SISTEMUL LOGISTIC ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII ”JLC” S.A.
Logistica companiei constă în depozite proprii adecvate păstrării produselor alimentare în condiții optime de temperatură și umiditate, un sistem integrat de urmărire a comenzilor în timp real. Departamentul de logistică este cel care organizea
Organigrama departamentului logistic a întreprinderii SA “JLC ”
LOGISTICA DE DISTRIBUȚIE
Schematic procesului de aprovizionare
Transportul
STOCAREA
DEPOZITAREA
Fluxul Informational
Va multumesc pentru atentie!
264.30K
Категория: МаркетингМаркетинг

Sistemul logistic în cadrul întreprinderii ”JLC” S.A

1. SISTEMUL LOGISTIC ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII ”JLC” S.A.

Profesor: Igor Melnic
Studenta: Jardan Vasile
Grupa MM 151

2.

Societatea pe acțiuni «JLC» este una dintre companiile concernului «JLC Group».
Întreprinderea «JLC» a fost creată în luna iulie 2004, în urma redenumirii S.A. «Lapte» în
S.A. «JLC».
În prezent compania «JLC» este una dintre cele mai mari întreprinderi de prelucrare a
laptelui din Republica Moldova și un lider recunoscut al pieții moldovenești de produse
lactate. Întreprinderea are un nivel înalt de echipare tehnică și de organizare a fabricării
unor produse de calitate superioară. Pe lîngă activitatea de producție, compania «JLC»
efectuează comercializarea produselor proprii prin intermediul rețelei magazinelor sale de
firmă din mun. Chișinău, Bălți și or. Orhei, și prin intermediul complexelor comerciale din
orașele Cahul, Drochia și Ungheni.
S.A. «JLC» este condusă de directorul general care este ales de Consiliul de Administrație al
concernului «JLC Group».
Personalul întreprinderii constă din 845 angajați, dintre care 113 persoane formează
administrația companiei, 311 persoane activează în sectorul de producere și 421- în sectorul
comercial.

3. Logistica companiei constă în depozite proprii adecvate păstrării produselor alimentare în condiții optime de temperatură și umiditate, un sistem integrat de urmărire a comenzilor în timp real. Departamentul de logistică este cel care organizea

Logistica companiei constă în depozite proprii adecvate păstrării produselor
alimentare în condiții optime de temperatură și umiditate, un sistem integrat de
urmărire a comenzilor în timp real.
Departamentul de logistică este cel care organizează şi permanent ia
măsuri pentru asigurarea completă şi la timp a societăţii cu bunuri
materiale şi servicii de transport folosind corect fondurile financiare puse
la dispoziţie şi mijloacele de transport existente .
De asemenea, departamentul de logistică este cel care planifică, îndrumă
și controlează activitatea de aprovizionare, distribuție, recepție și consum a
materialelor, obiectelor de inventar și mijloacelor fixe necesare urmărind ca
acestea să fie în legalitate, conform legiilor în vigoare.
Societatea își organizează, planifică și controlează cursurile de
mărfuri împreună cu cele de informații legate de acestea începând de la
achiziționarea produselor până la livrarea acestora către clienți.
Această societate comercială are un grad destul de ridicat în ceea
ce privește activitățile logistice. Activitatea logistică a societății începe
odată cu primirea unei comenzi din partea clientului și continuă cu
procesarea comenzii (pregătirea facturilor şi trimiterea de informaţii cu
privire la comandă), transmiterea de instrucţiuni către depozit,
depozitarea materialelor de construcţii în halele de depozitare aparţinând
firmei şi expedierea mărfurilor solicitate.

4. Organigrama departamentului logistic a întreprinderii SA “JLC ”

Departa-mentul de logistică
AchizițiiTransporturi
Planificare
Depozitare
operațiiDepozitare
produse finite
MateriiDistribuție
prime

5. LOGISTICA DE DISTRIBUȚIE

Comerţul de firmă
La 26 iunie 2002 fabrica capătă dreptul de a-şi organiza o reţea
proprie de distribuţie prin reţeaua de comerţ de firmă, care cuprinde
88 magazine şi 2 gherete.
Centrul de calcul
Creierul electronic al fabricii dirijează operaţiunile de recepţionare a
comenzilor şi de desfacere a produselor fabricate. Totodată,
funcţionează şi ca bază de date şi ca instrument în computerizarea
evidenţei contabile.
Laboratorul central
Specialiştii acestui laborator protejază consumatorul, garantînd
conformitatea produselor cerinţelor documentelor normative.
Laboratorul este acreditat în sistemul naţional de certificare.
Totodată aici se elaborează documente normative şi reţete pentru
produse noi.

6.

Logistica de distribuție: Transportul, Stocarea, Depozitarea, și
Fluxul Informaționalaior.
Logistica de distribuție reprezintă ansamblu tehnicilor de organizare
a fluxurilor de aprovizionare și gestionare a stocurilor de materiale
ale firmei, incluzând:
Asigurarea disponibilităților fizice a resurselor materiale destinate
activităților firmei ( logistica în amonte);
Punerea la dispoziția diferitelor centre de producție a resurselor
neceasare (logistica internă);
Traseul produselor finite de la firmă la clienții săi (logistica în aval).
Logistica de distribuție are de depășit diferența de spațiu și de timp
dintre producția și consumul de bunuri. De fapt, logistica de
distribuție este orientată spre a pune de acord spațiul și timpul ce
separă producția de consum, prin transport si depozitare. Pe lângă
aceste doua funcții, se mai adaugă realizarea comenzilor și livrarea
acestora.
Activitățile logistice cuprind:
Stocarea;
Depozitarea;
Transportul;
Fluxul informațional.

7. Schematic procesului de aprovizionare

Oferte
Furnizori
Lansarea în
producţie
Unitatea
economică
Testarea mărfii
Analiza
ofertelor
Recepţia şi stocarea
mărfii
Alegerea
furnizorilor
Acceptarea
ofertelor
Organizarea
transportului
Negocieri
Încheierea
contractelor
Achiziţionare
(procurare)

8. Transportul

Transportul este una dintre componentele majore ale sistemului
logistic, datorită contribuției sale la îndeplinirea misiunii logistice.
Adesea, transportul este definit ca mișcarea fizică a persoanelor și
mărfurilor, între două puncte. De fapt, transportul mărfurilor
reprezintă un set de activități logistice de bază, care se desfășoară
în aproape orice canal de marketing și constă în crearea utilităților
de loc și timp. Definirea transportului nu trebuie să se limiteze la
simpla deplasare spațială a mărfurilor. În cazul apelării la un
transportator, utilizatorul cumpără un ansamblu de servicii.
La SA “JLC” transportul reprezintă o componentă importantă a
logisticii, deoarece prin intermediul lui se asigură depozitarea în
condiții optime a mărfurilor către magazine, iar de acolo către
cumpărători. Această societate comercială dispune de peste 50 de
autovehicule de diverse gabarite pentru precomenzi și livrări, dotate
adecvat pentru menținerea produselor la o temperatură
corespunzătoare.

9. STOCAREA

Stocarea produselor este o componentă cu pondere în costurile logisticii, fiind necesară
pentru asigurarea unei aprovizionări ritmice corespunzator cerințelor firmelor.
Stocarea reprezintă cea de-a doua componentă a logisticii ea referindu-se la modul cum
sunt stocate produsele, care sunt condițiile, dacă se respectă gradul de umiditate,
încălzire.
Nivelul stocurilor influențează, de asemenea, satisfacția clientului. Problema de bază
constă în găsirea unei căi de mijloc; cu alte cuvinte, nici stocuri prea mari, dar nici prea
mici. Stocurile exagerat de mari determină costuri de depozitare ridicate și contribuie la
uzura morală a produselor aflate în stoc. Stocurile mai mici decât cele necesare conduc
la o penurie de produse, la cheltuieli de urgență pentru expedierea sau producerea
mărfurilor, ca și la nemulțumirea clienților. În luarea deciziilor legate de stocuri,
conducerea firmei trebuie să pună în balanță costurile necesare menținerii unor stocuri
mai mari cu vânzările și cu profiturile care vor rezulta din aceste stocuri.
În ceea ce privește SA “JLC”, aceasta are spații special amenajate pentru stocare,
în funcție de proprietățile organoleptice ale produselor fabricate. Stocarea este o
activitatea a logisticii foarte importantă pentru SA “JLC”, ea constând în crearea
condițiilor specifice fiecărui produs în parte, și în realizarea spațiului pentru stocare,
astfel încât ca acestea să stea în condiții de temperatură și umiditate optime. De
asemenea, la SA “JLC” există un control permanet al stocurilor, realizat de către
gestionarul societății. Acesta prin intermediul unui program de contabilitate introduce
intrările și ieșirile din depozit, precum și cantitățile de aprovizionare necesare.

10. DEPOZITAREA

În sistemul logistic al firmei, depozitarea mărfurilor include un ansamblu de activități de susținere, care ajută la
îndeplinirea obiectivelor de servire a clienților. Perspectiva asupra rolului și funcțiilor depozitului a înregistrat
mutații considerabile în ultimele decenii. Gama deciziilor adoptate de logisticieni în privința depozitelor de
mărfuri include stabilirea numărului depozitelor, determinarea amplasamentului, dimensionarea depozitelor și
configurarea internă a depozitului.
Depozitarea este apreciata de multe intreprinderi exclusiv drept o problema de costuri.
Se deosebesc trei tipuri de depozite:
Depozite de provizii – sunt amenajate în întreprinderi;
Depozite de mutare – există la transportatori;
Depozite de livrare – sunt în apropierea beneficiarilor finali, la intermediarii de desfacere sau centrele comerciale.
Depozitarea este considerată o componentă de susţinere, întrucât nu este prezentă în sistemele logistice ale
tuturor firmelor. Principalele activitati legate de depozitarea marfurilor sunt:
Stabilirea necesarului de spații de depozitare;
Alegerea amplasamentului depozitelor;
Determinarea numărului de depozite necesar;
Amplasarea mărfurilor în spațiul de depozitare.
În cazul societății comerciale SA “JLC”, ținând cont de gama largă de produse oferite, depozitarea are loc întrun anumit interval de timp, dar nu unul foarte lung. Pentru o livare rapidă a mărfurilor, clienții societății analizate
sunt interesați de numărul de depozite în care aceasta își va stoca marfa. Existența unui număr mare de depozite,
atrage după sine costuri mari de depozitare, dar și o suprafață foarte mare de stocare. Prin urmare, la SA “JLC”
depozitarea implică costuri foarte mari, dar acest lucru nu afectează activitatea economica a respectivei societății,
deoarece principalul ei scop este de a oferi calitate și siguranță clienților în ceea ce privește produsele fabricate.

11. Fluxul Informational

Fluxurile informaționale sunt o parte integrantă a sistemului logistic, care facilitează
derularea tuturor activităților de bază și de susținere. Disponibilitatea datelor actuale,
suficiente și relevante contribuie la creșterea eficienței decizilor strategice și
operaționale. Informația logistică face posibilă desfășurarea operațiunilor de
planificare și control.
În rândul principalelor activități pe care le presupune funcționarea sistemului
informatic logistic se includ:
Culegerea și prelucrarea datelor;
Analiza informaților;
Elaborarea rapoartelor necesare ( de exemplu, situația onărării comenzilor, situația
stocurilor);
Stabilirea unor proceduri de stocare a datelor;
Controlul fluxului de informații.
În cazul SA “JLC”, fluxul informațional se realizează atât de la producător la client
cât și de la client la producător. Clienții sunt informații atât despre caracteristicile și
gradul de utilizare a produselor, cât și despre noile produse apărute pe piață.
Societatea comercială SA “JLC” furnizează producătorilor informații cu privire la
mărimea cererii de pe piață, la calitatea produselor percepute de consumatori, la
prețul de pe piață precum și la eventualele nemulțumiri la unele produse.

12. Va multumesc pentru atentie!

English     Русский Правила