2.36M
Категория: БиологияБиология

Лабораторна робота «Видозміна коренів»

1.

Лабораторна робота
“Видозміна коренів"

2.

характеристика
Правила роботи
Інструкція виводиться при натисканні на
ліву клавішу миші
Ваш вибір!
коренеплід
коренеплід
корен
коренева шишка
коренева бульба
коренева шишка
коренева бульба
повітряний
корінь
повітряний
корінь
дихальний корінь
дихальний корінь
корені-підпірки
(ходульні)
об'єкт для вивчення
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені
корені-підпірки
(ходульні)
корені-присоски
(гаусторії )
Наприклад : Додаткові корені, що
розвиваються в багатьох тропічних орхідей і
ліан,
Якщо
Якщо
Повторне
Щоб
щоВаш
забрати
натиснути
живуть
вибір
натискання
на
характеристику
помилковий,
стовбурах
на кнопку
на кнопку
іперший
гілках
то
видозміни
з'явиться
забирає
дерев.
раз, у
Якщо
Якщо
Повторне
вибрали
Ви готові
натискання
правильно,
зробити вибір,
напобачите
кнопку
натискайте
забирає
картинку
на
Звисаючи
кореня
цьому
необхідно
малюнок
донизу,
вікні
результат
з'явиться
корені
дитини,
нажати
вибору.
поглинають
характеристика
на
щокнопку
плаче. ще раз.
дитини,
відповідну
картинку
що плаксія.
сміється!
кнопку .
мінеральні
Переглядати
речовини
видозміни
теоріюз можна
вологого
кореня.
багаторазово.
повітря
тропічних лісів.
стовпоподібні
(опорні ) корені

3.

характеристика
Лабораторна робота
«Видозміни коренів »
Ваш вибір!
коренеплід
коренеплід
коренева шишка
коренева бульба
коренева шишка
коренева бульба
повітряний
корінь
повітряний
корінь
дихальний корінь
дихальний корінь
корені-підпірки
(ходульні)
корені-підпірки
(ходульні)
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені
батат
Для підтримки
Видозміна
Характерні
кореня,
для крони
деревних
пов'язана
в повітряному
тропічних
з посиленням
рослин,
Додаткові
Ці
Характерні
додаткові
корені,
для
корені
рослин-паразитів,
що
ростуть
розвиваються
від стовбурів
наприклад
в багатьох
запасаючої
що
середовищі
живуть на
функції,
функції
утворюються
заболочених
,що
щоприводить
приводить
додаткові
ґрунтах.до
до
корені,
тропічних Служать
вертикально
повитиці.
орхідей
донизу
ідля
ліан,
і служать
проникнення
що живуть
опорою
на
в тіло
для
збільшення
Розвиваються
що
ростуть вертикально
товщини
з підземних
кореня.
донизу
бічних
У формуванні
Кореневі
докоренів
ґрунту.
шишки
.
стовбурах
рослин
рослини-хазяїна,
зі слабким
і гілках звідки
дерев.
стеблом
поглинають
Звисаючи
і для тропічних
донизу,
необхідні
коренеплода
утворюються
Ростуть
Вони
за вертикально
формою
при
поряд
нагадують
стовщенні
здогори,
головним
стовпи.
додаткових
піднімаючись
коренем бере
корені поглинають
дерев,
поживні
що
речовини.
живуть умінеральні
смузі припливу.
речовини з
участь
коренів
над
поверхнею
основа
.
пагона
заболоченого ґрунту або
вологого повітря тропічних лісів.
води. Добре розвинена система
міжклітинників постачає рослину повітрям.
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені

4.

