1.22M
Похожие презентации:

Законодавче регулювання інвестиційної діяльності в будівельній галузі

1.

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ.
ОСОБЛИВОСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ
ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
ПРІОРИТЕТІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ЖИТТЄВОГО
СЕРЕДОВИЩА
Беркута Анатолій Всеволодович
Кандидат економічних наук
Віце-президент: Академії будівництва України,
Конфедерації будівельників України,
Будівельної палати України

2.

Основні показники діяльності будівельного
комплексу
Обсяг освоєних капітальних інвестицій за
2018 рік
у % до 2017 року
526,3 млрд.грн.
Обсяг освоєних капітальних інвестицій за
2019 рік
у % до 2018 року
584,4 млрд.грн.
Обсяг виконаних будівельних робіт за 2019
рік
у % до 2018 року
177,0 млрд.грн.
Обсяг виконаних будівельних робіт за січень
2020 року
116,4%
7,4 млрд.грн.
Заробітна плата штатних працівників у
будівництві за 2019 рік
у % до 2018 року
Заробітна плата штатних працівників у
будівництві за січень 2020 року
9164 гривень
119,3%
111,4 %
29 590 одиниць
7.4
6.5
2018
9356 гривень
Кількість найманих працівників у будівництві
за січень
відповідного року,
млрд. грн.
277,3
232,8
120,0%
103,6%
Кількість будівельних підприємств
за 2018-2019 роки,
млрд. грн.
Обсяги
будівельних робіт
115,5%
у % до відповідного періоду 2019 року
у % до відповідного періоду 2019 року
Обсяги капітальних
інвестицій у будівництво
(будівлі та споруди),
2019
2019
2020
Індекси (%) визначено у порівняних цінах
Обсяги будівельних робіт за видами будівель
за 2019 рік,
177,0 млрд. грн.
32.6;
0.2
95.1;
0.5
49.3; 0.3
за січень 2020 року,
7,4 млрд. грн.
2; 0.3
3.2; 0.4
2.2; 0.3
285 100 осіб
(≈ – 180 тисяч
до
2012 року)
1
Інженерні споруди (+23,3 %)
Інженерні споруди (-2,1%)
Житлові будівлі (+3,0 %)
Житлові будівлі (+4,8%)
Нежитлові споруди (+27,4 %)
Нежитлові споруди (+11,7%)

3.

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
За січень-грудень 2018 року –
526 342 млн.грн.
Кредити банків та інші позики
35 300 млн.грн. ( 7% )
35,300 Кошти іноземних інвесторів
1 540 млн.грн. ( 0,3% )
1,540
Власні кошти
підприємств та
організацій
375 309 млн.грн.
375,309
( 71% )
Кошти населення на будівництво житла
33 839 млн.грн. ( 6% )
33,839
21,037
Кошти державного бюджету
21 037 млн.грн. ( 4% )
45,743
Кошти місцевих бюджетів
45 743 млн.грн. ( 9% )
Інші джерела фінансування
13,574
13 574 млн.грн. ( 3% )
3

4.

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
584 449 млн.грн.
за 2019 рік –
Кредити банків та інші позики
40 983,1 млн.грн. ( 7,0% )
Власні кошти
підприємств та
організацій
397,772
397 771,5 млн.грн.
( 68,1% )
40,983Кошти іноземних інвесторів
3 541,4 млн.грн. ( 0,6% )
3,541Кошти населення на будівництво
житла 32 666,4 млн.грн. ( 5,6% )
32,666
Кошти державного бюджету
29,537
29 537 млн.грн. ( 5,0% )
Кошти місцевих бюджетів
56 047,5 млн.грн. ( 9,6% )
56,048
Інші джерела фінансування
23 902 млн.грн. ( 4,1 % )
23,902
4

5.

Обсяги виконаних будівельних робіт за 2019 рік
Темпи зростання/зниження
За регіонами,
у % до 2018 року
млн. гривень
41,226.3
м. Київ
Дніпропетровська
19,484.5
Одеська
гривень
Вінницька
Херсонська
13,971
Одеська
151.8
Миколаївська
14,731.3
м. Київ
176.3
Чернігівська
17,313.5
Харківська
У розрахунку на 1 особу,
145.1
Вінницька
144.3
Дніпропетровська
7,274
6,543
6,077
Львівська
10,665.4
Київська
133.4
Київська
5,823
Київська
10,294.8
Чернівецька
130.9
Харківська
5,506
Вінницька
10,210.1
5,305
Полтавська
Донецька
70,0%
7,429.9
6,263.2
Тернопільська
126.7
Полтавська
Дніпропетровська
125.0
Львівська
м. Київ
124.0
Миколаївська
4,229
3,724
Миколаївська
4,212.0
Волинська
122.3
Хмельницька
2,890
Запорізька
3,700.3
Рівненська
122.1
Рівненська
2,752
Хмельницька
3,655.4
Львівська
119.7
Івано-Франківська
3,504.0
Житомирська
118.3
Рівненська
3,184.7
Кіровоградська
115.9
Житомирська
2,514.2
Харківська
111.8
Тернопільська
2,415.8
Донецька
111.7
Запорізька
2,169
Волинська
2,328.7
108.3
Кіровоградська
2,070
Черкаська
2,077.7
107.3
Житомирська
2,060
Чернівецька
1,995.6
103.4
Чернігівська
1,877
Закарпатська
1,960.6
Сумська
102.3
Херсонська
1,765
Кіровоградська
1,957.6
Полтавська
102.2
Черкаська
1,722
Чернігівська
1,887.6
Івано-Франківська
101.9
Закарпатська
1,560
Херсонська
1,831.5
Черкаська
101.4
Донецька
1,503
Сумська
Луганська
1,516.5
648.3
10,5%
Закарпатська
Одеська
Хмельницька
В цілому
177,0 млрд.грн
Луганська
98.7
Запорізька
92.4
* без урахування АР Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей
5
Івано-Франківська
Тернопільська
Волинська
Чернівецька
В цілому
120,0%
Сумська
Луганська
2,552
2,310
2,249
2,207
1,402
301
В цілому
4199 грн

6.

