Астана медицина университеті
Жоспар.
Кіріспе
КОРОНАРОГРАФИЯ
Аортаграфия
Аортаграфияны жүргізу
вентрикулография
Вентрикулография кабинеті
Компьютерлік томография
Пайдаланған әдебиеттер
5.49M
Категория: МедицинаМедицина

Коронарография, аортография, вентрикулография, компьютерлік томография

1. Астана медицина университеті

А С ТА Н А М Е Д И Ц И Н А У Н И В Е Р С И Т Е Т І
Презентация.
Коронарография,аортография,вентрикулография,
компьютерлік томография
Орындаған:Олжабай А.
Тексерген:Искакова А.
Астана 2015

2. Жоспар.

ЖОСПАР.
1.Кіріспе
2.Коронарография
3.Аортография
4.Вентрикулография
5.Компьютерлік томография
6.Қорытынды

3. Кіріспе

КІРІСПЕ
Коронарлы жеткіліксіздік деген – жүректің отттегіге
мұқтаждығы мен оның қанмен қамтамасыз етілуі
арасындағы сәйкессіздіктен пайда болады.Оның 3 түрі бар:
1.Стенокардия
2.Миокардтың ошақты дистрофиясы
3.Миокард инфаркті

4. КОРОНАРОГРАФИЯ

Жүректің тәждік артерияларын контрастық
сұйықтықты енгізу арқылы тіркеу.Ол оң және сол жақ
тәждік артерияларға катетр енгізу арқылы іске
асады.Сұйықтықтың артиерия бойымен таралуын
кинорентгенография мен видеомагниттік записьтер
арқылы тіркейміз.

5.

6.

7. Аортаграфия

АОРТАГРАФИЯ
Аортаны рентгенологиялық зерттеу әдісі.
Аорта - ол адам организінде ең үлкен және маңызды
тамыр болып есептеледі.
Аурудың қаншалықты асқынғанын және де қай жерде
орналасқанын анықтау үшін қажет.

8.

9. Аортаграфияны жүргізу

АОРТАГРАФИЯНЫ Ж ҮРГІЗУ
Адамның артынан аорта түсынан инемен контрастық
сұйықтық ензізу керек.Науқастың жағдайын бақылап
отыру керек осы кезде:қан қысымын өлшеп,жүрек
тондарын естуіміз керек,жүректегі патологиялық
пульсацияларға мән беруіміз керек.

10. вентрикулография

ВЕНТРИКУЛОГРАФИЯ
Бұл жүрек қарыншаларын контрасты заттармен
зерттейтін рентгенологиялық тәсіл. Бул арқылы біз журек
қарыншалары жайлы түсінік алуымызға мүмкіндік туады.
Ол жүрек клапандары жағдайы, аневризма болғандағы
қарыншалар, жәнеде қарыншалар гипертрофиясы жайлы
мәлімет ала аламыз.

11.

12. Вентрикулография кабинеті

В Е Н Т Р И К УЛ О Г РАФ И Я К А Б И Н Е Т І

13. Компьютерлік томография

КО М П Ь ЮТ Е РЛ І К
ТО М О Г РАФ И Я
Компьютерлік томография - аневризма, туа біткен даму
аномалиясы, өкпе артериясының тромбоэмболиясы,
артериялық стнеоз кезінде қолданатын әдістің бірі

14.

15.

16. Пайдаланған әдебиеттер

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. Л.Д. Линденбратен, Л.Б. Наумов. Медициналық
рентгенология
2. Б.Н. Айтбембет. Ішкі аурулар пропедевтикасы
3. М.Т. Әлиакпар, Өсер К.С., Өсер А.К. Рентген сәулесі
4. Интернет сайттары
English     Русский Правила