВП розраховується на індивідуальній
потоварній основі, як різниця між фіксованою
зовнішньою довідковою та застосовуваною
регульованою ціною, помножена на обсяг
виробництва продукції. Щоб отримати
значення СВП, всі внутрішні субсидії, не
пов’язані з конкретним товаром, додаються до
загальної суми субсидій, розрахованої на
індивідуальній основі для кожного товару.

42.

43.

44.

45. Застосування технічних бар’єрів у торгівлі

-
-
всі державні заходи контролю і обмежень, пов’язаних з
вимогами до технічних параметрів товару, які можуть бути
використані як засіб обмеження доступу тих чи інших товарів на
внутрішній ринок країни
Мета застосування - забезпечення безпеки споживання чи
використання товарів, але на практиці вони часто
застосовуються як засіб обмеження небажаного імпорту.
Регулюються:
Угода про технічні бар’єри у торгівлі – ТБТ (ТВТ – Agreement on
Technical Barriers to Trade);
Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів –
СФЗ (SPS – Agreement on the Applicant on Sanitary and
Phytosanitary Measures).

46.

Кількість технічних регламентів, які встановлюють обов’язкові вимоги в більшості країн
щорічно зростає.
Наприклад, в США діє понад 2,7 тисяч різних організацій, що займаються розробкою
стандартів. Деякі з них, наприклад, Американський інститут чавуну та сталі або
Американський інститут нафти претендують на те, щоб створювані ними стандарти
визнавалися їх торговими партнерами нарівні із світовими.
США нерідко запроваджують нетарифні обмеження в протекціоністських цілях.
Загальновідомими є приклади, коли Сполучені Штати встановили ембарго на імпорт тунцю з
Мексики, Панами, Колумбії та Венесуели, пояснюючи це екологічними вимогами - шкодою,
що завдається дельфінам при вилові тунцю. Також, існувала заборона на імпорт креветок з
деяких країн, де за даними США відбувався лов сітками, які можуть завдати шкоди
морським черепахам.
В ЄС також технічні бар‘єри, санітарні та фітосанітарні заходи часто використовуються в
протекціоністських цілях. Різниця між країнами ЄС в системах стандартів, тестах та
сертифікації слугує значним бар‘єром на шляху доступу іноземних товарів до ринку ЄС.
Наприклад, в Фінляндії та Швеції існує заборона на ввезення холодильників, які містять
озоноруйнівні речовини. Існують вимоги щодо відповідності технології виробництва продукції
технологіям, застосовуваним в ЄС. Найбільш відомими, напевне, були заборони на імпорт
гормонально обробленої та генетично модифікованої продукції на ринки країн-членів.
В цілому, практично всім розвиненим країнам притаманні надзвичайно розгалужені та
складні системи регулювання питань захисту здоров‘я та безпеки споживачів, особливо
щодо продовольства, фармацевтичних товарів, текстильної продукції та одягу автомобілів,
побутових електроприладів та електрообладнання. Вимоги для отримання сертифікатів про
випробування продукції, що необхідні для продажу товару в цих країнах, є тривалими та
витратними.

47. До заходів, що визначаються і регулюються Угодою ТБТ, належать:

маркування
харчових продуктів, напоїв та ліків;
вимоги до якості та пакування свіжих продуктів харчування;
пакування та маркування небезпечних хімікатів та токсичних речовин;
вимоги щодо параметрів та техніки безпеки побутових електроприладів;
маркування текстилю;
процедури затвердження типового зразку, положення і стандарти
радіотелефонів та радіообладнання;
положення і тестування дорожних і недорожних транспортних засобів і
обладнання;
положення щодо кораблів та корабельного обладнання;
положення і тестування медичних інструментів;
вимоги щодо безпеки, в тому числі випромінювань,
вибухонебезпечності, механічної, пожежної, промислової, термічної,
хімічної, електричної, ядерної і радіаційної, а також біологічної безпеки;
електромагнітна суміжність;
єдність вимірювань.

48. До заходів, що визначаються і регулюються Угодою СФЗ, належать:

сертифікація харчової продукції, здоров’я тварин і рослин;
вплив методів переробки на безпеку продуктів харчування;
вимоги до маркування, що мають безпосереднє відношення до
безпечності харчової продукції;
карантин тварин і рослин;
вимоги до створення зон, вільних від паразитів і хвороб;
процедури щодо запобігання розповсюдження, контроля та/або
знищення паразитів/ хвороб в країні;
харчові добавки в продуктах харчування;
забруднюючи речовини в харчових продуктах і напоях;
токсини в харчових продуктах і напоях;
залишки ветеринарних препаратів та пестицидів в харчових
продуктах.

49. Впровадження санітарних та фітосанітарних заходів державами дозволяється для захисту:

життя людин або тварин від ризику
неякісної продовольчої продукції
рослинного походження, що зростає на
основі добавок, токсинів, або шкідливих
речовин;
здоров’я людей від тваринних або
рослинних захворювань;
тварин і рослин від паразитів і
захворювань.

50.

У випадку застосування санітарних та фітосанітарних заходів,
важливим є “наукове обгрунтування”.
Угода про Технічні бар’єри в торгівлі вимагає, щоб технічні
регламенти використовувались у відповідності з принципами
найбільшого сприяння імпорту та національного режиму.
Санітарні і фітосанітарні норми, націлені на запобігання
проникненню захворювань тваринного, рослинного походження
на територію країни, можуть бути більш або менш вибагливими
залежно від рівня (поширеності) окремої хвороби на території
країни або регіону.
Угода (ТВТ) визначає умови за якими країни можуть відхилятись
від міжнародних стандартів. Угода СПЗ, з іншого боку, надає
країні необмежене право запровадження санітарних
/фітосанітарних заходів, що призводить до вищого рівня захисту.
Угода про СФЗ дозволяє країнам приймати санітарні
/фітосанітарні заходи, коли існує неминучий ризик
розповсюдження хвороби, хоча наукове обгрунтування є
недостатнім.

51. Система технічного регулювання ЄС: безпечність - якість

Система регулює аспекти безпечності, а не
якості продукції
Вимоги щодо безпечності встановлюються
законодавством
Центральним моментом при встановлені
вимог щодо безпечності є оцінка ризиків
Аспекти якості не регулюються, а
залишаються на розсуд самого виробника

52. Фундаментальні концепти

Предмет державного регулювання
можуть становити безпечність та певні
експлуатаційні характеристики

53. Ключові зобовязання України щодо TBT

Пріоритет використання міжнародних
стандартів
Добровільність стандартів за виключенням
технічних регламентів
Деклараційний принцип підтвердження
відповідності
Скорочення товарів, які підлягають
обовязковій сертифікації
Визнання оцінки інших країн-членів СОТ
English     Русский Правила