характеристика
Лабораторна робота
«Видозміни коренів »
Ваш вибір!
коренеплід
коренеплід
коренева шишка
коренева бульба
коренева шишка
коренева бульба
повітряний
корінь
повітряний
корінь
дихальний корінь
дихальний корінь
корені-підпірки
(ходульні)
корені-підпірки
(ходульні)
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені
ріпа
Для підтримки
Видозміна
Характерні
кореня,
для крони
деревних
пов'язана
в повітряному
тропічних
з посиленням
рослин,
Додаткові
Ці
Характерні
додаткові
корені,
для
корені
рослин
що
ростуть
розвиваються
- паразитів,
від стовбурів
наприклад
в багатьох
запасаючої
що
середовищі
живуть на
функції,
функції
утворюються
заболочених
,що
щоприводить
приводить
додаткові
ґрунтах.до
до
корені,
тропічних Служать
вертикально
повитиці.
орхідей
донизу
ідля
ліан,
і служать
проникнення
що живуть
опорою
на
в тіло
для
збільшення
Розвиваються
що
ростуть вертикально
товщини
з підземних
кореня.
донизу
бічних
У формуванні
Кореневі
докоренів
ґрунту.
шишки
.
стовбурах
рослин
рослинизі хазяїна,
слабким
і гілках дерев.
звідки
стеблом
поглинають
Звисаючи
і для тропічних
донизу,
коренеплода
утворюються
Ростуть
Вони
за вертикально
формою
при
поряд
нагадують
стовщенні
здогори,
головним
стовпи.
додаткових
піднімаючись
коренем бере
корені поглинають
дерев,
необхідні
щопоживні
живуть уречовини.
мінеральні
смузі припливу.
речовини з
участь
коренів
над
поверхнею
основа
.
пагона
заболоченого ґрунту або
вологого повітря тропічних лісів.
води. Добре розвинена система
міжклітинників постачає рослину повітрям
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені

5.

характеристика
Лабораторна робота
«Видозміни коренів »
Ваш вибір!
коренеплід
коренеплід
коренева шишка
коренева бульба
коренева шишка
коренева бульба
повітряний
корінь
повітряний
корінь
дихальний корінь
дихальний корінь
корені-підпірки
(ходульні)
корені-підпірки
(ходульні)
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені
орхідеї
Для підтримки
Видозміна
Характерні
кореня,
для крони
деревних
пов'язана
в повітряному
тропічних
з посиленням
рослин,
Додаткові
Ці
Характерні
додаткові
корені,
для
корені
рослин
що
ростуть
розвиваються
- паразитів,
від стовбурів
наприклад
в багатьох
запасаючої
що
середовищі
живуть на
функції,
функції
утворюються
заболочених
,що
щоприводить
приводить
додаткові
ґрунтах.до
до
корені,
тропічних Служать
вертикально
повитиці.
орхідей
донизу
ідля
ліан,
і служать
проникнення
що живуть
опорою
на
в тіло
для
збільшення
Розвиваються
що
ростуть вертикально
товщини
з підземних
кореня.
донизу
бічних
У
Кореневі
формуванні
докоренів
ґрунту.
шишки
.
стовбурах
рослин
рослини
зі- слабким
хазяїна,
і гілках дерев.
звідки
стеблом
Звисаючи
поглинають
і для тропічних
донизу,
коренеплода
утворюються
Ростуть
Вони
за вертикально
формою
при
поряд
нагадують
стовщенні
здогори,
головним
стовпи.
додаткових
піднімаючись
коренем бере
корені поглинають
дерев,
необхідні
щопоживні
живуть уречовини.
мінеральні
смузі припливу.
речовини з
участь
коренів
над
поверхнею
основа
.
пагона
заболоченого ґрунту або
вологого повітря тропічних лісів.
води. Добре розвинена система
міжклітинників постачає рослину повітрям.
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені

6.

