У науці виділяють два основних види сирітства:
Проблема сирітства існує у кожній країні
Сирота – дитина, яка тимчасово чи постійно перебуває поза сімейним оточенням унаслідок втрати батьків, а також дитина, яка не
Соціальне сирітство існує в багатьох країнах світу
Категорія дітей-сиріт представляє такі групи:
Причини сирітства:
Фактори, які впливають на поширення соціального сирітства
Сирітство в Україні
Суть соціальної роботи з дітьми-сиротами
Складові роботи з дітьми у дитячих будинках:
Шляхи подолання сирітства
Усиновлення в Україні
Динаміка сирітства в Україні
Заходи організовувані для дітей-сиріт
Не бажання бачити проблеми – не сприяє їх усуненню… Потрібно лиш змінити наше ставлення до проблем… Відкрити очі та подивитися
14.75M
Категория: СоциологияСоциология

Сирітство, як соціальна проблема

1.

Сирітство як
соціальна проблема
Підготувала
Студентка І курсу 115
групи
Боровик Ірина

2. У науці виділяють два основних види сирітства:

Соціальне;
Повне.

3.

Соціальне сирітство – це явище ,
обумовлене
ухиленням
або
відстороненням батьків від виконання
батьківських обов'язків стосовно до
неповнолітньої дитини.

4.

Повне сирітство – це явище, обумовлене
смертю або загибеллю батьків, унаслідок
якого діти стали сиротами

5. Проблема сирітства існує у кожній країні

6. Сирота – дитина, яка тимчасово чи постійно перебуває поза сімейним оточенням унаслідок втрати батьків, а також дитина, яка не

може з певних причин чи з
власних інтересів залишатися в сімейному оточенні та
потребує захисту й допомоги з боку.

7. Соціальне сирітство існує в багатьох країнах світу

8. Категорія дітей-сиріт представляє такі групи:

Діти, які залишилися без піклування батьків, внаслідок їх
загибелі (смерті) і що знаходяться в медичному закладі,
притулку чи вулиці;
Діти, кинуті в перші місяці життя і пройшли через виховання
в умовах будинку дитини (діти, які залишилися без батьків з
народження до 3-4 років);
Діти, що надійшли в дитячий будинок, в результаті
позбавлення їх батьків батьківських прав або інших причин
(діти, які мають найчастіше негативний досвід життя в
родині);
Безпритульні діти - це діти, які мають досвід життя "на
вулиці"

9. Причини сирітства:

• низький матеріальний рівень життя багатьох сімей;
• смерть батьків ;
•примушення дітей до жебрацтва з боку дорослих
членів родини;
•відсутність постійного житла;
•жорстоке ставлення до дітей і насильство в сім'ях;
• послаблення функцій державних установ, покликаних
займатися вихованням та навчанням дітей;
•погіршення умов утримання дітей у державних
закладах;
•послаблення моральної відповідальності батьків за
виховання дітей;

10. Фактори, які впливають на поширення соціального сирітства

• Внутрішньо-сімейні
• Загально-державні

11. Сирітство в Україні

На жаль, людство не знайшло ніяких
форм догляду за дитиною, які змогли б
замінити
батьківську
турботу
та
сімейне оточення. Загальновідомо, що
державна система опіки та піклування
в
Україні
не
відповідає
реаліям
сьогодення та не забезпечує в повному
обсязі
гарантії
прав
дитини
у
відповідності до Конвенції ООН про
права дитини.

12. Суть соціальної роботи з дітьми-сиротами

Суть соціальної роботи з дітьмисиротами
Важливим напрямом соціальної роботи з дітьми, які залишились без
піклування батьків, є участь соціальних працівників, зокрема,
залучення потенційних прийомних батьків, їх підготовка та навчання,
допомога в оформленні документів, соціальний супровід прийомних
сімей, а також дитячих будинків сімейного типу.
Соціальні працівники мають також підготувати дитину до переходу в
нову родину, спостерігати її адаптацію до нової родини, у крайньому
разі - порушувати питання про вилучення дитини з такої родини, де
вона зазнає насильства або недбалого ставлення, перебуває в
постійному конфлікті з прийомними батьками.

13. Складові роботи з дітьми у дитячих будинках:

створення атмосфери безпеки та
структурування часу і діяльності;
повільний перехід до нового оточення;
наставництво;
соціалізація у громаді;
повільний перехід до нового оточення

14. Шляхи подолання сирітства

підвищення рівня матеріального забезпечення
населення, що можливе за умов створення робочих
місць та адекватного життєвим потребам розміру
оплати праці;
реалізація соціальних програм, спрямованих на
матеріальну та соціальну підтримку сімей з дітьми,
молодих сімей, неповних сімей;
соціальна політика, спрямована на піднесення
сімейних цінностей, формування культу сім’ї,
виховання в батьків відповідальності за виконання
батьківських обов’язків;
боротьба з алкоголізмом та наркоманією.

15. Усиновлення в Україні

Статистика свідчить про те, що прийомні батьки здатні дати осиротілій
дитині набагато більше любові, уваги й матеріальної підтримки, ніж
дитбудинки або інтернати, і така дитина має більше шансів стати
щасливою.
Тому в Україні сьогодні взято курс на те, щоб якомога більше число дітейсиріт виховувалося в сім’ях. І Фонд Ріната Ахметова всіма можливими
засобами допомагає реалізації цієї програми.
Фонд
також
сприяє
національному
всиновленню, відкриває дитячі будинки
сімейного типу, надає підтримку (у тому
числі й матеріальну) прийомним сім’ям.
Світовий досвід показує, що інтернатну
систему реформувати можна, тому ми
співробітничаємо
із
зарубіжними
партнерами,
впроваджуючи
кращі
практики інших країн.

16.

17. Динаміка сирітства в Україні

Рік
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Чисельність
дітей,
усиновлених
протягом року
6
5
5
4
5
5
5
4
345
596
241
318
229
261
274
865
Загальна чисельність дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування на кінець року
96 112
97 590
97 829
102 912
102 924
103 542
100 787
98 119

18.

19. Заходи організовувані для дітей-сиріт

20. Не бажання бачити проблеми – не сприяє їх усуненню… Потрібно лиш змінити наше ставлення до проблем… Відкрити очі та подивитися

Не потрібно забувати:
Не бажання бачити проблеми – не сприяє їх
усуненню…
Потрібно лиш змінити наше ставлення до проблем…
Відкрити очі та подивитися навколо…
Поділитися частинкою свого тепла з тими, кому це
дійсно потрібно…
Адже кожна дитина має право на сім`ю
КОЖНІЙ ДИТИНІ ПОТРІБНА РОДИНА ! ! !

21.

Дякую за
увагу!!!
Не залишайтесь байдужими до проблем, які нас оточують…
English     Русский Правила