Сфери вживання англіцизмів в українській мові
Актуальність дослідження
мета
завдання
Гіпотеза дослідження
Об'єкт дослідження
Методи дослідження
Сфери вживання англіцизмів
Характерні особливості формування
Заміна іншомовних слів на власне українські
Висновки
3.16M
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

Сфери вживання англіцизмів в українській мові

1. Сфери вживання англіцизмів в українській мові

СФЕРИ ВЖИВАННЯ
АНГЛІЦИЗМІВ
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

2.

3.

Англіцизм – різновид запозичення;
слово, його окреме значення,
вислів тощо, які запозичені з
англійської мови або перекладені з
неї чи утворені за її зразком

4.

5. Актуальність дослідження

АКТУАЛЬНІСТЬ
ДОСЛІДЖЕННЯ

6. мета

МЕТА
Показати у які сфери української
мови проникли англіцизми та який їх
вплив

7. завдання

ЗАВДАННЯ
- провести експеримент заміни слів
іншомовного походження на власне
українські;
- показати осередок проникнення
слів іншомовного походження в
українську лексикологію;
- провести аналіз ступеня
проникнення англіцизмів в
українську мову

8. Гіпотеза дослідження

ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасна українська мова має
забагато англіцизмів, які шкодять
розвитку української мови

9. Об'єкт дослідження

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасна українська літературна мова
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Запозичені з англійської мови слова та
їхній вплив на українську лексикологію

10. Методи дослідження

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
експеримент
моніторинг
пошуковий метод
аналіз літератури

11.

12. Сфери вживання англіцизмів

СФЕРИ ВЖИВАННЯ
АНГЛІЦИЗМІВ
торгівля,
політика, економіка
техніка
культура
спорт
продукти
харчування
військова справа

13. Характерні особливості формування

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
ФОРМУВАННЯ
суфікс
–инг (-інг)
звукосплучення дж
звукосполучення ай, ей

14.

15.

16.

17. Заміна іншомовних слів на власне українські

ЗАМІНА ІНШОМОВНИХ СЛІВ НА
ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКІ
бізнесмен
– підприємець
біллборд – рекламний щит
блог – щоденник
дисконтна карта – карта знижок
кемпінг – табір для автомобілістів
кастинг – відбір претендентів
маркетинг – торгівля
мітинг – схід, збори

18. Висновки

ВИСНОВКИ
English     Русский Правила