характеристика
коренеплід
Лабораторна робота
«Видозміни коренів »
кукурудза
Ваш вибір!
коренеплід
коренева шишка
коренева бульба
коренева шишка
коренева бульба
повітряний
корінь
повітряний
корінь
дихальний корінь
дихальний корінь
корені-підпірки
(ходульні)
корені-підпірки
(ходульні)
корені-присоски
(гаусторії )
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені
Видозміна кореня, пов'язана з посиленням
Видозміна
Характерні
Для
підтримки
кореня,
для крони
деревних
пов'язана
в повітряному
тропічних
з посиленням
рослин,
запасаючої
Додаткові
Ці
Характерні
додаткові
корені,
для
функції
корені
рослинщо
,ростуть
що
розвиваються
паразитів,
приводить
від стовбурів
наприклад
до
в багатьох
запасаючої
що
середовищі
живуть на
функції,
утворюються
заболочених
що приводить
додаткові
ґрунтах.докорені,
збільшення
тропічних
вертикально
повитиці.
Служать
орхідей
товщини
донизу
ідля
ліан,
і кореня.
служать
проникнення
що живуть
Кореневі
опорою
на
в тіло
для
шишки
збільшення
Розвиваються
що
ростуть вертикально
товщини
з підземних
кореня.
донизу
бічних
У формуванні
докоренів
ґрунту..
утворюються
стовбурах
рослин
рослини
зі- слабким
хазяїна,
і гілках
при дерев.
стовщенні
звідки
стеблом
Звисаючи
поглинають
і додаткових
для тропічних
донизу,
коренеплода
Ростуть
Вони
за вертикально
формою
поряд
нагадують
здогори,
головним
стовпи.
піднімаючись
коренем бере
коренівпоглинають
корені
дерев,
необхідні
що
.оду
поживні
живуть
наряду
уречовини.
мінеральні
смузі
с главным
припливу.
речовини
корнем з
участь
над
поверхнею
основа пагона
заболоченого ґрунту або
принимает
вологого
повітря
основание
тропічних
побега1.
лісів.
води. Добре розвинена система
міжклітинників постачає рослину повітрям.
стовпоподібні
(опорні ) корені

7.

характеристика
Лабораторна робота
«Видозміни коренів »
Ваш вибір!
коренеплід
коренеплід
коренева шишка
коренева бульба
коренева шишка
коренева бульба
повітряний
корінь
повітряний
корінь
дихальний корінь
дихальний корінь
корені-підпірки
(ходульні)
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені
повитиця (паразит)
Видозміна кореня, пов'язана з посиленням
Видозміна
Характерні
Для
підтримки
кореня,
для крони
деревних
пов'язана
в повітряному
тропічних
з посиленням
рослин,
запасаючої
Додаткові
Ці
Характерні
додаткові
корені,
для
функції
корені
рослинщо
,ростуть
що
розвиваються
паразитів,
приводить
від стовбурів
наприклад
до
в багатьох
запасаючої
що
середовищі
живуть на
функції,
утворюються
заболочених
що приводить
додаткові
ґрунтах.докорені,
збільшення
тропічних
вертикально
повитиці.
Служать
орхідей
товщини
донизу
ідля
ліан,
і кореня.
служать
проникнення
що живуть
Кореневі
опорою
на
в тіло
для
шишки
збільшення
Розвиваються
що
ростуть вертикально
товщини
з підземних
кореня.
донизу
бічних
У формуванні
докоренів
ґрунту..
утворюються
стовбурах
рослин
рослинизі хазяїна,
слабким
і гілках
при дерев.
стовщенні
звідки
стеблом
поглинають
Звисаючи
і додаткових
для тропічних
донизу,
коренеплода
Ростуть
Вони
за вертикально
формою
поряд
нагадують
здогори,
головним
стовпи.
піднімаючись
коренем бере
коренівпоглинають
корені
дерев,
необхідні
що
.оду
поживні
живуть
наряду
уречовини.
мінеральні
смузі
с главным
припливу.
речовини
корнем з
участь
над
поверхнею
основа пагона
заболоченого ґрунту або
принимает
вологого
повітря
основание
тропічних
побега1.
лісів.
води. Добре розвинена система
міжклітинників постачає рослину повітрям
корені-підпірки
(ходульні)
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені

8.

