Верховна Рада України
Президент України
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
Органи державної виконавчої влади України:
Склад Кабінету Міністрів України
Конституційні функції прокуратури:
1.56M
Категория: ПравоПраво

Органи державної влади України

1.

Роботу виконала студентка 11-Д групи
Жовтоводського педагогіного училища
ДВНЗ ”КНУ”
Прожижко Вікторія Сергіївна

2.

1.
2.
3.
4.
5.
Верховна Рада України
Президент України
Органи державної виконавчої влади
України. Кабінет міністрів. Центральні
та місцеві органи виконавчої влади.
Органи судової влади України.
Правоохоронні органи України.

3. Верховна Рада України

Єдиний законодавчий орган державної
влади України, який має колегіальну
будову і складається з 450 народних
депутатів України.

4.

5.

Органами Верховної Ради України є:
Комітети Верховної Ради;
Тимчасові спеціальні комісії;
Тимчасові слідчі комісії.

6.

Комітети Верховної Ради України
Верховна Рада України для здійснення
законопроектної роботи, підготовки та
попереднього розгляду питань, виконання
контрольних функцій створює з числа народних
депутатів України комітети ВР та обирає голів,
заступників та перших заступників.

7.

Тимчасові спеціальні комісії
Верховна Рада в межах своїх повноважень
може створювати тимчасові спеціальні
комісії для підготовки і попереднього
розгляду питань

8.

Тимчасові слідчі комісії
Створюються ВР для проведення розслідування
питань, що становлять суспільний інтерес,
якщо за це проголосувала не менш як третина
від конституційного складу ВР. Висновки
тимчасово комісії не є вирішальними для
слідства та суду.

9. Президент України

Конституція України
Стаття 102. Президент України є главою держави
і виступає від її імені.

10. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

відставки;
неможливості виконувати свої
повноваження за станом здоров'я;
усунення з поста в порядку
імпічменту;
смерті.

11.

Норми Конституції України визначають
функції і повноваження глави держави.

12. Органи державної виконавчої влади України:

Вищий орган у системі виконавчої
влади-Кабінет Міністрів України
Центральні органи- міністерства,
державні комітети, центральні
органи виконавчої влади із
спеціальним статусом
Місцеві органи виконавчої владимісцеві державні адміністрації

13. Склад Кабінету Міністрів України

Прем’єр-міністр України
Перший віце-прем’єрміністр
Віце-прем’єр-міністри
Міністри

14.

Закон України “Про місцеві державні
адміністрації”

15.

Судова система України- сукупність усіх
взаємодіючих між собою судових
установ України.

16.

17.

18.

Правоохоронні органи України- це
система державних органів, основними
функціями яких є забезпечення законності
та охорона правопорядку, боротьба з
правопорушеннями, охорона законних
прав та інтересів громадян, суспільства і
держави в цілому

19. Конституційні функції прокуратури:

20.

Служба безпеки України- держ. Правоохоронний
орган соц. Призначення.Забезпечує держ. безпеку
України, конституційний лад, територіальну цілісність і
держ.суверенітет.
Основні завдання:

21.

Завдання для перевірки знань:
1.В
2.А
3.В
4.А
5.А
6.А

22.

Гавриш.С.Б.
Правознавство :підруч. для 10 кл.
загальноосвіт. навч. закл.: рівень
стандарту, академ. рівень / С.Б. Гавриш,
В.Л.Сутковий, Т.М.Філіпенко.- К.: Генеза,
2010. – 416с.: іл.
English     Русский Правила