Обсяги виконаних будівельних робіт
за січень 2020 року
Темпи зростання/зниження
За регіонами,
у % до січня 2019 року
млн. гривень
1,998.9
м. Київ
Дніпропетровська
908.6
Харківська
559.3
Полтавська
529.1
Київська
395.4
Херсонська
168.2
163.4
Кіровоградська
Харківська
287
Дніпропетровська
286
Івано-Франківська
134.9
Одеська
Вінницька
211.8
132.8
Вінницька
Чернівецька
196.1
Вінницька
131.7
252
Львівська
144.6
Донецька
381
Київська
149.1
Луганська
674
Полтавська
176.7
Закарпатська
75,7%
м. Київ
189.5
Рівненська
448.4
Одеська
гривень
Чернігівська
761.9
Львівська
У розрахунку на 1 особу,
223
166
127
Чернігівська
121
Рівненська
116
Рівненська
133.9
Полтавська
Запорізька
130.1
м. Київ
112.9
Чернігівська
120.4
Тернопільська
111.7
Миколаївська
94
Івано-Франківська
116.7
Львівська
111.4
Хмельницька
86
108.5
Житомирська
108.7
Івано-Франківська
85
Миколаївська
104.9
Черкаська
104.8
Запорізька
77
Тернопільська
101.6
Донецька
103.5
Сумська
76
95.8
Кіровоградська
75
Хмельницька
9,1%
117.8
Тернопільська
98
Сумська
81.1
Черкаська
77.7
Харківська
95.6
Волинська
72
Житомирська
76.7
Запорізька
95.2
Черкаська
65
Волинська
74.4
Київська
93.2
Херсонська
64
Кіровоградська
70.2
92.0
Житомирська
63
Херсонська
65.9
Закарпатська
64.3
Чернівецька
40.9
Луганська
20.6
Миколаївська
Хмельницька
Дніпропетровська
В цілому
7,4 млрд.грн
90.6
Волинська
83.5
Одеська
70.4
Сумська
61.9
* без урахування АР Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей
6
В цілому
120,0%
Закарпатська
51
Донецька
51
Чернівецька
45
Луганська
10
В цілому
177 грн

7.

Рівень заробітної плати
штатних працівників у будівництві*
Середньомісячна заробітна плата
за 2019 рік, грн.
Харківська
Вінницька
Донецька
Полтавська
м. Київ
Волинська
Дніпропетровська
Черкаська
Львівська
Чернівецька
Чернігівська
Херсонська
Миколаївська
Київська
Тернопільська
Рівненська
Одеська
Хмельницька
Запорізька
Сумська
Житомирська
Івано-Франківська
Закарпатська
Луганська
Кіровоградська
12,857
12,142
11,900
11,376
9,690
9,278
9,270
9,219
8,829
8,653
8,549
8,541
8,351
8,023
7,611
7,577
7,506
7,423
7,283
7,189
7,005
6,905
6,556
6,357
6,303
Середня заробітна плата
за січень 2020 року, грн.
Вище
середнього по
Україні
В
середньому
9356 грн.
Вінницька
Донецька
Харківська
Полтавська
м. Київ
Волинська
Миколаївська
Дніпропетровська
Львівська
Чернігівська
Херсонська
Чернівецька
Рівненська
Черкаська
Київська
Запорізька
Одеська
Закарпатська
Луганська
Хмельницька
Кіровоградська
Сумська
Тернопільська
Житомирська
Івано-Франківська
12,000
11,752
11,701
10,706
10,010
9,521
9,450
8,956
8,754
8,629
8,411
8,387
8,014
7,790
В
7,635
7,385
середньому
7,344
7,178
грн.
6,934
6,906
6,812
6,805
6,639
6,242
5,882
9164
Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за січень 2020 р., грн.
1
2
3
4
5
6
7
8
* без урахування АР Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей
7
Будівниц
тво
9
9 164
10
11
12
13
14
Органі
зація
харчув
ання
7 395
15
16

8.

Прийняття житла в експлуатацію за 2020 рік
Прийняття в експлуатацію житла за регіонами
Кількість прийнятих в експлуатацію
квартир,
за 2020 рік,*** тис. м2
тис. одиниць
1861
1292.2
1114
126***
120**
105*
Україна в цілому***,
1087.2
за 2018-2019 роки, млн. м2
752.9
506.9
490.2
437.3
414.3
411.3
11,0
8,7
381.6
2014
2015
2016
2017
2018
2019
351.8
2018р.
323.6
287.4
2019
2018
2017
2003
2016
2002
2015
2001
2014
2000
6.4
2013
1999
8
11,0***
10,2**
8,7***
10.7
2012
1998
* без урахування АР Крим і м. Севастополя
** без урахування АР Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей
*** без урахування АР Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей (нове будівництво)
9.4
2011
6.4
9.3
2010
6.1
2009
5.9
2008
5.6
10.2 10.5
2007
6.1
8.6
2006
5.8
7.8
2005
6.4
7.6
2004
6.8
1997
8.7
1996
63.1
20.9
10.1
1995
71.4
1987
110.4
1993
12.3
1994
142.9
121
90.3
млн. м2
21.3
172.8
112
2019р.
Динаміка прийняття житла в експлуатацію в цілому по Україні,
217
195.7
< 150 тис.м2
Київська
Львівська
м.Київ
Одеська
Івано-Франківська
Закарпатська
Чернівецька
Волинська
Дніпропетровська
Тернопільська
Харківська
Рівненська
Хмельницька
Вінницька
Полтавська
Житомирська
Черкаська
Чернігівська
Херсонська
Миколаївська
Сумська
Запорізька
Кіровоградська
Донецька
Луганська

9.

