Билік ұғымы
Вебердің «Бедел теориясы»
Ықпал әдістері
Ықпалдың Үш түрлі нәтижесі
Саяси амалдар
Етзонидің билікке анализі
Биліктің екі келбеті
Билік пен ықпалдың қайнары
1.78M
Категория: ПолитикаПолитика

Билік ұғымы

1.

2.

3.

«Барша ана баласы президент болса
деп армандайды, бірақ ешкім баласы
саясаткер болғанын қаламайды."
-- Джон Кеннеди АҚШ президенті (1961-1963)
«Саясат қан төгілмейтін соғыс, соғыс қан
төгілетін саясат."
-- Мао зидун, Қытай көсемі
«Саясат
туралы өнер."
-- Отто Бисмарк, Неміс канцлері
Өнер, еркіндік, шығармашылық қоғамды
билікке қарағанда тез жақсартады.
-- Виктор Пинчук, Украина олигархы
е

4.

Билік
Сен тұратын елдегі
кім?
Сен ең ықпалды адамды неге
негізделіп
?

5. Билік ұғымы

БИЛІК ҰҒЫМЫ
Өзі қалайтын жолмен іс жүргізеді
Басқа адамға ықпалды.
Еселенген құқы бар.
– басқа адамның ойына, әрекетіне,
көңіл-күйіне әсер ету, тіпті оны белгілеу

6.

– белгісіз нәтижелер
тудыратын билік
– нақты нәтижелер
тудыратын билік
– Билікті тұрақты
пайдаланып ұйымдастыру
Кедейлік

7.

Мемлекетті
шешімдерге
Саясаткер билік үшін
саяси
ету.
.

8.

Саяси бедел және билік
Авторитет те (
)
биліктік сипат бар,
бірақ билік
беделмен
шектелмейді.
Халық өзінің күшін
толық сезіне бермейеді!
– басқаларға
қалағанын жасата
алу.
– биліктің
легитимділігі.
W. K . H O Y © 2 0 0 3 , 2 0 0 8 , 2 0 1 1

9. Вебердің «Бедел теориясы»

Биліктің легитимділігі тұлғаның
таңғажайып жеке қасиетін негіз етеді.
Биліктің легитимділігі дәстүрді
негіз етеді.
Биліктің легитимділігі заңтәртіп жүйесін негіз ететді.
Түйінді сұрақ: Университеттің билігі қандай беделге
W. K . H O Y © 2 0 0 3 , 2 0 0 8 , 2 0 1 1
негізделсе дұрыс болады?

10.

Марапатты билік: марапаттауды
басшылыққа алатын билік.
Мәжбүрлегіш билік: Қорқытып, тіпті жазалап
басқаратын билік.
Легитимді билік: Өзара келісуді, заңды негіз
еткен билік.
Шарапатты билік: білім, немесе ақпарат
бөлісетін билік.
Салиқалы билік: PТұлғалық харизманы негіз
еткен билік.

11.

Мәжбүрлегіш
билік
Марапатты
билік
Салиқалы билік
Легитимді билік
Шарапатты билік

12. Ықпал әдістері

пайдаланды
– логикадан
– құндылық,
адалдық, үрей секілділерді пайдалану
– сыйлықтар, марапаттар
пайдалану
– дәстүрден, заңнан

13. Ықпалдың Үш түрлі нәтижесі

Қуаттау – орындауға ризалық
Бойсұну – амалдың жоғынан орындау
Қарсылық – орындауға келіспеу

14.


економикалық байлықтарды
басқаруға құқылы.
– соғыс жүргізуге
құқылы.

15.

Биліктің бес формасы
– тәртіпке бағындыру үшін
адамдарды ұстау мен жазалау, олардың
мүлкін бұзу не тартып алу;
– иландыруға тырысу
–ауқым мен беталысты қадағалау;
– өмірі мен мүлкін қорғау
– адамдарды ақылды түрде
мақсатқа жұмылдыру.

16. Саяси амалдар

Ақылды
ұсыныс
Қысым
көрсету
Кеңесу
Жеке
Өтініштерді
Мадақтау
қарау
қызықтыру
Мәжбүрлеу
Заңдастыру
марапаттау

17.

кісі – негативті,
өшпенділікті сезімдегі, қатысқысы
келмейтін адамдар
кісі – пайда мен орайды, өз
мүддесін ойлаған кісі
кісі – ұжымға позитисті
қарайтын, өз қалауын тежей алатындар.

18. Етзонидің билікке анализі

Оқшауланған
Мәжбүрлеу
Утилитарлы
Нормативті
Есепшіл Моралдық

19. Биліктің екі келбеті

Өзімшіл билік
Жеке мүддесін көздейді
Биліктегілер байып кетеді
Қоғамшыл билік
Мотивация жасауды көздейді
Ұжымдық мақсатты көздейді

20. Билік пен ықпалдың қайнары

- фактке негізделеді, логикалы.
– позитивті аңыс, ізгі мақсат
– ақпарат пен мүмкіндікті бөлісу
- өзара пайда жеткізу.
– тіке бұйыру.
– ұйымдастыруға қабілеттілік
– ұжымдық сыйлау мен жазалау

21.

22.

Билік қоғамдық ынтымақтасудан,
одақтасудан келеді. Ол негізінен
коллекистің нәтижесі. Жеке өзімен өзі
билік бола алмайды.
Бірақ, билікті аз сандылар иелеп
алады да, тіпті көп сандыға қарсы
құралға айналдырады..

23.

Сен саясатқа қатысып па едің?
A: иә.
B: жоқ
C: жоға, ешқашан!
D: Ой! Мүмкін бе?

24.

әрқашан бойсынушылардың әрекетін
шектейді.
Сондықтан-бойсынушыларға қарата
билікті жақсарту және күшейту..
Біліктілену дегеніміз билеушілер билікті
бөлісуі және халыққа қызмет көрсетуі.
W. K . H O Y © 2 0 0 3 , 2 0 0 8 , 2 0 1 1

25.

Соңы
By Haidar Alphi (2018/9/17)
English     Русский Правила