Проблеми сучасної сім'ї та сімейної політики в Україні
Типи сімей
Кількість сімей, які знаходилися на обліку ЦСССДМ області як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах
Кількість сімей, охоплених соціальним супроводом
Ефективність здійснення соціального супроводу сімей із дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах
Форми влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
Розвиток прийомних сімей у Вінницькій області
Розвиток дитячих будинків сімейного типу у Вінницькій області
3.93M
Категория: СоциологияСоциология

Проблеми сучасної сім'ї та сімейної політики в Україні

1. Проблеми сучасної сім'ї та сімейної політики в Україні

Юзькова Інеса Валентинівна –
начальник відділу методичного
забезпечення соціальної роботи
Вінницького обласного центру
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

2. Типи сімей

Соціа льно бла гополу чна с ім'я
(з дорова сі м'я)
Зовні
благ ополучна с ім'я
Дис фу нк ційна сім 'я
(с ім'я, як а опинила с ь
у с к ладних ж итт є вих обс та вина х )
С ім'я, яка на ле жит ь
до г ру пи риз ик у
Пробле мна с ім'я

3. Кількість сімей, які знаходилися на обліку ЦСССДМ області як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах

4. Кількість сімей, охоплених соціальним супроводом

5. Ефективність здійснення соціального супроводу сімей із дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

2014 р. – 93%
2015 р. – 86%

6.

Попередження соціального сирітства

7. Форми влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

8. Розвиток прийомних сімей у Вінницькій області

9. Розвиток дитячих будинків сімейного типу у Вінницькій області

English     Русский Правила