Показники експорту-імпорту
основних будівельних матеріалів
Структура експорту та імпорту
основних будівельних матеріалів
Експорт та імпорт
основних будівельних матеріалів
за 2010-2019 роки,
млн. дол. США (% до попереднього періоду)
млрд. дол. США
1.7
1.8 1.8
1.7
1.4
1.2
1.3
0.9 0.9
за 2019 рік
1.0
1.0
0.6
0.5
0.6
1.2
0.8
1.4
0.9
1.3
Експорт, в т.ч.:
Лісоматеріали
Експорт
Імпорт
1.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1,1
1,9 2,0 1,8 2,7 2,3 1,7 1,5 1,3 1,2
(73%)
1
2
5
9
1 259
Металоконструкції
222 (+75%)
Шпалери
81 (-40%)
Рулонні матеріали
26 (+61%)
Вироби столярні
189 (+9%)
Утеплювач
36 (-14%)
Металоконструкції
81 (+31%)
Галька, гравій, щебінь
19 (+27%)
Галька, гравій, щебінь
37 (-20%)
Шпалери
11 (-5%)
Цегла
7 (+2%)
27 (+4%)
Цемент
27 (+17%)
Експорт, в т.ч.:
7
7
9
1 207
Імпорт, в т.ч.:
779
Експорт, в т.ч.:
Лісоматеріали
460 (+17%)
Металоконструкції
95 (+48%)
Лісоматеріали
Шпалери
145 (+12%)
Рулонні матеріали
19 (-22%)
Шпалери
Вироби столярні
139 (+13%)
Утеплювач
28 (+43%)
Вироби столярні
Металоконструкції
73 (+15%)
Галька, гравій, щебінь
Галька, гравій, щебінь
52 (+32%)
Шпалери
Утеплювач
Цемент
20 (+9%)
11 (+33%)
Лінолеум
2 (+100%)
за 2018 рік
за 2017 рік
1
2
0
7
1 060
515 (-12%)
Утеплювач
Співвідношення
експорту до
імпорту
Імпорт, в т.ч.:
(27%)
1
0
6
0
14 (+4%)
10 (+19%)
1 389
Імпорт, в т.ч.:
Металоконструкції
127 (+34%)
135 (-7%)
Рулонні матеріали
16 (-15%)
Утеплювач
42 (+48%)
174 (+25%)
Галька, гравій, щебінь
Галька, гравій, щебінь
47 (-11%)
Шпалери
Утеплювач
Лінолеум
1 (-8%)
Цемент
897
586 (+27%)
79 (+9%)
5 (-2%)
(30%)
8
9
7
Металоконструкції
Цегла
9
1
3
8
9
26 (+26%)
23 (+102%)
15 (+3%)
12 (+15%)
Цегла
7 (+22%)
Лінолеум
1 (+16%)

10.

Експорт та імпорт основних будівельних матеріалів
(країни СНД, ЄС та інші країни світу)
2017 рік
2018 рік
Експорт
1 207 млн.дол.США
558
46%
Країни СНД 413 млн.$
Країни ЄС - 558
млн.$
Інші країни - 236
млн.$
413
34%
236
20%
Імпорт
779 млн.дол.США
204
26%
109
14%
466
60%
Країни СНД 204 млн.$
Країни ЄС - 466
млн.$
Інші країни - 109
млн.$
2019 рік
Експорт
1 389 млн.дол.США
671
48%
Країни СНД 402 млн.$
Країни ЄС - 671
млн.$
Інші країни - 316
млн.$
402
29%
316
23%
Імпорт
897 млн.дол.США
229
26%
160
18%
508
57%
10
Країни СНД 229 млн.$
Країни ЄС - 508
млн.$
Інші країни - 160
млн.$
Експорт
1 259 млн.дол.США
665
53%
317
25%
277
22%
Країни СНД - 317
млн.$
Країни ЄС - 665
млн.$
Інші країни - 277
млн.$
Імпорт
1 060 млн.дол.США
258
24%
241
23%
562
53%
Країни СНД - 258
млн.$
Країни ЄС- 562
млн.$
Інші країни - 241
млн.$

11.

Результати України в рейтингу «Doing Business»
Україна в рейтингу «Doing Business»
за індикатором
«Отримання дозволів на будівництво»
+120
позицій
2020 р.
2018 р.
140
183
68
місце
181
179
182
183
2010
2011
2012
2013
2014
місце
місце
місце
68 місце
2013 р.
35
2016 р.
+115
позицій
2014 р.
20
35
30
2018
2019
20
70
2015
11
140
140
2016
2017
2020

12.

архітектура
містобудування
будівництво
Законодавче забезпечення
містобудівної діяльності
Закони України:
«Про основи містобудування»
(від 16.11.1992 № 2780-XII)
«Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної
діяльності» (від 14.10.1994 № 208/94-ВР)
«Про архітектурну діяльність»
(від 20.05.1999 № 687-XIV)
«Про Генеральну схему планування території України»
(від 07.02.2002 № 3059-II)
«Про будівельні норми»
від 05.11.2009 № 1704-VI
«Про регулювання містобудівної діяльності»
(від 17.02.2011 № 3038-VI)
Кодекси України
Кодекс України про адміністративні правопорушення, ст. 96, 96-1
(від 07.12.1984 № 8073-X)
Цивільний кодекс України, § 3, ст. 875-886; § 4, ст. 887-891
(від 16.01.2003 № 435-IV)
Господарський кодекс України, Глава 33, ст. 317-324
(від 16.01.2003 № 436-IV)
12

13.

затвердження
експертиза
розроблення
Нормативне забезпечення
проектування об’єктів будівництва
Постанови Кабінету Міністрів України:
«Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх
експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України» (від 11.05.2011 № 560, зміни: від 07.06.2017 № 403; від 23.01.2019
№ 95; від 23.01.2019 № 128)
Наказ Мінрегіону:
«Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво
об'єктів» (від 16.05.2011 № 45, зміни: від 19.06.2017 № 125, від 12.07.2018 № 174, від
17.05.2019 № 112, від 17.12.2019 № 314)
Нормативні акти та документи:
ДБН А.2.2.3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»
(зі зміною № 1, наказ Мінрегіону від 27.12.2017 № 338)
ДБН В.1.2-14-2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної
безпеки будівель і споруд»
ДСТУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків
(відповідальності)» (наказ НОС від 24.07.2019 № 175, з 01.12.2019)
ДСТУ-Н Б А.2.2-10-2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної
документації на будівництво»
ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної
документації на будівництво» (наказ НОС від 15.09.2019 № 311, з 01.07.2020)
ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт
та експертизи проектної документації на будівництво» (зі змінами: № 1, наказ
Мінрегіону від 12.11.2015 № 290; № 2, наказ Мінрегіону від 17.06.2016 № 161; № 3,
наказ НОС від 24.09.2018 № 334)
13

14.

архітектура
містобудування
будівництво
Актуальні зміни до законодавства
Закони України:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
удосконалення містобудівної діяльності» (від 17.01.2017 № 1817-VІІІ)
«Про оцінку впливу на довкілля» (від 23.05.2017 № 2059-VIII)
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з
прийняттям Закону України «Про стандартизацію» (від 20.10.2019 № 124-ІХ)
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (від 20.10.2019 № 132-ІХ)
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення
порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення
Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва»
щодо
«Про фонд енергоефективності» (від 08.06.2017 № 2095-VIII)
«Про енергетичну ефективність будівель» (від 22.06.2017 № 2118-VIII)
«Про внесення змін до Закону України «Про будівельні норми» щодо
удосконалення нормування у будівництві» (від 03.10.2019 № 156-ІХ)
(від 17.10.2019 № 199-ІХ)
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління
безпекою автомобільних доріг» (від 17.10.2019 № 200-ІХ)
14

15.