характеристика
Лабораторна робота
«Видозміни коренів »
Ваш вибір!
коренеплід
коренеплід
коренева шишка
коренева бульба
коренева шишка
коренева бульба
повітряний
корінь
повітряний
корінь
дихальний корінь
дихальний корінь
корені-підпірки
(ходульні)
корені-підпірки
(ходульні)
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені
бруква
Видозміна кореня, пов'язана з посиленням
Характерні для деревних тропічних рослин,
Видозміна
запасаючої
Додаткові
Ці
Характерні
Для
додаткові
підтримки
корені,
кореня,
для
функції
корені
крони
рослин
що
пов'язана
,ростуть
що
розвиваються
в -повітряному
приводить
паразитів,
від
з посиленням
стовбурів
наприклад
до
в багатьох
що живуть на заболочених ґрунтах.
запасаючоїСлужать
збільшення
тропічних
вертикально
повитиці.
середовищі
орхідей
функції,
товщини
утворюються
донизу
ідля
ліан,
що
і кореня.
служать
проникнення
приводить
що
додаткові
живуть
Кореневі
опорою
до
на
корені,
в тіло
для
шишки
Розвиваються з підземних бічних коренів .
збільшення
утворюються
стовбурах
рослин
рослинищо
ростуть
зі хазяїна,
слабким
і вертикально
гілках
товщини
при дерев.
стовщенні
звідки
стеблом
кореня.
донизу
поглинають
Звисаючи
і додаткових
для
У формуванні
до
тропічних
донизу,
ґрунту.
Ростуть вертикально догори, піднімаючись
коренеплода
коренів
корені
дерев,
необхідні
Вони
запоглинають
що
.оду
формою
поживні
живуть
наряду
поряд
нагадують
уречовини.
мінеральні
смузі
зс головним
главным
припливу.
стовпи.
речовини
корнем
коренем збере
над поверхнею заболоченого ґрунту або
участь основа
принимает
вологого
повітря
основание
пагона
тропічних
побега1.
лісів.
води. Добре розвинена система
міжклітинників постачає рослину повітрям
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені

9.

характеристика
Лабораторна робота
«Видозміни коренів »
Ваш вибір!
коренеплід
коренеплід
коренева шишка
коренева бульба
коренева шишка
коренева бульба
повітряний
корінь
повітряний
корінь
дихальний корінь
дихальний корінь
корені-підпірки
(ходульні)
корені-підпірки
(ходульні)
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені
пшінка
Видозміна кореня, пов'язана з посиленням
Видозміна
Характерні
Для
підтримки
кореня,
для крони
деревних
пов'язана
в повітряному
тропічних
з посиленням
рослин,
запасаючої
Додаткові
Ці
Характерні
додаткові
корені,
для
функції
корені
рослинщо
,ростуть
що
розвиваються
паразитів,
приводить
від стовбурів
наприклад
до
в багатьох
запасаючої
що
середовищі
живуть на
функції,
утворюються
заболочених
що приводить
додаткові
ґрунтах.докорені,
збільшення
тропічних
вертикально
повитиці.
Служать
орхідей
товщини
донизу
ідля
ліан,
і кореня.
служать
проникнення
що живуть
Кореневі
опорою
на
в тіло
для
шишки
збільшення
Розвиваються
що
ростуть вертикально
товщини
з підземних
кореня.
донизу
бічних
У формуванні
докоренів
ґрунту..
утворюються
стовбурах
рослин
рослинизі хазяїна,
слабким
і гілках
при дерев.
стовщенні
звідки
стеблом
поглинають
Звисаючи
і додаткових
для тропічних
донизу,
коренеплода
Ростуть
Вони
за вертикально
формою
поряд
нагадують
здогори,
головним
стовпи.
піднімаючись
коренем бере
коренівпоглинають
корені
дерев,
необхідні
що
.оду
поживні
живуть
наряду
уречовини.
мінеральні
смузі
с главным
припливу.
речовини
корнем з
участь
над
поверхнею
основа пагона
заболоченого ґрунту або
принимает
вологого
повітря
основание
тропічних
побега1.
лісів.
води. Добре розвинена система
міжклітинників постачає рослину повітрям.
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені

10.

характеристика
Лабораторна робота
«Видозміни коренів »
Ваш вибір!
коренеплід
коренеплід
коренева шишка
коренева бульба
коренева шишка
коренева бульба
повітряний
корінь
повітряний
корінь
дихальний корінь
дихальний корінь
корені-підпірки
(ходульні)
корені-підпірки
(ходульні)
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені
морква
Видозміна кореня, пов'язана з посиленням
Видозміна
Характерні
Для
підтримки
кореня,
для крони
деревних
пов'язана
в повітряному
тропічних
з посиленням
рослин,
запасаючої
Додаткові
Ці
Характерні
додаткові
корені,
для
функції
корені
рослинщо
,ростуть
що
розвиваються
паразитів,
приводить
від стовбурів
наприклад
до
в багатьох
запасаючої
що
середовищі
живуть на
функції,
утворюються
заболочених
що приводить
додаткові
ґрунтах.докорені,
збільшення
тропічних
вертикально
повитиці.
Служать
орхідей
товщини
донизу
ідля
ліан,
і кореня.
служать
проникнення
що живуть
Кореневі
опорою
на
в тіло
для
шишки
збільшення
Розвиваються
що
ростуть вертикально
товщини
з підземних
кореня.
донизу
бічних
У формуванні
докоренів
ґрунту..
утворюються
стовбурах
рослин
рослинизі хазяїна,
слабким
і гілках
при дерев.
стовщенні
звідки
стеблом
поглинають
Звисаючи
і додаткових
для тропічних
донизу,
коренеплода
Ростуть
Вони
за вертикально
формою
поряд
нагадують
здогори,
головним
стовпи.
піднімаючись
коренем бере
коренівпоглинають
корені
дерев,
необхідні
що
.оду
поживні
живуть
наряду
уречовини.
мінеральні
смузі
с главным
припливу.
речовини
корнем з
участь
над
поверхнею
основа пагона
заболоченого ґрунту або
принимает
вологого
повітря
основание
тропічних
побега.
лісів.
води. Добре розвинена система
міжклітинників постачає рослину повітрям
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені

11.

характеристика
Лабораторна робота
«Видозміни коренів »
Ваш вибір!
коренеплід
коренеплід
коренева шишка
коренева бульба
коренева шишка
коренева бульба
повітряний
корінь
повітряний
корінь
дихальний корінь
дихальний корінь
корені-підпірки
(ходульні)
корені-підпірки
(ходульні)
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені
панданус
панданус
Видозміна кореня, пов'язана з посиленням
Видозміна
Характерні
Для
підтримки
кореня,
для крони
деревних
пов'язана
в повітряному
тропічних
з посиленням
рослин,
запасаючої
Додаткові
Ці
Характерні
додаткові
корені,
для
функції
корені
рослинщо
,ростуть
що
розвиваються
паразитів,
приводить
від стовбурів
наприклад
до
в багатьох
запасаючої
що
середовищі
живуть на
функції,
утворюються
заболочених
що приводить
додаткові
ґрунтах.докорені,
збільшення
тропічних
вертикально
повитиці.
Служать
орхідей
товщини
донизу
ідля
ліан,
і кореня.
служать
проникнення
що живуть
Кореневі
опорою
на
в тіло
для
шишки
збільшення
Розвиваються
що
ростуть вертикально
товщини
з підземних
кореня.
донизу
бічних
У формуванні
докоренів
ґрунту..
утворюються
стовбурах
рослин
рослинизі хазяїна,
слабким
і гілках
при дерев.
стовщенні
звідки
стеблом
поглинають
Звисаючи
і додаткових
для тропічних
донизу,
коренеплода
Ростуть
Вони
за вертикально
формою
поряд
нагадують
здогори,
головним
стовпи.
піднімаючись
коренем бере
коренівпоглинають
корені
дерев,
необхідні
що
.оду
поживні
живуть
наряду
уречовини.
мінеральні
смузі
с главным
припливу.
речовини
корнем з
участь
над
поверхнею
основа пагона
заболоченого ґрунту або
принимает
вологого
повітря
основание
тропічних
побега1.
лісів.
води. Добре розвинена система
міжклітинників постачає рослину повітрям.
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені

12.

характеристика
Лабораторна робота
«Видозміни коренів »
коренеплід
коренева шишка
коренева бульба
повітряний
корінь
дихальний корінь
коренеплід
Для підтримки крони в повітряному
середовищі утворюються додаткові корені,
що ростуть вертикально донизу до ґрунту.
Вони за формою нагадують стовпи.ают
столбы.
корені-підпірки
(ходульні)
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені
Ваш вибір!
коренева шишка
коренева бульба
повітряний
корінь
дихальний корінь
корені-підпірки
(ходульні)
омела (паразит)
Видозміна кореня, пов'язана з посиленням
Видозміна
Ці
Характерні
додаткові
кореня,
для
корені
деревних
рослинпов'язана
ростуть
паразитів,
тропічних
від
з посиленням
стовбурів
наприклад
рослин,
запасаючоїкорені,
Додаткові
функціїщо
, що
розвиваються
приводить до
в багатьох
запасаючої
що
вертикально
повитиці.
живутьСлужать
на
функції,
донизу
заболочених
для
що
і служать
проникнення
приводить
ґрунтах.
опорою
дов тіло
для
збільшення
тропічних
орхідей
товщини
і ліан,
кореня.
що живуть
Кореневі
на шишки
збільшення
Розвиваються
рослин
рослинизі хазяїна,
слабким
товщини
з підземних
звідки
стеблом
кореня.
поглинають
бічних
і для
У формуванні
тропічних
коренів .
утворюються
стовбурах
і гілках
при дерев.
стовщенні
Звисаючи
додаткових
донизу,
коренеплода
Ростуть
дерев,
необхідні
що
вертикально
поживні
живуть
поряд
уречовини.димые
смузі
здогори,
головним
припливу.вьев,
піднімаючись
коренем бере
коренівпоглинають
корені
.оду нарядумінеральні
с главным речовини
корнем з
участь
над
живущих
питательные
поверхнею
основа
в полосе
вещества.
пагона
заболоченого
прилива. ґрунту або
принимает
вологого
повітря
основание
тропічних
побега1.
лісів.
води. Добре розвинена система
міжклітинників постачає рослину повітрям
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені

13.

характеристика
Лабораторна робота
«Видозміни коренів »
Ваш вибір!
коренеплід
коренеплід
коренева шишка
коренева бульба
коренева шишка
коренева бульба
повітряний
корінь
повітряний
корінь
дихальний корінь
дихальний корінь
корені-підпірки
(ходульні)
корені-підпірки
(ходульні)
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені
буряк
Для підтримки
Видозміна
кореня,
крони
пов'язана
в повітряному
з посиленням
Видозміна кореня,
Характерні
для деревних
пов'язана
тропічних
з посиленням
рослин,
запасаючої
Додаткові
Ці
Характерні
середовищі
додаткові
корені,
для
функції
утворюються
корені
рослинщо
,ростуть
що
розвиваються
паразитів,
приводить
додаткові
від стовбурів
наприклад
до
вкорені,
багатьох
запасаючої
що
живуть на
функції,
заболочених
що приводить
ґрунтах.до
збільшення
тропічних
вертикально
повитиці.
що
ростутьСлужать
орхідей
вертикально
товщини
донизу
ідля
ліан,
і кореня.
служать
проникнення
донизу
що живуть
Кореневі
опорою
до ґрунту.
на
в тіло
для
шишки
збільшення товщини
Розвиваються
з підземних
кореня.
бічних
У формуванні
коренів .
утворюються
стовбурах
рослин
рослиниВони
зазіформою
хазяїна,
слабким
і гілках
принагадують
дерев.
стовщенні
звідки
стеблом
поглинають
Звисаючи
істовпи.ают
додаткових
для тропічних
донизу,
коренеплода
Ростуть
вертикально
поряд здогори,
головним
піднімаючись
коренем бере
коренівпоглинають
корені
дерев,
необхідні
столбы.
що
.оду
поживні
живуть
наряду
уречовини.
мінеральні
смузі
с главным
припливу.
речовини
корнем з
участь
над
поверхнею
основа пагона
заболоченого ґрунту або
принимает
вологого
повітря
основание
тропічних
побега.
лісів.
води. Добре розвинена система
міжклітинників постачає рослину повітрям
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені

14.

характеристика
Лабораторна робота
«Видозміни коренів »
коренеплід
коренева шишка
коренева бульба
Ваш вибір!
коренеплід
баньян
коренева шишка
коренева бульба
повітряний
корінь
повітряний
корінь
дихальний корінь
дихальний корінь
корені-підпірки
(ходульні)
корені-підпірки
(ходульні)
корені-присоски
(гаусторії )
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені
Видозміна кореня, пов'язана з посиленням
Видозміна
Характерні
Для
підтримки
кореня,
для крони
деревних
пов'язана
в повітряному
тропічних
з посиленням
рослин,
запасаючої
Додаткові
Ці
Характерні
додаткові
корені,
для
функції
корені
рослинщо
,ростуть
що
розвиваються
паразитів,
приводить
від стовбурів
наприклад
до
в багатьох
запасаючої
що
середовищі
живуть на
функції,
утворюються
заболочених
що приводить
додаткові
ґрунтах.докорені,
збільшення
тропічних
вертикально
повитиці.
Служать
орхідей
товщини
донизу
ідля
ліан,
і кореня.
служать
проникнення
що живуть
Кореневі
опорою
на
в тіло
для
шишки
збільшення
Розвиваються
що
ростуть вертикально
товщини
з підземних
кореня.
донизу
бічних
У формуванні
докоренів
ґрунту..
утворюються
стовбурах
рослин
рослинизі хазяїна,
слабким
і гілках
при дерев.
стовщенні
звідки
стеблом
поглинають
Звисаючи
і додаткових
для тропічних
донизу,
коренеплода
Ростуть
Вони
за вертикально
формою
поряд
нагадують
здогори,
головним
стовпи.
піднімаючись
коренем бере
коренівпоглинають
корені
дерев,
необхідні
що
.оду
поживні
живуть
наряду
уречовини.
мінеральні
смузі
с главным
припливу.
речовини
корнем з
участь
над
поверхнею
основа пагона
заболоченого ґрунту або
принимает
вологого
повітря
основание
тропічних
побега1.
лісів.
води. Добре розвинена система
міжклітинників постачає рослину повітрям.
стовпоподібні
(опорні ) корені

15.

характеристика
Лабораторна робота
«Видозміни коренів »
Ваш вибір!
коренеплід
коренеплід
коренева шишка
коренева бульба
коренева шишка
коренева бульба
повітряний
корінь
повітряний
корінь
дихальний корінь
дихальний корінь
корені-підпірки
(ходульні)
корені-підпірки
(ходульні)
корені-присоски
(гаусторії )
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені
Видозміна кореня, пов'язана з посиленням
Видозміна
Характерні
Для
підтримки
кореня,
для крони
деревних
пов'язана
в повітряному
тропічних
з посиленням
рослин,
запасаючої
Додаткові
Ці
Характерні
додаткові
корені,
для
функції
корені
рослинщо
,ростуть
що
розвиваються
паразитів,
приводить
від стовбурів
наприклад
до
в багатьох
запасаючої
що
середовищі
живуть на
функції,
утворюються
заболочених
що приводить
додаткові
ґрунтах.докорені,
збільшення
тропічних
вертикально
повитиці.
Служать
орхідей
товщини
донизу
ідля
ліан,
і кореня.
служать
проникнення
що живуть
Кореневі
опорою
на
в тіло
для
шишки
збільшення
Розвиваються
що
ростуть вертикально
товщини
з підземних
кореня.
донизу
бічних
У формуванні
докоренів
ґрунту..
утворюються
стовбурах
рослин
рослинизі хазяїна,
слабким
і гілках
при дерев.
стовщенні
звідки
стеблом
поглинають
Звисаючи
і додаткових
для тропічних
донизу,
коренеплода
Ростуть
Вони
за вертикально
формою
поряд
нагадують
здогори,
головним
стовпи.
піднімаючись
коренем бере
коренівпоглинають
корені
дерев,
необхідні
що
.оду
поживні
живуть
наряду
уречовини.
мінеральні
смузі
с главным
припливу.
речовини
корнем з
участь
над
поверхнею
основа пагона
заболоченого ґрунту або
принимает
вологого
повітря
основание
тропічних
побега1.
лісів.
води. Добре розвинена система
міжклітинників постачає рослину повітрям.
стовпоподібні
(опорні ) корені

16.

