25.19M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Основи туризмознавства

1.

Тема-1
ОСНОВИ
ТУРИЗМОЗНАВСТВА

2.

1.1 Організаційна сутність туризму:
співвідношення понять «туризм» і «рекреація»,
туризм як соціально-економічна система,
структура та учасники туристичного процесу,
сутність організації туризму.
1.2 Функції туризму:
соціальна функція туризму,
гуманітарна функція туризму,
комунікативна функція туризму,
економічна функція туризму.
1.3 Туристська мотивація:
фактори мотивації туристів до подорожі,
рекреаційні та активні потреби туристів,
емоційні та пасіонарні потреби туристів,
інтелектуальні і професійні потреби туристів.
1.4. Туристичні ресурси:
різні підходи до класифікації туристичних ресурсів,
природні ресурси розвитку туризму,
антропогенні ресурси розвитку туризму,
івентивні ресурси розвитку туризму.
1.5. Класифікація туризму:
класифікація туризму за основною метою подорожі;
класифікація туризму за спрямованістю і організованістю туристичних потоків;
класифікація туризму за інтенсивністю, тривалістю, сезонністю подорожей;
класифікація туризму за соціально-економічною категорією туристів;
класифікація туризму за способом і засобом переміщення;
класифікація туризму за середовищем подорожування.

3.

1.1
ПОДОРОЖ – переміщення людини (людей)
у просторі на певний період часу із
різноманітною метою
РЕКРЕАЦІЯ – процес відтворення фізичних,
психічних і духовних сил людини у вільний
від трудової і побутової діяльності час у
спеціальних місцях

4.

РОБОТА
СОН
← Туризм !!!!
Рекреація
ДОЗВІЛЛЯ

5.


ТУРИЗМ →
ПРАВОВЕ
трактування
ЕКОНОМІЧНЕ
трактування
Тимчасове переміщення
людей у просторі:
- без зміни місця
постійного проживання,
- без зайняття
оплачуваною
діяльністю,
- терміном від 1 доби до
1 року,
- з різною
рекреаційною метою
Специфічна сфера
господарської
діяльності з розробки,
просування і
споживання
комплексного
туристичного продукту
у процесі
обслуговування
туристів і задоволення
усієї сукупності їхніх
рекреаційних потреб
СОЦІАЛЬНЕ
трактування
Активна форма
рекреації у вигляді
подорожі з метою
відтворення життєвих
сил і працездатності у
вільний від трудової і
побутової діяльності
час у спеціальних
місцях

6.

7.

РЕСУРСИ

8.

ІНФОРМАЦІЙНОМОТИВАЦІЙНЕ
ПОЛЕ

9.

ІНФОРМАЦІЙНОМОТИВАЦІЙНЕ
ПОЛЕ
НОРМАТИВНО
-ПРАВОВЕ
ПОЛЕ

10.

ІНФОРМАЦІЙНОМОТИВАЦІЙНЕ
ПОЛЕ
РЕСУРСНОЕКОНОМІЧНЕ
ПОЛЕ
НОРМАТИВНО
-ПРАВОВЕ
ПОЛЕ

11.

ІНФОРМАЦІЙНО
-МОТИВАЦІЙНЕ
ПОЛЕ
ТУРИСТИ
ПІДПРИЄМНИЦТВО
РЕСУРСНОЕКОНОМІЧНЕ
ПОЛЕ
НОРМАТИВНОПРАВОВЕ
ПОЛЕ
ВЛАДА
ІНФРАСТРУКТУРА
СЕРВІСНОЕКОНОМІЧНЕ
ПОЛЕ

12.

ІНФОРМАЦІЙНОМОТИВАЦІЙНЕ
ПОЛЕ
РЕСУРСНОЕКОНОМІЧНЕ
ПОЛЕ
НОРМАТИВНОПРАВОВЕ
ПОЛЕ
СЕРВІСНОЕКОНОМІЧНЕ
ПОЛЕ

13.

1.2

14.

1.3
ПОТРЕБИ – відчуття людиною нестачі
чого-небудь на біологічному,
психічному або матеріальному рівні
МОТИВИ – потреба, що прийняла
специфічну форму у відповідності з
культурним рівнем та індивідуальністю
особистості
РЕКРЕАЦІЙНІ ПОТРЕБИ – сукупність
спонук і бажань людини, що
задовольняються під час рекреації
ТУРИСТИЧНІ ПОТРЕБИ – сукупність
рекреаційних потреб, що
задовольняються під час
туристичної подорожі

15.

16.