Закон України від 17 січня 2017 року № 1817-VІІІ «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності»
Скасовано поділ об'єктів будівництва за категоріями складності
На рівна закону визначено поняття класу наслідків (відповідальності) та окремі критерії для
віднесення об’єктів до СС1 і СС3
Запроваджуються дозвільні процедури, обов’язковість експертизи проектної документації та
ліцензування будівельних робіт для об’єктів, які раніше були віднесені до ІІІ категорії складності
На рівні закону установлено вимоги до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки
Змінено підходи до експертизи проектів:
- передбачено щоквартальну звітність експертних організацій та можливість виключення їх з
переліку у разі невідповідності критеріям
- передбачено можливість створення СРО експертних організацій та делегування їм відповідних
повноважень
- скасовано обмеження щодо експертизи проектів для об'єктів колишніх IV і V категорій складності,
що споруджуються за державні кошти, лише державними експертними організаціями
Установлено повноваження Кабінету Міністрів визначати перелік будівельних робіт, які не
потребують отримання дозвільних документів та прийняття в експлуатацію
Розмежовуються поняття «об’єкт» і «комплекс (будова)» як сукупність об’єктів, що будуються за
єдиною проектною документацією
Нагляд за діяльністю забудовників по виконанню договорів ФФБ і ФОН передано від ДАБІ до
місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів сільських, селищних, міських рад
Передбачено можливість делегування виконавчим органам сільських, селищних, міських рад
дозвільно-реєстраційних та контрольних функцій щодо об'єктів з незначними наслідками на
території населених пунктів чисельністю до 50 тис. осіб
Скасовано контроль за будівництвом об’єктів за територіальним принципом
15

16.

архітектура
містобудування
будівництво
СУБ‘ЄКТИ ТА ОБ‘ЄКТИ
будівництва і містобудування
СУБ'ЄКТИ МІСТОБУДУВАННЯ – органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, фізичні та юридичні особи (частина друга ст. 4 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
ОБ'ЄКТИ МІСТОБУДУВАННЯ – планувальна організація території, система
розселення, система розміщення основних об'єктів промисловості,
транспорту, інженерної та соціальної інфраструктури, функціональне
зонування території України, її частин, планувальна організація території
населеного пункту, його частини (частина перша ст. 4)
ОБ'ЄКТИ БУДІВНИЦТВА – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх
комплекси та частини, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури
(частина перша ст. 4)
ОБ'ЄКТ – будинок, будівля, споруда, їх частина, лінійний об'єкт інженернотранспортної інфраструктури (частина третя ст. 32)
КОМПЛЕКС (БУДОВА) – сукупність будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів
інженерно-транспортної інфраструктури, будівництво яких здійснюється за
єдиною проектною документацією (частина четверта ст. 32)
Клас наслідків
(відповідальності)
визначається для
кожного окремого
ОБ‘ЄКТА (частина
третя ст. 32)
Для БУДОВИ
клас наслідків НЕ
ВИЗНАЧАЄТЬСЯ.
ОБ'ЄКТ
БУДІВНИЦТВА
КОМПЛЕКС
(БУДОВА)
ОБ'ЄКТ
16
Порядок проведення
експертизи, отримання
права на будівництво,
прийняття в експлуатацію
щодо КОМПЛЕКСІВ (БУДОВ),
до складу яких входять
об’єкти різного класу
наслідків, визначається
Кабінетом Міністрів України

17.

Акти Кабінету Міністрів України,
прийняті на виконання Закону України № 1817-VІІІ
№ 383 від 31.05.2017. Зміни до переліку органів ліцензування (постанова КМУ від 05.08.2015 № 609), та до критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження ліцензованої діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, і визначається періодичність
контролю (постанова КМУ від 30.12.2015 № 1164)
№ 399 від 07.06.2017. Затверджено критерії, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері
містобудування та визначається періодичність проведення заходів державного нагляду (контролю)
№ 400 від 07.06.2017. Внесено зміни до переліку певних дій, які не можуть провадитися на підставі подання декларації (постанова КМУ
від 25.08.2010 № 725), та визнано таким, що втратило чинність розпорядження КМУ від 05.10.2011 №947-р Про затвердження
переліку платних адміністративних послуг, що надаються ДАБІ та її територіальними органами
№ 401 від 07.06.2017. Зміни до постанови КМУ від 30.03.2016 № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об'єктів IV і V категорій
складності»
№ 402 від 07.06.2017. Зміни до постанови КМУ від 05.12.2007 №1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із
створенням об'єктів архітектури»
№ 403 від 07.06.2017. Зміни до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи (постанова КМУ від 11.05.2011
№ 560)
№ 404 від 07.06.2017. Зміни до постанови КМУ від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» зі
змінами, внесеними постановами КМУ від 25.04.2018 № 327 та від 23.01.2019 № 128)
№ 405 від 07.06.2017. Зміни до Порядку накладення штрафів (постанова КМУ від 06.04.1995 № 244) та Примірного положення про
органи Держархбудконтролю (від 19.08.2015 № 671)
№ 406 від 07.06.2017. Затверджено перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після
закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію (зі змінами: постанова КМУ від 27.12.2017 № 1063; постанова КМУ
від 07.11.2018 № 931; постанова КМУ від 20.03.2019 № 236)
№ 407 від 07.06.2017. Зміни до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю (постанова КМУ від 23.05.2011
№ 553)
№ 408 від 07.06.2017. Зміни до Положення про Держархбудінспекцію (постанова КМУ від 09.07.2014 № 294)
№ 409 від 07.06.2017. Зміни до постанови КМУ від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів» (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 25.04.2018 № 327)
№ 374-р від 31.05.2017. Зміни до переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання
адміністративних послуг (розпорядження КМУ 16.05.2014 № 523-р)
№ 666 від 30.08.2017 Зміни до Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та
будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами ЄС (постанова КМУ від 23.05.2011 № 547) та втрата чинності
Порядку віднесення об'єктів будівництва до IV і V категорій складності (постанова КМУ від 27.04.2011 № 557).
17

18.

Накази Мінрегіону,
прийняті на виконання Закону України № 1817-VІІІ
№ 115 від 17.05.2017. Зміни до уніфікованої форми акта, що складається за результатами перевірок додержання
ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва (наказ Мінрегіону від 21.12.2016 №
331)
№ 118 від 18.05.2017. Зміни до Порядку ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання
підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів,
затвердженого наказом Мінрегіону від 24.06.2011 № 92
№ 125 від 19.05.2017. Зміни до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів,
затвердженого наказом Мінрегіону від 16.05.2011 № 45
№ 133 від 29.05.2017. Зміни до форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами
здійснення держархбудконтролю, затвердженого наказом Мінрегіону від 15.05.2012 № 240
№ 134 від 30.05.2017. Зміни до Порядку функціонування електронної системи здійснення декларативних
процедур у будівництві, затвердженого наказом Мінрегіону від 24.11.2014 № 325
№ 135 від 31.05.2017. Затверджено Порядок ведення реєстру містобудівних умов та обмежень забудови
земельної ділянки
№ 204 від 15.08.2017 «Деякі питання експертизи проектної документації на будівництво об’єктів», яким
затверджено:
- Порядок формування та ведення переліку експертних організацій;
- нова Редакція Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів
будівництва
№ 289 від 06.11.2017 «Про затвердження Переліку об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні
умови та обмеження не надаються» (зі змінами, затвердженими наказом Мінрегіону від 14.08.2018 № 214),
яким:
- затверджено Перелік об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не
надаються;
- визнано таким, що втратив чинність, наказ Мінрегіону від 07.07.2011 № 109 «Про затвердження Порядку надання
містобудівних умов та обмежень забудови земельної
18 ділянки, їх склад та зміст»

19.

Актуальні зміни до законодавства
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності»
(від 13.04.2017 № 2020-VIII, набрання чинності з 12.05.2017)
- скасування технічних умов з пожежної та техногенної безпеки (відповідні
вимоги встановлюються будівельними нормами);
- заборона видавати кваліфікаційні сертифікати фахівцям, які не мають
вищої освіти рівня бакалавр, спеціаліст чи магістр;
- подання органами держархбудконтролю статистичної звітності про
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»
(від 23.05.2017 № 2059-VIII, набрання чинності з 18.06.2017, введення в дію з 18.12.2017)
замовник зобов'язаний до затвердження проектної документації і
проведення її експертизи провести оцінку впливу на довкілля, яка включає:
- підготовку замовником звіту про оцінку впливу на довкілля;
- проведення громадських слухань щодо розміщення об'єкту ;
- прийняття рішення уповноваженим органом (Мінекології або його місцевим
підрозділом).
19

20.

Актуальні зміни до законодавства
Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»
(від 22.06.2017 № 2118-VIII, набрання чинності з 23.07.2017, ведення в дію з 23.07.2018)
Вводяться дві нові процедури, пов'язані з
підвищенням енергетичної
ефективності будівель:
1) сертифікація енергетичної
ефективності об'єктів будівництва
та прийнятих в експлуатацію
будівель;
2) обстеження інженерних систем та їх
елементів.
Для об'єктів будівництва класу наслідків
СС2 і СС3 з 01.07.2019 енергетичний
сертифікат розробляється в складі
проектної документації.
Порядок проведення сертифікації
Запроваджена професійна атестація
енергетичної ефективності та
фахівців з енергетичної
форма енергетичного
ефективності та обстеження
сертифікату затверджено наказом
інженерних систем.
Мінрегіону від 11.07.2018 № 172.
20

21.

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів
Клас
наслідків
(відповідальності)
СС3
Значні
наслідки
СС2
Середні
наслідки
СС1
Незначні
наслідки
у відповідності
до ДБН
В.1.2-14:2018
Характеристики
можливих
наслідків
від відмови будівель,
споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної
інфраструктури
Можлива небезпеки,
(кількість осіб)
Обсяг
можливого
економічного
збитку,
(м.р.з.п.*)
Припинення
функціонування
об’єктів
інженернотранспортної
інфраструктури,
рівень
Для здоров’я і
життя людей,
які постійно
перебувають
на об’єкті
Для здоров’я і
життя людей,
які періодично
перебувають
на об’єкті
Для життєдіяльності людей,
які знаходяться
зовні об’єкта
понад
400
понад
1 000
понад
50 000
понад
50 000
Загальнодержавний
понад 50
до 400
включно
понад 100
до 1 000
включно
понад 100
до 50 000
включно
понад 2 500
до 50 000
включно
регіональний,
місцевий
до 50
включно
до 100
включно
до 100
включно
до 2 500
включно
об'єктовий
*м.р.з.п – мінімальний розмір заробітної плати, який встановлюється ЗУ «Про Державний бюджет
України»
21

22.

ринковий нагляд
стандартизація
нормування
Законодавче та нормативне
забезпечення технічного регулювання
Документи Європейського Союзу:
Директива № 89/106/ЄЕС Ради ЄС про зближення законодавчих нормативних і
адміністративних положень держав-членів ЄС відносно будматеріалів
Регламент ЄС 305/2011 Європейського Парламенту і Ради про встановлення
гармонізованих умов для поширення на ринку будівельної продукції і скасування
Директиви 89/106/ЄEC
Кодекси України:
Цивільний кодекс України (від 16.01.2003 № 435-IV)
Господарський кодекс України (від 16.01.2003 № 436-IV)
Закони України:
«Про будівельні норми» (від 05.11.2009 № 1704-VI, зміни від 03.10.2019 № 156-ІХ)
«Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (02.12.2010 №2735-VI)
«Про стандартизацію» (від 05.06.2014 № 1315-VII, зміни від 20.10.2019 № 132-ІХ)
«Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (від 15.01.2015 № 124-VIII)
Проект закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» (реєстраційний
№ 2698 від 28.12.2019 )
Постанови Кабінету Міністрів України:
«Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд»
(від 20.12.2006 № 1764)
«Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх
відповідальності» (від 01.06.2011 № 573)
22

23.

ДБН, прийняті в 2018-2019 роках
ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»
(затверджено наказом Мінрегіону від 23.04.2018 № 100, введено в дію з
01.09.2018)
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»
(затверджено наказом Мінрегіону від 26.04.2019 № 104, введено в дію з
01.10.2019)
ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти» (затверджено наказом
Минрегіону від 25.04.2018 № 106, введено в дію з 01.09.2018)
ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»
(затверджено наказом Мінрегіону від 24.04.2018 № 103, введено в дію з
01.09.2018)
ДБН Б.2.2-4:2018 «Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти»
(затверджено наказом Мінрегіону від 25.04.2018 № 107, введено в дію з
01.10.2018)
ДБН В.2.6-33:2018 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією.
Вимоги до проектування» (затверджено наказом Мінрегіону від 02.08.2018
№ 199, введено в дію з 01.12.2018)
ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпеченння надійності та
конструктивної безпеки будівель і споруд»
(затверджено наказом Мінрегіону від 02.08.2018 № 198, введено в дію з
01.01.2019)
ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель і споруд. Основні положення»
(затверджено наказом Мінрегіону від 02.08.2018 № 198, введено в дію з
01.01.2019)
23

24.

ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення» (затверджено наказом
Мінрегіону від 03.10.2018 № 264, введено в дію з 01.03.2019)
ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» (затверджено наказом
Мінрегіону від 30.11.2018 № 327, введено в дію з 01.04.2019)
ДБН В.2.3-19:2018 «Споруди транспорту. Залізничні колії 1520 мм. Норми
проектування» (затверджено наказом Мінрегіону від 28.09.2018 № 261,
введено в дію з 01.04.2019)
ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»
(затверджено наказом Мінрегіону від 28.09.2018 № 260, введено в дію з
01.06.2019)
ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» (затверджено наказом Мінрегіону від
15.11.2018 № 305, введено в дію з 01.07.2019 )
ДБН В.2.2-9:2018 (ДСК) (затверджено наказом Мінрегіону від 26.03.2019 № 82 ДСК,
введено в дію з 01.08.2019)
ДБН В.2.3-7:2018 «Метрополітени» (затверджено наказом Мінрегіону від
20.11.2018 № 311, введено в дію з 01.09.2019 )
ДБН В.2.2-16:2019 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади» (затверджено
наказом Мінрегіону від 26.03.2019 № 85, введено в дію з 01.11.2019 )
ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення» (затверджено
наказом Мінрегіону від 26.03.2019 № 87, введено в дію з 01.12.2019 )
ДБН В.2.2-41:2019 «Висотні будівлі. Основні положення» (затверджено
наказом Мінрегіону від 26.03.2019 № 86, вводяться в дію з 01.01.2020 )
24

25.

Зміни до ДБН, прийняті у 2018-2019 роках
Зміна № 1 до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад і зміст проектної документації на
будівництво»
(наказ Мінрегіону від 27.12.2017 № 338, введена в дію з 01.06.2018)
Зміна № 4 до ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будівлі. Основні положення»
(наказ Мінрегіону від 14.06.2018 № 139, введена в дію з 01.10.2018)
Зміна № 1 до ДБН B.2.2-9-2009 «Громадські будівлі і споруди. Основні
положення»
(наказ Мінрегіону від 14.06.2018 № 143 введена в дію з 01.10.2018)
Зміна № 1 до ДБН B.2.2 – 25:2009 «Підприємства харчування (заклади
ресторанного господарства)»
(наказ Мінрегіону від 14.06.2018 №141, введена в дію з 01.10.2018)
Зміна № 1 до ДБН В.2.2-15-2005 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»
(наказ Мінрегіону від 12.06.2018 №140, введена в дію з 01.10.2018)
Зміна № 1 до ДБН Б.2.2-5 «Благоустрій територій» (наказ Мінрегіону від
14.06.2018 № 144, введена в дію з 01.10.2018)
Зміна № 1 до ДБН В.2.2-24:2009 «Будинки і споруди. Проектування висотних
житлових і громадських будинків»
(наказ Мінрегіону від 04.06.2018 № 142, введена в дію з 01.10.2018)
Зміна № 1 до ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди.
Основні положення проектування»
(наказ Мінрегіону від 25.09.2018 № 253, введена в дію з 01.02.2019)
25

26.

Зміна № 1 до ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди.
Основні положення проектування»
(наказ Мінрегіону від 25.04.2018 № 255, введена в дію з 01.02.2019)
Зміна № 1 до ДБН В.2.5-67:2012 «Внутрішній водопровід і каналізація. Частина І.
Проектування. Частина ІІ. Будівництво»
(наказ Мінрегіону від 29.05.2018 № 251, введена в дію з 01.02.2019)
Зміна № 1 до ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України»
(наказ Мінрегіону від 12.10.2018 № 314, введена в дію з 01.05.2019)
Зміна № 2 до ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»
(наказ Мінрегіону від 25.09.2018 № 252, введена в дію з 01.07.2019)
Зміна № 1 до ДБН В.2.2-23:2009 «Будинки і споруди. Підприємства торгівлі» (наказ
Мінрегіону від 20.11.2018 № 313, введена в дію з 01.08.2019)
Зміна № 4 до ДБН В.2.2-5:97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного
захисту» (ДСК)
(наказ Мінрегіону від 26.03.2019 № 83 ДСК, введена в дію з 01.08.2019)
Зміна № 1 до ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування.
Частина ІІ. Будівництво»
(наказ Мінрегіону від 26.03.2019 № 84, введена в дію з 01.09.2019)
Зміна № 1 до ДБН В.2.2-20:2008 «Будинки і споруди. Готелі»
(наказ Мінрегіону від 20.11.2018 № 312, введена в дію з 01.10.2019)
Зміна № 1 до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
(наказ Мінрегіону від 25.09.2018 № 254, введена в дію з 01.11.2019)
26

27.

Зміни до ДБН, прийняті у 2020 році
Зміна № 2 до ДБН В.2.4-2:2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні
положення проектування» (наказ Мінрегіону від 16.01.2020 № 3, вводиться в дію з
01.06.2020)
Зміна № 2 до ДБН В.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» (наказ Мінрегіону від
16.01.2020 № 4, вводиться в дію з 01.06.2020)
Зміна № 2 до ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування»
(наказ Мінрегіону від 16.01.2020 № 5, вводиться в дію з 01.06.2020
Зміна № 1 до ДБН В.1.2-6:2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний
опір і стійкість» (наказ Мінрегіону від 16.01.2020 № 6, вводиться в дію з 01.06.2020)
Зміна № 1 до ДБН В.2.6-160:2010 «Сталезалізобетонні конструкції. Основні
положення» (наказ Мінрегіону від 16.01.2020 № 7, вводиться в дію з 01.06.2020)
Зміна № 1 до ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні
положення» (наказ Мінрегіону від 16.01.2020 № 8, вводиться в дію з 01.06.2020)
Зміна № 2 до ДБН В.2.2-25:2009 «Підприємства харчування (заклади ресторанного
господарства)» (наказ Мінрегіону від 16.01.2020 № 9, вводиться в дію з 01.06.2020)
Зміна № 1 до ДБН В.2.5-76:2004 «Автоматизовані системи раннього виявлення
загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення» (наказ
Мінрегіону від 16.01.2020 № 10, вводиться в дію з 01.06.2020)
Зміна № 1 до ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання»
(наказ Мінрегіону від 17.02.2020 № 47, вводиться в дію з 01.06.2020)
27

28.

Нові положення, що допускаються
державними будівельними нормами
Улаштування вбудованих в житлові будинки приміщень громадського
призначення вище третього поверху
Розміщення в житлових будинках закладів громадського харчування
до 150 місць
Розміщення будівель із закладів громадського харчування по червоних
лініях
Улаштування покрівель без горища
Улаштування в квартирах кухонь-ніш
Скління балконів и лоджій
Улаштування в житлових будинках господарських комор до 3-го
поверху включно
Улаштування сміттєпроводів за рішенням органів місцевого
самоврядування
З'єднання ліфтами підземних гаражів з житловою частиною
Розміщення паркінгів під закладами харчування, спорту, культури та
охорони здоров'я
Улаштування в житлових будинках вбудовано-прибудованих
дошкільних закладів до 160 місць
28

29.

10 принципово нових положень ДБН Б.2.2-12:2019
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»
(затверджений наказом Мінрегіону від 26.04.2019 № 104,
введений в дію з 01.10.2019)
Передбачено формування багатофункціональних архітектурно-планувальних структур
Визначена максимально допустима висота (поверховість) житлової забудови в залежності
від чисельності населення: села до 1000 осіб – садибна забудова; села більше 1000 осіб –
максимум 4 пов.; СМТ – до 5 пов.; місто до 50 тис. – 9 пов.; місто до 100 тис – 16 пов. ; місто
більше 100 тис. – не обмежується
Введено поняття «блакитних» і «зелених» ліній обмеження забудови
На 30% збільшено кількість машиномісць гостьових стоянок
Передбачено можливість створення
пересадочних вузлів
Визначено граничні показники щільності населення мікрорайону – 450 осіб/га + 20%
Встановлені максимально допустимі проценти забудови земельної ділянки в залежності
від поверховості: 11 поверхів і вище – 30%; 9-10 – 35%; 6-8 – 40%; 4-5 – 45%; до 3-х – 50%
В 10 разів збільшено разміри майданчиків для занять фізкультурою – 2,0 М2 на 1 особу.
В 2 рази збільшено розміри майданчиків для відпочинку дорослого населення – 0,2 М2 на 1
особу.
Нормативно визначена можливість розміщення вбудовано-прибудованих до житлових
будинків дошкільних закладів
рекреаційного житла і формування транспортно29

30.

Процедура отримання виробником технічного свідоцтва
(порівняння діючої та запропонованої законопроектом процедур)
Запропонована процедура
Діюча процедура
33– Матеріали
з протоколами
77– Технічне свідоцтво
Виробник
Виробник
1
22– Протоколи
випробувань
Матеріали
1
Орган
технічної
апробації
ЦОВВ
Висновки
(погодження)
Мінрегіон
Технічне
свідоцтво
Заява
Випробувальна
лабораторія
(у сфері пожежної, санітарно-епідеміологічної,
екологічної безпеки, охорони праці і тд.)
4
3
2
Звіт про
технічну
апробацію
Комісія
з технічного
регулювання
Запропонована структура системи технічної
апробації відповідає європейській.
55– Матеріали
Опрацювання матеріалів і видачу технічних
свідоцтв
здійснює
не
Мінрегіон,
а базові організації з науково-технічної
діяльності в будівництві.
Експертна
організація
Погодження ЦОВВ виключено з процедури
отримання технічного свідоцтва.
66– Висновки експертизи
30

31.

Формування нормативної бази, інтегрованої в міжнародно-правовий
простір технічного регулювання в будівництві
Зміни в структурі
нормативної бази у 2010 - 2019 рр.
Кількісні зміни
нормативної бази в галузі будівництва
1205 1 236
1114 1164
924
1 347 1345 1345
1432
2010 рік
2019 рік
632
945
420
420
370
216
2010
2011
2012
180
74
357
2013
ДБН (СНиП)
216 181 182 181
2014
2015
2016
ДСТУ
2017
181
2018
8%
180
44%
Кількість гармонізованих
національних стандартів з EN та
ISO у загальному обсязі
національних стандартів у галузі
будівницва
2019
Станом на 1 січня
31%
11%
Кількість будівельних норм у
загальному обсязі нормативної
бази у галузі будівнитва
Будівельні норми і стандарти
складають єдиний взаємопов'язаний
комплекс документів
Тенденції розвитку нормативної бази в будівництві
Зниження питомої
ваги обов’язкових до
застосування будівельних
норм
Застосування
параметричного
методу
нормування
Збільшення кількості
національних стандартів,
гармонізованих із
міжнародними та
європейськими
31
Зниження темпів розвитку нормативної
бази після позбавлення Мінрегіону
повноважень з прийняття національних
стандартів
Збільшення кількості
гармонізованих
стандартів, прийнятих
методом
підтвердження

32.

Система Єврокодів
EN 1990 Основи проектування конструкцій
EN 1991 Навантаження та впливи
EN 1992 4
Залізобетонні
конструкції
EN 1993 20
Металеві
конструкції
EN 1997 Геотехнічне
проектування
3
EN 1994
Сталезалізобетон
ні конструкції
EN 1995 3
Дерев’яні
конструкції
2
1
10
EN 1996 4
Кам’яні
конструкції
EN 1999 5
Алюмінієві
конструкції
6
EN 1998 Проектування
сейсмостійких конструкцій
Всього 58 стандартів Єврокодів
1 - Кількість частин (окремих стандартів)
32

33.

експерт
інженер
архітектор
Законодавче та нормативне
забезпечення професійної атестації
Закони України:
«Про архітектурну діяльність» (від 20.05.1999 № 687-XIV)
Постанови Кабінету Міністрів України:
«Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців
окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів
архітектури» (від 23.05.2011 № 554)
Накази Мінрегіону:
«Про затвердження Положення про Атестаційну архітектурнобудівельну комісію» (від 25.06.2011 № 93 зареєстровано у Мін’юсті
15.07.2011 за № 878/19616)
«Про затвердження Порядку внесення плати за проведення
професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт
(послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та її розмірів»
(від 01.09.2011 № 172 зареєстровано у Мін’юсті 19.09.2011за № 1099/19837)
«Про
затвердження
форми
та
технічного
опису
бланка
кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих
видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури»
(від 13.12.11 № 342 зареєстровано у Мін’юсті 22.12.2011 за № 1497/20235)
«Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення
професійної атестації фахівців саморегулівним організаціям у сфері
архітектурної діяльності» (від 16.06.2015 № 136, №137 та №138)
33

34.