характеристика
Лабораторна робота
«Видозміни коренів »
Ваш вибір!
коренеплід
коренеплід
коренева шишка
коренева бульба
коренева шишка
коренева бульба
повітряний
корінь
повітряний
корінь
дихальний корінь
дихальний корінь
корені-підпірки
(ходульні)
корені-підпірки
(ходульні)
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені
болотний кипарис
Видозміна кореня, пов'язана з посиленням
Видозміна
Характерні
Для
підтримки
кореня,
для крони
деревних
пов'язана
в повітряному
тропічних
з посиленням
рослин,
запасаючої
Додаткові
Ці
Характерні
додаткові
корені,
для
функції
корені
рослинщо
,ростуть
що
розвиваються
паразитів,
приводить
від стовбурів
наприклад
до
в багатьох
запасаючої
що
середовищі
живуть на
функції,
утворюються
заболочених
що приводить
додаткові
ґрунтах.докорені,
збільшення
тропічних
вертикально
повитиці.
Служать
орхідей
товщини
донизу
ідля
ліан,
і кореня.
служать
проникнення
що живуть
Кореневі
опорою
на
в тіло
для
шишки
збільшення
Розвиваються
що
ростуть вертикально
товщини
з підземних
кореня.
донизу
бічних
У формуванні
докоренів
ґрунту..
утворюються
стовбурах
рослин
рослинизі хазяїна,
слабким
і гілках
при дерев.
стовщенні
звідки
стеблом
поглинають
Звисаючи
і додаткових
для тропічних
донизу,
коренеплода
Ростуть
Вони
за вертикально
формою
поряд
нагадують
здогори,
головним
стовпи.
піднімаючись
коренем бере
коренівпоглинають
корені
дерев,
необхідні
що
.оду
поживні
живуть
наряду
уречовини.
мінеральні
смузі
с главным
припливу.
речовини
корнем з
участь
над
поверхнею
основа пагона
заболоченого ґрунту або
принимает
вологого
повітря
основание
тропічних
побега1.
лісів.
води. Добре розвинена система
міжклітинників постачає рослину повітрям.
корені-присоски
(гаусторії )
стовпоподібні
(опорні ) корені

17.

Лабораторна робота
«Видозміни коренів »
Батат:
http://www.kumushka.com/kitchen/1706-batat-sladkijkartofel.html
http://www.floranimal.ru/pages/flora/b/6742.html
ріпа:
http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=7101
Брюква: http://www.restaurantwidow.com/eat_local_challenge/
Морква: http://www.vipobed.ru/lib/195
http://gazeta.aif.ru/online/dacha/123/03_02
буряк: http://www.regionalfood.com.au/produce/archive/aug05.htm
пшінка: http://www.eco.nw.ru/lib/data/08/4/020408.htm
http://fotki.yandex.ru/users/arctium/view/74133?page=0
георгин:
http://www.liveinternet.ru/community/2585849/post83254558/
кукурудза: http://www.liveinternet.ru/
панданус: http://www.f-lohmueller.de/botanic/Pandanaceae/
Баньян: http://blogs.privet.ru/community/rastenia_riadom
Омела: http://www.diary.ru/~omela-v/p37908552.htm
Повитиця: http://1df.info/archives/category/primorskie
весела дитина: http://animashky.ru/flist/obludi/72/278.gif
Дитина, що плаче http://animashky.ru/flist/obludi/72/282.gif
Орхідея й болотний кипарис: Фільм ВВС "Невидиме життя рослин"
English     Русский Правила