ФАКТОРИ ТУРИСТИЧНОЇ МОТИВАЦІЇ


МЕНТАЛІТЕТ
менталітет


рівень
рівень
ОСВІТИ
освіти


соціальне
соціальне Оточення
оточення


рівень
рівеньКУЛЬТУРИ
культури


спосіб
спосіб життя
життя

17.

«ЗОЛОТА ФОРМУЛА»
ТУРИСТИЧНОЇ ПОДОРОЖІ
Хочу!
Треба!
ТУРИСТИЧНІ ПОТРЕБИ
Усвідомлюю: Чому? ХОЧУ!
Знаю: що? як? де? коли?
+
ТУРИСТИЧНА
ІНФОРМАЦІЯ
=
МОЖУ !!!
ТУРИСТИЧНА
МОТИВАЦІЯ
+
МОЖЛИВОСТІ:
→ Фінанси
→ Здоров’я
→ Час
=
ТУРИСТИЧНА
МОТИВАЦІЯ
Подорожую !!!
УСВІДОМЛЕНА ДІЯ
(ТУРИСТИЧНА
ПОДОРОЖ)

18.

1) РЕКРЕАЦІЙНА ГРУПА
ВІДПОЧИНОК

ОЗДОРОВЛЕННЯ

ЛІКУВАННЯ

R
I
A
W
E
P

19.ПІЗНАННЯ
ОЗДОРОВЛЕННЯ


НАВЧАННЯ
ЛІКУВАННЯ


ЕСТЕТИКА
R
I
A
W
E
P
2) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРУПА
1) РЕКРЕАЦІЙНА ГРУПА
ВІДПОЧИНОК

20.


ПІЗНАННЯ
ОЗДОРОВЛЕННЯ


НАВЧАННЯ
ЛІКУВАННЯ


ЕСТЕТИКА
R
I
A
W
E
P

СПОРТ

ПРИГОДИ

ЕКСТРИМ
3) АКТИВНА ГРУПА

2) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРУПА
1) РЕКРЕАЦІЙНА ГРУПА
ВІДПОЧИНОК

21.

ПІЗНАННЯ
ОЗДОРОВЛЕННЯ


НАВЧАННЯ
ЛІКУВАННЯ


ЕСТЕТИКА
R
I
A
W
E
P

СПОРТ

ПРИГОДИ

ЕКСТРИМ

ВІРА

ХОБІ

ФАНАТИЗМ
3) АКТИВНА ГРУПА

2) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРУПА

4) ПАСІОНАРНА ГРУПА
1) РЕКРЕАЦІЙНА ГРУПА
ВІДПОЧИНОК

22.

ПІЗНАННЯ
ОЗДОРОВЛЕННЯ


НАВЧАННЯ
ЛІКУВАННЯ


ЕСТЕТИКА
R
I
A
W
5) ЕМОЦІЙНА ГРУПА
E
РОЗВАГА
ВИДОВИЩЕ
СВЯТО
P

СПОРТ

ПРИГОДИ

ЕКСТРИМ


ВІРА


ХОБІ


ФАНАТИЗМ
3) АКТИВНА ГРУПА

2) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРУПА

4) ПАСІОНАРНА ГРУПА
1) РЕКРЕАЦІЙНА ГРУПА
ВІДПОЧИНОК

23.

ОЗДОРОВЛЕННЯ


НАВЧАННЯ
ЛІКУВАННЯ


ЕСТЕТИКА

БІЗНЕС

ОСВІТА

РОЗВАГА
ВИДОВИЩЕ
СВЯТО
R
I
A
W
E
P

СПОРТ

ПРИГОДИ

ЕКСТРИМ


ВІРА


ХОБІ


ФАНАТИЗМ
3) АКТИВНА ГРУПА
ПІЗНАННЯ
2) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРУПА

4) ПАСІОНАРНА ГРУПА
1) РЕКРЕАЦІЙНА ГРУПА

РОБОТА
5) ЕМОЦІЙНА ГРУПА
6) ПРОФЕСІЙНА ГРУПА
ВІДПОЧИНОК

24.

1.4
ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ – це усі об’єкти, явища і
процеси природного і антропогенного походження,
які здатні задовольнити туристичні потреби, проте
знаходяться поза межами постійного проживання
туриста і спонукають його до переміщення у
просторі (подорожі).
ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА – це сукупність усіх
матеріальних та нематеріальних об’єктів, явищ і
процесів, переважно антропогенного походження,
які створюють можливість ці туристичні ресурси
освоювати, використовувати, споживати, а також
охороняти та відтворювати.

