10.66M
Категория: СтроительствоСтроительство

Обґрунтування проекту реконструкції водопровідних мереж села Абрикосівка Великокопанівської сільської ради

1.

Обґрунтування проекту
реконструкції водопровідних
мереж села Абрикосівка
Великокопанівської сільської
ради Олешківського району
Херсонської області
Виконав: студент 6-го курсу 1
групи ГБ
Коваленко К. С.
Керівник: к.т.н., доцент
Волошин М. М.

2.

Мета
дослідження: Обґрунтувати проект реконструкції
водопровідних
мереж
села
Абрикосівка
Великокопанівської сільської
ради Олешківського
району Херсонської області.
Для
досягнення означеної мети вирішувалися такі
завдання: Вивчили загальні характеристики села
Абрикосівка; обстежили вуличні водопровідні мережі
села Абрикосівка; розрахували та описали схеми
водопровідних мереж села Абрикосівка; прийняли
проектні рішення по реконструкції водопровідних мереж.

3.

Село Абрикосівка знаходиться в
Олешківському районі
Херсонської області.
Відстань до обласного центру –
60км.
Відстань до районного центру 40км.

4.

За 27 км в напрямку півночі від села
знаходиться Національний природничий
парк «Олешківські піски».
За 13 кілометрів на захід знаходиться с.
Великі Копані, до сільської ради якого
відноситься с.Абрикосівка.
Площа села становить 42,66км².
Село Абрикосівка по
територіальному розподілу
відноситься до
Великокопанівської сільської
об'єднаної територіальної
громади.

5.

Обстеження водопровідних мереж с.Абрикосівка

6.

Водонапірні башти села Абрикосівка Олешківського
району Херсонської області

7.

Існуючі вуличні водопровідні мережі, що
прокладені по вулицям с.Абрикосівка,
знаходяться у незадовільному технічному
стані, що знижує надійність роботи
кільцевої системи водопостачання
населеного пункту, не забезпечує вимог
пожежної безпеки та погіршує якість
питної води, що подається споживачам.
Обстеження водопровідних мереж села
Абрикосівка показало, що старий водопровід
прокладено з порушенням вимог ДБН 360-92
«Містобудування. Планування і забудова
міських і сільських поселень» та ДБН В.2.574:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі
та споруди».

8.

На загальній схемі зображено
розташування водопровідних мереж
за проектом реконструкції
с. Абрикосівка Великокопанівської
сільської ради Олешківського району
Херсонської області, з позначеними
на ній:
Вулиці з назвами, на яких
показана
ширина
проізної
частини;
Газопроводи, які можуть завадити
при
прокладанні
нового
водопроводу;
Старий водопровід;
Водопровід
за
проектом
реконструкції з маркуваннями та
довжиною кожного трубопроводу;
Промарковані колодязі, які біли
запроектовані
для
нової
водопровідної системи;
Житлові будинки та споруди
інфаструктури села.

9.

Приклад частини схеми водопровідної мережі Аркуш 5
Нові водопровідні мережі с.
Абрикосівка за проектом
реконструкції
прокладаються за старою
схемою зі збереженням
кільцевої системи, але з
нових матеріалів та з
витримкою всіх норм та
правил будівництва та
водопровідних мереж.

10.

На план-схемою
водопровідних мереж с.
Абрикосівка зображені
всі колодязі, яких за
проектом є 28 різновидів
зі зміною входу
трубопроводу в колодязь
та з різними
діаметрами. Всього
колодязів 49.

11.

Схеми типи колодязів
Колодязі 1-11

12.

Колодязі 12-22

13.

Колодязі 23-33

14.

Колодязі 34-49

15.

При реконструкції водопровідних мереж с. Абрикосівка прийнятими
насосами, що встановлені в артезіанські свердловини являється 2ЕЦВ
10-63-65.
Технічні характеристики 2ЕЦВ 10-63-65:
- 10 - мінімально допустимий діаметр обсадної
колони свердловин дюймах. (Діаметр в мм,
зменшений в 25 разів і округлений);
- 63 - номінальна подача води, м3 / год.;
- 65 - номінальний напір води (висота підйому), м.
Детальні характеристики насосу 2ЕЦВ 10-63-65:
Мінімально допустимий діаметр обсадної колони
свердловин дюймах - 10"(дюймів)
Номінальна подача води - 63 м3 / год.
Номінальний напір води (висота підйому) - 65 м.
Номінальна потужність - 22 кВт.
Номінальний струм - 48 А.
Маса агрегату - 115 кг.
Довжина насоса - 1380 см.
Кількість ступенів насоса - 4.

16.

Кошторисний розрахунок по реконструкції
водопровідних мереж показав, що на повну
реконструкцію буде витрачено 5 907,064 тис.
грн в тому числі й на будівельно-монтажні
роботи.
Загальна довжина траси вуличного
водопроводу, що реконструюється, становить –
9364 м.
Кількість пожежних гідрантів – 44 шт.
В артезіанські свердловини №17-268 та
№17-259 встановлюють занурювані насоси 2ЕЦВ 10-63-65.
Максимальні добові витрати води – 170.39
м³/добу.

17.

Загальні висновки
1. Рельєф місцевості та розташування підземних вод сприятливі для роботи по реконструкції
водопровідних мереж. Обстеження існуючих водопровідних мереж показало, що стан трубопроводів
незадовільний, а це знижує надійність роботи кільцевої системи водопостачання населеного пункту,
не забезпечує вимог пожежної безпеки та погіршує якість питної води, що подається споживачам.
2. Прокладання існуючих водопровідних мереж виконане з порушеннями вимог ДБН 360-92
«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.5-74:2013
«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди».
3. За розробленими схемами мереж села Абрикосівка та з розрахованим кошторисом помітно, що з
виділеними коштами на реконструкцію можна без затримки розпочинати реконструкцію
водопровідних мереж села Абрикосівка Великокопанівської сільської ради Олешківського району
Херсонської області. З виконанням всіх інструкцій з охорони праці уникнемо небажаних наслідків,
тому для реконструкції потрібно найняти висококваліфікованих працівників, які будуть якісно
контролювати процес.
4. При реконструкції вуличних водопровідних мереж необхідно передбачити кільцювання
влаштування водопровідних колодязів із запірною арматурою для можливості відключення окремих
ділянок водопроводу на період проведення ремонтних чи профілактичних робіт. Крім того, відповідно
до вимог ДБН В.2.5-74:2013, на вуличних мережах водопроводу, що підлягає реконструкції, необхідно
передбачити встановлення пожежних гідрантів у водо-провідних колодязях. Прокладання зовнішніх
водопровідних мереж по вулицям с. Абрикосівка потрібно виконувати у відповідності до вимог ДБН
360-92, ДБН В.2.5-74:2013, ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 та згідно з технічними умовами на реконструкцію.

18.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила