Ланцюги живлення тварин
Що таке ланцюг живлення?
Типи харчових ланцюгів
Другий ланцюг живлення
Падальники
Всеїдні тварини
3.37M
Категория: БиологияБиология

Ланцюги живлення тварин

1. Ланцюги живлення тварин

Виконав
Учень 7-Б класу
Федоренко Андрій

2. Що таке ланцюг живлення?

Ланцюг
живлення — набір взаємовідношень між
різними групами організмів, які визначають
послідовність перетворення біомаси й енергії
в екосистем. Наприклад, енергія сонця служить
джерелом енергії для рослин, що служать
їжею рослиноїдним, які, у свою чергу, служать їжею
для хижаків.

3. Типи харчових ланцюгів

Інує 3 основних типи трофічних ланцюгів —
пасовищні, детритні і «паразитарні».
У пасовищному ланцюжку (ланцюжку виїдання) основу
складають автотрофні організми, потім йдуть споживаючі
їх мікроорганізми і рослиноїдн тварини потім хижаки
(консументи) 1-го порядку , хижаки 2-го порядку.
Особливо довгі харчові ланцюжкі в океані, займають
місце консументів 4-го порядку.

4. Другий ланцюг живлення

У детритних ланцюгах (ланцюги розкладання), найпоширеніших в
лісах, велика частина продукції рослин не споживається
безпосередньо рослиноїдними тваринами, а відмирає, піддаючись
потім розкладанню сапротрофнними організмами і мінералізації.
Таким чином, детритні трофічні ланцюжки починаються від детриту,
йдуть до мікроорганізмів, які їм харчуються, а потім
до детритофагів і до їх споживачів — хижаків. У водних
екосистемах значна частина продукції рослин і тварин також
поступає в детритні харчові ланцюги.

5. Падальники

Вернакулярна назва великих птахів, які здебільшого
живляться падлом. До них відносять представників
двох родин з підкласу кілегрудих — 16 видів
з яструбових ряду соколоподібних та 7 видів з
американських грифів ряду лелекоподібних. Раніше
обидві ці родини зараховували до єдиного ряду
денних хижих птахів.
Екологічна роль цих великих хижих птахів дуже
важлива. Споживаючи падло вони запобігають
розповсюдженню хвороб, епідемій, запобігають
поширенню смороду від трупів. Втім це часто
призводить до загибелі самих тварин, з огляду на
погіршення екології та харчування.

6. Всеїдні тварини

7.

Розрізняють три типи
екологічних пірамід:
− піраміда чисел −
відображає
чисельність
окремих організмів
на кожному рівні;
− піраміда біомаси
− кількість органічної
речовини,
синтезованої на
кожному з рівнів;
− піраміда енергії −
величина потоку
енергії.
English     Русский Правила