25.


ФУНКЦІОНАЛЬНІ


ПРИРОДНІ


ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННІ


АНТРОПОГЕННІ


ІНФРАСТРУКТУРНІ

принципи таксономізації:
Х.

↓ КЛАС ↓
Х.Х.
↓ ГРУПА ↓

↓ ТИП ↓
→ Х.Х.Х.
→ Х.Х.Х.Х.
↓ ВИД ↓
→ Х.Х.Х.Х.Х.

↓ ВАРІАЦІЯ ↓
Локалізовані:

Івентивні:ІВЕНТИВНІ
ЛОКАЛІЗОВАНІ
СХЕМА класифікації туристичних ресурсів

26.

КЛАСИФІКАЦІЯ
ПРИРОДНИХ
ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

КЛАСИФІКАЦІЯ
ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННИХ
ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

36.

37.

38.

39.

КЛАСИФІКАЦІЯ
АНТРОПОГЕННИХ
ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

40.

41.

42.

43.

44.

КЛАСИФІКАЦІЯ
ІНФРАСТРУКТУРНИХ
ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

1.5
ВИДИ
ТУРИЗМУ

53.

СПРЯМОВАНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ:
→ Міжнародний:
Внутрішній:

→ Виїзний
Міжрегіональний

→ В’їзний
Регіональний

→ Транзитний
Приміський

РІВЕНЬ ОРГАНІЗОВАНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ПОДОРОЖІ:
Плановий
Інсентивний

→ Самодіяльний

Соціальний

54.

КІЛЬКІСТЬ ТУРИСТІВ:
Індивідуальний
← → Груповий
Колективний
← → Масовий
ІНТЕНСИВНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ:
Разовий
← → Непостійний
Регулярний
← → Сталий
ТРИВАЛІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ ПОДОРОЖІ:
Одноденний
← → «Тур вихідного дня»
Короткотривалий
← → Довготривалий

55.

СЕЗОННІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ:
Зимовий
← → Літній
Демісезонний
← → Цілорічний
СТАТЕВО-ВІКОВА КАТЕГОРІЯ ТУРИСТІВ:
Жіночий
← → Чоловічий
Дитячий
← → Молодіжний
«Сеніорський»
← → «Геронтологічний»

56.

СОЦІАЛЬНА КАТЕГОРІЯ ТУРИСТІВ:
Шкільний
← → Студентський
Корпоративний
← → Сімейний
Робітничий
← → Селянський
ЛГБТ
← → Інвалідний
РІВЕНЬ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТІВ:
Економний
← → Стандартний
Люксовий
← → V.I.P.-овий

57.

ЗАСІБ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТУРИСТІВ:
Транспортний
← → Тваринний
→ Автомобільний
→ Коні
→ Автобусний
→ Собаки
→ Залізничний
→ Верблюди
→ Авіаційний
→ Слони
→ Судноплавний річковий
→ Лами
→ Судноплавний морський
→ Віслюки
→ Ракетно-космічний
→ Олені
Гужовий

58.

СПОСІБ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТУРИСТІВ:
Активний
← → Пасивний
Транспортний
→ Піший

→ Лижний
→ Водний
Круїзний
→ Велосипедний

→ Авто-мото-туризм
→ Вітрильний
→ Повітряний
→ Кінний
→ Спелеотуризм
→ Дайвінг
→ Альпінтуризм

59.

СЕРЕДОВИЩЕ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДОРОЖІ ТУРИСТІВ:
Тип географічного
простору:
Домінуючий
природний ландшафт:
Домінуючий
антропогенний
ландшафт:
Наземний
Приморський
Міський
Підземний
Озерний
Техногенний
Водний
Річковий
Зелений
Підводний
Гірський
Сільський
Повітряний
Лісовий
Джайлоо
Космічний
Пустельний

Болотний

60.

Загальна класифікація ТУРИЗМУ
за критеріями основної МЕТИ подорожування:
Рекреаційний
Оздоровчий
Лікувальний
Екскурсійний
Пізнавальний
Гастрономічний
Розважальний
Подієвий
Релігійний
Спортивний
Пригодницький
Екстремальний
Діловий
Освітній

I

61.

ВАРІАТИВНІСТЬ ЗДІЙСНЮВАНОЇ ПОДОРОЖІ:
«Культурний»

«Дикий»
Традиційний

Альтернативний«Жовтий»

«Зелений»Екзотичний

ЕкстремальнийІвентивний

ВіртуальнийСпеціалізований
Аматорський62.

Дякую за увагу !!!
English     Русский Правила