Способи регулювання будівельного ринку в Україні
Ліцензування
Ліцензування
встановлює вимоги
до суб'єктів господарювання
(не лише щодо кваліфікації
працівників, але й щодо
обладнання, спеціальних
лабораторій, інших технічних
засобів тощо).
Професійна атестація
Кількість
робіт, що
ліцензуються
Кількість
сертифікованих
фахівців
650
2010р.
625
Ліцензію отримує
юридична особа –
підприємство або фізична
особа – підприємець.
96
2011р.
5 459
Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII
«Про
ліцензування
видів
господарської діяльності» (ст. 9)
Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV
«Про архітектурну діяльність» (ст.17)
Постанова КМУ від 05.12.2007 № 1396
«Про
ліцензування
господарської
діяльності, пов’язаної із створенням
об’єктів архітектури»
Ліцензійні
умови,
затверджені
постановою КМУ від 30.03.2016 № 256
«Деякі
питання
ліцензування
будівництва об’єктів, що за класом
наслідків (відповідальності) належать
до об’єктів із середніми та значними
наслідками»
~ 60
2012р.
14 807
~ 45
2013р.
22 311
~ 45
2014р.
24 691
42
01.01.
2019р.
31 007
34
Професійна атестація
визначає особисту
кваліфікацію
фахівців
та спрямована на
персоніфікацію
і підвищення рівня їх
відповідальності.
Сертифікат отримує
фізична особа –
відповідальний виконавець
окремих видів робіт/послуг
Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV
«Про архітектурну діяльність»
(ст. 16-1, 17)
Постанова КМУ від 23.05.2011 № 554
«Деякі питання професійної атестації
відповідальних виконавців окремих
видів робіт (послуг), пов’язаних із
створенням об’єктів архітектури»
Наказ Мінрегіону від 25.05.2011 № 93
«Про затвердження Положення про
Атестаційну архітектурно-будівельну
комісію»
Накази Мінрегіону про реєстрацію
СРО та делегування їм повноважень

35.

КІЛЬКІСТЬ СЕРТИФІКОВАНИХ
ЕКСПЕРТІВ станом на 01.01.2019
2,166
Загальна кількість
сертифікованих
експертів
1,654
4 887 осіб
236
ТІ
ТО
К
197
227
ПБ
МС
158
119
69
15
29
7
БЕЗШ
Е
ЕЕ
МД
Д
ІВ
ТІ
Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого
майна
ТО
Технічне обстеження будівель і споруд
К
Експертиза кошторисної документації
ПБ
Дотримання вимог пожежної та техногенної
безпеки
Забезпечення
механічного
опору
та
стійкості
Забезпечення безпеки експлуатації та вимог
охорони праці, забезпечення захисту від шуму
МС
БЕЗШ
35
Е
Забезпечення безпеки життя і здоров'я
людини,
захисту
навколишнього
природного
середовища,
забезпечення
санітарно-епідеміологічного благополуччя
населення
ЕЕ
Забезпечення економії енергії
МД
Експертиза містобудівної документації
Д
Експертиза проектів доріг
ІВ
Виконання інженерних вишукувань

36.

КІЛЬКІСТЬ СЕРТИФІКОВАНИХ
ІНЖЕНЕРІВ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ станом на 01.01.2019
6,429
Загальна кількість
сертифікованих інженерів
технічного нагляду
6 962 особи
533
Технічний нагляд
за будівництвом
будівель і споруд
Технічний нагляд
за будівництвом
доріг
36

37.

КІЛЬКІСТЬ СЕРТИФІКОВАНИХ
ІНЖЕНЕРІВ-ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ станом на 01.01.2019
5,042
Загальна кількість
сертифікованих інженерівпроектувальників
3,744
14 946 осіб
2,402
БЕЗШ
МС
К
911
683
610
621
562
371
ПБ
ЕЕ
ТБВ
ІВ
ЕЗ
Д
МС
Забезпечення безпеки експлуатації,
захисту від шуму
Забезпечення
механічного
опору
стійкості
К
Розроблення кошторисної документації
ПБ
Дотримання вимог пожежної безпеки
ЕЕ
Забезпечення економії енергії
БЕЗШ
та
37
ТБВ
Технологія будівельного виробництва
ІВ
Виконання інженерних вишукувань
Е
Забезпечення безпеки життя і здоров'я
людини,
захисту
навколишнього
природного середовища
Д
Проектування доріг

38.

ПЕРСОНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ
Архітектор
Інженерпроектувальник
Експерт
Інженер
технічного нагляду
Передача проектної
документації, розробленої
з порушеннями, у т.ч.
заниження класу наслідків
(відповідальності)
ч. 1 ст. 961
2000-
Передача проектної
документації, розробленої
з порушеннями, у т.ч.
заниження класу наслідків
(відповідальності)
ч. 1 ст. 961
2000-
Передача проектної
документації, розробленої
з порушеннями, у т.ч.
заниження класу наслідків
(відповідальності)
ч. 1 ст. 961
2000-
Ведення виконавчої
документації з
порушенням будівельних
норм, державних
стандартів і правил
ч. 11 ст. 961
200 -
3000
3000
3000
Порушення порядку
здійснення авторського
нагляду
ч. 6 ст. 961
400 -
Порушення порядку
здійснення авторського
нагляду
ч. 6 ст. 961
400 -
Порушення строків та
порядку проведення
експертизи
ч. 3 ст. 961
500 -
500
500
Виконання робіт без
кваліфікаційного
сертифіката
50 ч. 9 ст. 961
Виконання робіт без
кваліфікаційного
сертифіката
ч. 9 ст. 961
50 -
100
Невиконання вимог
припису інспекції
300ч. 1 ст. 18842
400
900 1000
500
Виконання робіт без
кваліфікаційного
сертифіката
50 ч. 9 ст. 961
Виконання робіт без
кваліфікаційного
сертифіката
50 ч. 9 ст. 961
Невиконання вимог
припису інспекції
ч. 1 ст. 18842
Невиконання вимог
припису інспекції
ч. 1 ст. 18842
100
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (17 грн.)
400
Порушення порядку
здійснення технічного
нагляду
ч. 7 ст. 961
400 -
600
100
Невиконання вимог
припису інспекції
300ч. 1 ст. 18842
300
300400
100
Ч. 1 ст. 961 – Статті Кодексу України про адміністративні
– Кількість
38
правопорушення
300400

39.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила