Ендоваскулярна хірургія при вроджених вадах серця. Техніка, показання, наш досвід.
Світові тенденції в кардіохірургії
Сучасна рентген-операційна
Апаратура
Обладнання
Доступи
Типи втручання
Рентген-анатомія серця та судин
Рентген-анатомія серця та судин
Діагностична катетеризація
Ангіографія
Ангіографія
Оцінка гемодинаміки
Інтервенції
Балонна вальвулопластика
Балонна ангіопластика
Балонна ангіопластика
Балонна атріосептостомія
Процедура Рашкінда
Закриття дефектів:
Пристрої для закриття
Стентування
Стенти
Різкий стеноз лівої ЛА
Стентування ЛА
Препарат
Перфорація
Перфорація клапана ЛА
Видалення чужорідних тіл
Видалення чужорідних тіл
Переваги і недоліки
Наш досвід
Дякую за увагу!
7.00M
Категория: МедицинаМедицина

Ендоваскулярна хірургія при вроджених вадах серця

1. Ендоваскулярна хірургія при вроджених вадах серця. Техніка, показання, наш досвід.

Дітківський І.О.

2. Світові тенденції в кардіохірургії

• Діагностика змістилася з рентген-операційної в
кабінети УЗД, КТ, МРТ
• Лікування вад серця змістилося з операційної в
катетеризаційну
• Більшість вад починають лікуватися в рентгенопераційній
• В Інституті Амосова:
2004 р – 22% інтервенцій
2014 р – 69% інтервенцій

3. Сучасна рентген-операційна

Сучасна рентгенопераційна

4. Апаратура

• Ангіограф
• Інжектор
• УЗД
• Дихальний апарат
• Монітор
• Дефібрилятор

5. Обладнання

• Інтродюсери
• Катетери
• Провідники
• Балони
• Імпланти
• Ретривери

6. Доступи

7. Типи втручання

• Діагностична
катетеризація
• Інтервенційні
(черезшкірні операції)

8. Рентген-анатомія серця та судин

9. Рентген-анатомія серця та судин

10. Діагностична катетеризація

-Ангіографія
-Оцінка гемодинаміки

11. Ангіографія

• Введення контрастної речовини в судину
або камеру серця для визначення анатомії
та гемодинаміки
• Втрачає свою цінність, як виключно
діагностична процедура
• Використовується у випадках, коли УЗД не
дає достатньо інформації, а КТ неможливо
провести (висока ЧСС, металеві предмети в
зоні зацікавленості, потрібно візуалізувати
дрібні структури)

12. Ангіографія

13. Оцінка гемодинаміки

• Вимірювання тиску
• Забір аналізів крові
• Розрахунок гемодинаміки (Qp/Qs)
• Оцінка легеневого супротиву (PVR)

14. Інтервенції

• Інтервенційні (черезшкірні операції)
- Балонна ангіопластика
- Балонна вальвулопластика
- Балонна атріосептостомія
- Закриття дефектів
- Стентування
- Перфорації
- Імплантації клапанів
- Видалення чужорідних тіл

15. Балонна вальвулопластика

16. Балонна ангіопластика

17. Балонна ангіопластика

18. Балонна атріосептостомія

Проводиться при таких
вадах:
•Д-ТМС
•Атрезія А-В клапанів
•Атрезія ЛА
•Синдром гіпоплазії лівих
відділів серця

19. Процедура Рашкінда

20. Закриття дефектів:

• Міжпередсердної перегородки
• Міжшлуночкової перегородки
• Відкритої артеріальної протоки
• MAPCA (ВАЛКА)
• Коронаро-серцевих фістул
• Парапротезних фістул
• Інших патологічних внутрішньо серцевих та
судинних сполучень

21. Пристрої для закриття

22.

23. Стентування

• Дозволяє усунути коарктацію аорти,
стенози легеневих артерій, звуження
кондуїтів тощо.
• Можливе збільшення просвіту стента з
ростом судини

24. Стенти

25. Різкий стеноз лівої ЛА

26. Стентування ЛА

27. Препарат

28. Перфорація

29. Перфорація клапана ЛА

30. Видалення чужорідних тіл

31. Видалення чужорідних тіл

32.

Імплантація клапанів

33. Переваги і недоліки

Переваги
• Атравматичність операцій
(операція проводиться без
розрізу грудної клітки)
• Швидке виконання
• Без зупинки серця (без
тучного кровообігу)
• Без глибокого наркозу
• Усі пристрої виготовлені з
біосумісних матеріалів
• Відмінний косметичний
ефект та відсутність
психологічної травми
• Короткий післяопераційний
період та відсутність
реабілітації
Недоліки
• Не всі вади
можливо усунути
ендоваскулярно
• Недостатнє
фінансування
галузі
• Велика вартість

34. Наш досвід

• Клапаний стеноз ЛА – 3890
• Критичні вади - 780
• Дилятація коарктації – 652
• Боталова протока - 448
• ДМПП – 422
• ДМШП - 24
• Стентування коарктації – 134
• Інші вади - 85

35. Дякую за увагу!

English     Русский Правила