Инвестициялық жобаларды салыстырудың тиімді әдістері
Инвестициялық жоба
КӨРСЕТКІШТЕР
Таза ақша ағымы NPV
PI көрсеткіші
Цикл с PI критериясы бойынша инвестициялық жобаларды бағалау
Жобаны қайтарудың ішкі нормасы (IRR – Internal Rate of Return)
IRR критериясы бойынша инвестициялық жобаларды бағалау
Инвестицияның өтелу мерзімі
1-жоба. Ойын сауық орталығы
Назарларыңызға рахмет!
1.65M
Категория: ФинансыФинансы

Инвестициялық жобаларды салыстырудың тиімді әдістері

1. Инвестициялық жобаларды салыстырудың тиімді әдістері

2. Инвестициялық жоба

Инвестициялық жоба - халықаралық тәжірибеде кәсіпорынның даму
жоспары бизнес-жоспар ретінде көрсетіледі, ол негізінен кәсіпорынның даму
жоспарының құрамдастырылған сипаты болып табылады. Егер
жоба инвестицияны тартумен байланысты болса, онда ол «инвестициялық
жоба» деп аталады.

3.

Инвестициялардың тартымдылығын бағалау
көрсеткіштеріне мыналар жатады:
• таза ағымдық құнды анықтау әдісі;
• инвестицияның рентабелділігін есептеу әдісі;
• ішкі пайда нормасын есептеу әдістері.
• инвестицияның өтелу мерзімін есептеу әдісі.

4. КӨРСЕТКІШТЕР

PP
NPV
PI
IRR

5. Таза ақша ағымы NPV

Жобаның ағымдағы (келтірілген) құны:
n
Ck
PV
k
(1
r
)
k 1
Таза ағымдағы құны (NPV):
n
Ck
NPV
IC
k
k 1 (1 r )

6.

NPV-ның экономикалық интерпретациясы
NPV<0
NPV=0
NPV>0

7. PI көрсеткіші

PI
k
Ck
: IC
k
(1 r)

8. Цикл с PI критериясы бойынша инвестициялық жобаларды бағалау

PI>1
PI<1
PI=0

9. Жобаны қайтарудың ішкі нормасы (IRR – Internal Rate of Return)

10. IRR критериясы бойынша инвестициялық жобаларды бағалау

IRR>r
IRR<r
IRR=r

11. Инвестицияның өтелу мерзімі

PP=IC/CF

12. 1-жоба. Ойын сауық орталығы

Салынған инвистиция сомасы: 110000$
Инвистициялық түсім(доход):
1-ші жыл:20000$
2-ші жыл: 50000$
3-ші жыл: 15000$
4-ші жыл: 35000$
Пайыздық мөлшерлеме - 5%
r1=10%
r2=15%

13.

PV1= 20000/(1+0.05) = 19047.62
PV2=50000/(1+0.05)2 = 45351.47
PV3=15000/(1+0.05)3 = 12957.56
PV4=35000/(1+0.05)4 = 28794.58
NPV = 19047.62+45351.47+12957.56+28794.58 = 106151.23-110000 = -3848.77
NPV-теріс
r1=10
PV1= 20000/(1+0.1) = 18181.82
PV2=50000/(1+0.1)2 = 41322.31
PV3=15000/(1+0.1)3 = 11269.72
PV4=35000/(1+0.1)4 = 23905.47
NPV(10%) = 18181.82+41322.31+11269.72+23905.47 = 94679.32-110000 = -15320.68
r2=15
PV1= 20000/(1+0.15) = 17391.30
PV2=50000/(1+0.15)2 = 37807.18
PV3=15000/(1+0.15)3 = 9862.74
PV4=35000/(1+0.15)4 = 20011.36
NPV(15%) = 17391.30+37807.18+9862.74+20011.36 = 85072.58-110000 = -24927.42

14.

IRR = 10+(-15320.68)/(-15320.68+(-24927.42))(15-10) = 2.02%
PI = 106151.23/110000 = 0.97
20000+50000+15000+35000=120000
120000/4=30000
110000/30000=3.7жыл

15.

2-жоба. Ресторан
Салынған инвестиция соммасы - 100000$
Инвистициялық түсім(доход):
1-ші жыл: 25000$
2-ші жыл: 30000$
3-ші жыл: 35000$
4-ші жыл: 40000$
Пайыздық мөлшерлеме: 10% (r=0,1)
r1=15%
r2=20%

16.

PV1= 25000/(1+0.1)= 22727.2
PV2= 30000/(1+0.1)2= 24793.3
PV3= 35000/(1+0.1)3= 26296
PV4= 40000/(1+0.1)4= 27320.5
NPV= (22727.2+24793.3+26296+27320.5)-100000=1137$
NPV оң сан, тиімді
IRR r1=15%
PV1= 25000/(1+0.15)= 21739.1
PV2= 30000/(1+0.15)2=22684.3
PV3= 35000/(1+0.15)3=23013
PV4=40000/(1+0.15)4=22870.1
NPV(15%)=(21739.1+22684.3+23013+22870.1)-100000=-9693.5$

17.

r2=20%
PV1= 25000/(1+0.2)= 20833.3
PV2= 30000/(1+0.2)2= 20833.3
PV3= 35000/(1+0.2)3= 20254.6
PV4= 40000/(1+0.2)4= 19290.1
NPV(20%)= (20833.3+20833.3+20254.6+19290.1)-100000=-18788.7$
IRR=(r2(—r1)= 1/(5+−9693.5−9693.))18788.7+ (20-15)=16.7%
PI=(21739.1+22684.3+23013+22870.110000=0,9
PP
25000+30000+35000+400000=1300000
130000/4=32500
100000/32500=3

18. Назарларыңызға рахмет!

English     Русский Правила