Тақырып: Медициналық ортадағы дәрігер мен пациенттің жеке басының мінез-құлық ерекшеліктері.
Жоспар
1.00M
Категория: МедицинаМедицина

Медициналық ортадағы дәрігер мен пациенттің жеке басының мінез-құлық ерекшеліктері

1. Тақырып: Медициналық ортадағы дәрігер мен пациенттің жеке басының мінез-құлық ерекшеліктері.

Казахский национальный
медицинский университет
им.С.Д.Асфендиярова.
С.Д.Асфендияров атындағы
қазақ ұлттық медицина
университеті.
Презентация
*
Орындаған: Абикенова.З,Шалқарова.А,Лесбай.А,Сейтқасым.Ә.
Тексерген: Дощанов Д.Х

2. Жоспар

*
* І. КІРІСПЕ
* ІІ. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
* 1. ДӘРІГЕР . НАУҚАС ТҰЛҒААРАЛЫҚ
ҚАТЫНАСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
* 2. «ДӘРІГЕР.НАУҚАС» ТИІМДІ АРАҚАТЫНАСЫНЫҢ
ҚАҒИДАЛАРЫ
* 3. ДӘРІГЕР МЕН НАУҚАС АРАСЫНДАҒЫ
ҚАРЫМ.ҚАТЫНАС ЕРЕЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ МОДЕЛЬДЕРІ
* ҚОРЫТЫНДЫ

3.

* Дəрігер - науқас арақатынасының құралдары.
* Қатынас құрудың негізінде,ақпарат алмасу жатады. Бұл
қарым-қатынастың ең маңызды жағы.
* Нəтижелі арақатынас құру үшін вербальды жəне
вербальды емес құралдар қолданылады.

4.

Дəрігердің пациентпен əрекеттесуі негізінде
науқастың ауруға байланысты проблемалары
шешіледі. Бұл мəселелер нəтижелі болуы үшін,
қатынасудың бастапқы сатыларында дəрігер келесі
ережелерді сақтауы тиіс:
• көп тындап, аз сөйлеу;
• тыңдап отырып, айтылған жəйларды өзінің түсінгенін
сездіру;
• тұлғаның эмоционалдық жəне интеллекгуалдық
ерекшеліктерін байқап,таба білу;
• диагноз туралы ойларының қорытындыларын
мəліметтемеу.
Сұхбаттасу ксзінде, науқастың жағдайының төмендегідей
ерекшеліктеріне дəрігердің назар аударуы керек:

5.

* Дəрігер мен науқас арасындағы қарым-қатынас
ережелері жəне модельдері Медициналық этика
үш негізгі бағыт бойынша тұлғаралық қарымқатынастардың əртүрлі мəселелерін зерделейді
жəне шешеді:
медициналық
қызметкер –
емделушінің
туысқандары,
медициналық
қызметкер –
медициналық
қызметкер.
медициналық
қызметкер –
емделуші,

6.

Дəрігер - науқас арақатынасының екі түрі
белгілі: императивті жəне диалог.

7.

Императивті қатынас- бұл науқасқа авторитарлық
жəне директивтік əрекетжасау. Қарым-қатынастың
бұл түрініңмақсаты - науқастың тəртібін бақылау
жəне белгілі бір əрекет жасауға оны мəжбүрлеу.
Императивті қатынастың негізгіерекшелігі науқасты мəжбүрлеу мақсатыжасырын емес ашық
түрде жүргізіледі. Мұнда əсер ету құралдарына
жататындары - бұйрық, нұсқау, талап.

8.

Диалогтық қатынас. Бұл арақатынаста, науқасқа дəрігер
тарапынан ұстамдылық көрсетіліп, тепе-тендік жағдайы
туады. Өзара əрекеттесудің келесі ережелерін айнытпас
орындағанда ғана диалогты қатынасқа нəтижелі түрде
жетуге болады:
1. Науқастың өзекті жағдайына өзінің толық көңіл-күйін
аудару.
2. Науқасыкпалдарына априорды (алдын ала) сенім
білдіріп, оны бағалаусыз
қабылдау.
3. Науқасты өзіне тең деп есептеп, оны өз жекешелік
ойы мен меншікті өз
шешімі бар деп қабылдау.

9.

10.

Назарларыңызға
рахмет!
English     Русский Правила