365.57K
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Відмінювання числівників

1.

2.

Кількісні числівники бувають сьоми типів.
Типи
відмінювання
Числівники
I тип
числівник один, одне, одна, одні (1);
II тип
III тип
IV тип
V тип
власне кількісні: два, три, чотири (2, 3, 4),
обидва, кілька, багато;
збірні: двоє, троє, четверо, п’ятеро, …
десятеро... (2 – 20 і 30);
займенники скільки і стільки;
власне кількісні
від п’яти(5) до вісімдесяти
(80) (крім сорока (40)), кільканадцять,
кількадесят
(числівники цього типу можуть також
відмінюватися, як і збірні числівники II
типу);
числівники сорок, дев’яносто, сто (40, 90,
100);
числівники від двохсот
(200) до дев’ятисот (900), а
також кількасот;
VI тип
числівники тисяча, мільйон, мільярд;
VII тип
дробові числівники: одна сьома, вісім
десятих.

3.

Н.
один, одне
одна
одні
Р.
одного
однієї, одної
одних
Д.
одному
одній
одним
Зн.
один, одного
одну
одні, одних
Ор.
одним
однією, одною
одними
одному, однім
одній
одних
М. (на)

4.

Н.
два, дві/двоє
три/троє
обидва,
обидві
п’ятеро
Р.
двох
трьох
обох
п’ятьох
Д.
двом
трьом
обом
п’ятьом
Зн.
Ор.
М. (на)
Як у називному або родовому відмінку
двома
трьома
обома
п'ятьма/п’я
тьома
двох
трьох
обох
п’ятьох

5.

Н.
шість
сім
вісім
п’ятдесят
Р.
шести
семи
восьми
п’ятдесяти
Д.
шести
семи
восьми
п’ятдесяти
Зн.
Ор.
М. (на)
Як у називному відмінку
шістьма
сьома
вісьма
п’ятдесять
ма
шести
семи
восьми
п’ятдесяти

6.

4. За IV типом відмінюються
числівники сорок, дев’яносто, сто. Ці
числівники в усіх відмінках, крім називного і
знахідного, мають однакове закінчення -a: дo
сорока днів, сорока робітникам, з
дев’яноста учнями, на ста сторінках.

7.

Н.
три міста
триста
п’ять міст
п’ятсот
Р.
трьох міст
трьохсот
п’яти міст
п’ятисот
Д.
трьом
містам
трьомстам
п’яти
містам
п’ятистам
Зн.
Ор.
М. (у)
Як у називному відмінку
трьома
містами
трьомаста
ми
п’ятьма
містами
п’ятьмаста
ми
двох містах
двохстах
п’яти містах
п’ятистах

8.

Н.
тисяча
тисячі
мільйон
мільйони
Р.
тисячі
тисяч
мільйона
мільйонів
Д.
тисячі
тисячам
мільйону
мільйонам
Зн.
тисячу
тисячі
мільйон
мільйони
Ор.
тисячею
тисячами
мільйоном
мільйонами
тисячі
тисячах
мільйоні
мільйонах
М. (у)

9.

Н.
одна сьома
три сьомі
вісім десятих
Р.
однієї сьомої
трьох сьомих
восьми десятих
Д.
одній сьомій
трьом сьомим
восьми десятим
Зн.
одну сьому
Ор.
однією сьомою
трьома сьомим
и
вісьма десятими
одній сьомій
трьох сьомих
восьми десятих
М. (на)
Як у називному відмінку

10.

Дякую за увагу!!!
English     Русский Правила