Статистика
Загальні поняття про статистику
Наявний дохід населення України за II квартал 2014 року
Статистика умов життя населення
Доходи областей України
Рівень здоров’я
Мистецтво
2.34M
Категория: МатематикаМатематика

Статистика. Загальні поняття про статистику

1. Статистика

Підготував : Рак Андрій 2014 рік

2. Загальні поняття про статистику

Статистика - галузь знань, у якій викладаються загальні питання збору,
вимірювання та аналізу масових статистичних (кількісних чи якісних)
даних; вивчення кількісної сторони масових суспільних явищ у числовій
формі
Статистика розробляє спеціальну методологію дослідження та обробки
матеріалів : масові статистичні спостереження , метод угруповань ,
середніх величин , індексів , балансовий метод , метод графічних
зображень та інші методи аналізу статистичних даних.

3. Наявний дохід населення України за II квартал 2014 року

Млн.грн.
У відсотках до
відповідного періоду
попереднього року
Наявний дохід
всього
296 949
107,9
у розрахунку на одну
особу, грн.
6 900,9
108,2
Реальний наявний
дохід
Х
98,1

4. Статистика умов життя населення

Житлові умови займають важливе місце в системі
забезпечення потреб населення. Житло є не просто
середовищем проживання людини, а й місцем ведення
домашнього господарства, виховання дітей, трудової
діяльності, спілкування, відпочинку тощо. Тому умови
житла — це ще й індикатор якості життя суспільства.
Житлове господарство являє собою одну з
найважливіших галузей економіки, завдання якої
полягає у розселенні населення відповідно до потреб
економіки і в створенні для людини сприятливого
середовища проживання шляхом задоволення її
житлово-комунальних та побутових потреб.
Соціальна статистика вивчає житлові умови населення і
житловий фонд, інформація про які є необхідною для
проведення житлової політики та реалізації Програми
житлових субсидій у нашій країні.

5.

6. Доходи областей України

7.

8.

9.

10.

11.

Вибори 2014 року
English     Русский Правила