ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ У НАШОМУ ЖИТТІ
Застосування математичної статистики у нашому житті
Основні поняття математичної статистики з прикладами розв’язування задач
Частота:
Полігон частот:
Мода:
Середнє арифметичне
Медіана:
Гістограма частот:
Місце математичної статистики в системі статистичних дисциплін
Місце математичної статистики в системі статистичних дисциплін
Місце математичної статистики в системі статистичних дисциплін
Місце математичної статистики в системі статистичних дисциплін
Місце математичної статистики в системі статистичних дисциплін
Висновки
244.83K
Категория: МатематикаМатематика

Застосування математичної статистики у житті

1. ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ У НАШОМУ ЖИТТІ

Виконав: Бойко О.

2. Застосування математичної статистики у нашому житті

• Об’єкт
дослідження:
застосування
математичної статистики.
• Предмет дослідження: математична
статистика.
• Метою і завданням дослідження є
дослідити та показати застосування
математичної статистики у нашому житті.

3. Основні поняття математичної статистики з прикладами розв’язування задач

Приклад 1. За результатами контрольної
роботи з теорії ймовірностей група за
списком одержала такі оцінки:
8; 1; 3; 4; 9; 9; 10; 6; 8; 11; 7; 7; 8; 10; 6.
Варіаційний ряд має такий вигляд: 1, 3, 4,
6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11.

4. Частота:

5. Полігон частот:

6. Мода:

У прикладі 1 мода дорівнює 8, оскільки
оцінку 8 одержали три учні.

7. Середнє арифметичне

8.

9. Медіана:

Для прикладу 3:
Медіана: об’єм вибірки — парне число 30.
Медіана дорівнює балів.

10. Гістограма частот:

11. Місце математичної статистики в системі статистичних дисциплін

• Відомий статистик-математик професор
Є.Є. Слуцький ще у 1912 році писав про
значимість
методів
математичної
статистики: "Ми приходимо таким чином до
кардинальної вимоги, яку життя ставить
діячам статистики: статистик повинен бути
математиком, бо його наука є наука
математична".

12. Місце математичної статистики в системі статистичних дисциплін

• В умовах широкого застосування методів
сучасної математики в усіх галузях наукових
досліджень,
фундаментальних
і
прикладних, а також у вирішенні ряду
практичних проблем суспільного життя
увага надається математичній статистиці.

13. Місце математичної статистики в системі статистичних дисциплін

• У хімії під час розв'язування задач досить
часто використовують показник середнього
арифметичного простого і зваженого.

14. Місце математичної статистики в системі статистичних дисциплін

• У біології статистичні значення допомагають
під час вивчення генетики, фізіології, екології.
Нині жодна серйозна експериментальна
робота з біології, медицини не обходиться без
статистично обґрунтованого обсягу виконаних
експериментів і довірчої оцінки отриманих
результатів.

15. Місце математичної статистики в системі статистичних дисциплін

Прикладами задач із біології можуть бути такі:
• 1. Скільки в середньому яєць має одна
кладка?
• 2. Скільки у середньому мікроорганізмів
міститься в 1 мм лісового ґрунту?
• 3. Яка середня тривалість життя населення в
деякій області та як вона зміниться згодом?

16. Висновки

• У даний час математична статистика знаходить
широке застосування в економіці різних галузей
народного господарства, біології, фізиці, хімії,
медицині та ін. На основі її методів можна вирішувати
і багато аналітичних задач в галузі економіки.
Зокрема, кількісні характеристики, одержані в
результаті
математико-статистичного
аналізу,
дозволяють мати більш глибоке уявлення про
характер причинно-наслідкових зв'язків явищ, а
також одержати стійкі надійні параметри для
здійснення економічних розрахунків і особливо з
метою прогнозування.

17.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила