Виконавча влада України
Виконавча влада - це одна з гілок державної влади, основним призначенням якої є організація виконання законів та інших
класифікація органів виконавчої влади
Місцеві органи
Органи виконавчої влади АРК
13.23M
Категория: ПравоПраво

Виконавча влада України

1. Виконавча влада України

Виконали учениці 10 класу:
Мар’єнко Уляна
Чума Соломія

2. Виконавча влада - це одна з гілок державної влади, основним призначенням якої є організація виконання законів та інших

нормативноправових актів, реалізація внутрішньої та
зовнішньої політики держави, охорона
прав і свобод людини і громадянина,
що здійснюється через побудовану на
принципі вертикальної
підпорядкованості систему спеціально
створюваних і наділених відповідною
компетенцією органів.

3.

Органи виконавчої
влади
Органи виконавчої влади - самостійний
вид органів державної влади, які
відповідно до конституційного принципу
поділу державної влади мають своїм
головним призначенням здійснення
функції однієї гілки державної влади виконавчої. Структури виконавчої влади
охоплюють практично всі сфери
суспільного життя. Діють на підставі
положень, які затверджує Президент
України.

4. класифікація органів виконавчої влади

Центральні органи :
1)Кабінет Міністрів
України
2)Міністерства
3)Державні комітети
та інші
Місцеві органи:
1)Місцеві державні
адміністрації
2)Місцеві органи
міністерств
Органи виконавчої
влади АРК:
1)Рада міністрів АРК
2)Міністерства та
інші

5.

Центральні органи
Повноваження міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади поширюються на всю
територію держави. Кабінет Міністрів України
спрямовує і координує роботу міністерств,
інших органів виконавчої влади .Основними
завданнями центральних органів виконавчої
влади є:
1) надання адміністративних послуг;
2) здійснення державного нагляду (контролю);
3) управління об'єктами державної власності;
4) внесення пропозицій щодо забезпечення
формування державної політики на розгляд
міністрів, які спрямовують та координують їх
діяльність;

6. Місцеві органи

Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:
• виконання Конституції та законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
• законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;
• виконання державних і регіональних програм соціальноекономічного і культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в
місцях компактного проживання корінних народів і національних
меншин також програм їх національно-культурного розвитку;
• підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;
• звіт про виконання відповідних бюджетів і програм;
• взаємодію з органами місцевого самоврядування;
• реалізацію інших наданих державою, а також делегованих
відповідними радами повноважень.

7. Органи виконавчої влади АРК

Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим становлять проміжну ланку між центральними органами виконавчої влади України і
обласними державними адміністраціями. Це випливає і з більш
вищого статусу Автономної Республіки Крим, порівняно з областями.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим як орган виконавчої влади
АРК самостійно здійснює виконавчі функції та повноваження
(здійснюють загальне або галузеве
управління, чи виконують окремі функції
управління об'єктами на території АРК), а
також здійснює державні виконавчорозорядчі функції і повноваження, делеговані
законами України. З метою забезпечення
виконання функцій і повноважень
Автономній Республіці Крим передаються
фінансові, матеріальні кошти і об'єкти
державної власності.

8.

Дякуємо за увагу☻
English     Русский Правила