ПЛАН
Загальна характеристика аутизму
Загальна характеристика аутизму
Загальна характеристика аутизму
етіологія аутизму
етіологія аутизму
етіологія аутизму
симптоматика аутизму
симптоматика аутизму
симптоматика аутизму
симптоматика аутизму
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДНИХ ПОРУШЕНЬ
ОСНОВНІ ВИДИ СКЛАДНИХ ПОРУШЕНЬ
ОСНОВНІ ВИДИ СКЛАДНИХ ПОРУШЕНЬ
ОСНОВНІ ВИДИ СКЛАДНИХ ПОРУШЕНЬ
ОСНОВНІ ВИДИ СКЛАДНИХ ПОРУШЕНЬ
ОСНОВНІ ВИДИ СКЛАДНИХ ПОРУШЕНЬ
ОСНОВНІ ВИДИ СКЛАДНИХ ПОРУШЕНЬ
ОСНОВНІ ВИДИ СКЛАДНИХ ПОРУШЕНЬ
ПЛАН
ТИПИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
ПЕРСПЕКТИВНІ ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ
СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
392.08K

Діти з аутизмом та складними порушеннями. Лекція 7-8

1.

Лекція до навчальної дисципліни
«Основи дефектології»
ДІТИ
З АУТИЗМОМ ТА СКЛАДНИМИ
ПОРУШЕННЯМИ
Викладач :
Мельніченко Тетяна Василівна

2. ПЛАН

• Загальна характеристика аутизму
• Етіологія аутизму
• Симптоматика аутизму
• Загальна характеристика складних порушень
• Основні види складних порушень

3. Загальна характеристика аутизму

ЗАГАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
АУТИЗМУ
Аутизм – хворобливий стан психіки людини, що
характеризується послабленням зв’язків із реальністю;
виявляється в зосередженості на власних переживаннях,
обмеженні спілкування з іншими людьми
у 1943 р. уперше описав Л. Каннер, назвавши його раннім
дитячим аутизмом

4. Загальна характеристика аутизму

ЗАГАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
АУТИЗМУ
частота захворювання
від 4 до 20 випадків на 10000 дітей
співвідношення
хлопчиків та дівчат
від 1,4:1 до 4,8:1
близнюки
дизиготні 30-40%
монозиготні (однояйцеві) 83-95%

5. Загальна характеристика аутизму

ЗАГАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
АУТИЗМУ
прояви
глибока недостатність емоційних контактів
тривожні
прагнення
зберегти
постійність,
незмінність оточення
надзвичайна зосередженість на окремих об’єктах,
маніпулюванням ними
мутизм
відсутня спрямованість на комунікацію
достатньо високий рівень пізнавального потенціалу

6. етіологія аутизму

ЕТІОЛОГІЯ АУТИЗМУ
соціокультурна точка зору
психологічна точка зору
біологічна точка зору

7. етіологія аутизму

ЕТІОЛОГІЯ АУТИЗМУ
соціокультурна
точка зору
• незадовільні
умови сім’ї
• соціальний
стрес
• незадовільний
клімат
для
розвитку у сім’ї
психологічна
точка зору
• природжені
перцептивні або
когнітивні
порушення, що
перешкоджають
нормальному
спілкуванню та
взаємодії
з
людьми
біологічна
точка зору
• генетичний
фактор
• ускладнення
під
час
вагітності
• інфекційні
захворювання

8. етіологія аутизму

ЕТІОЛОГІЯ АУТИЗМУ
органічне ураження мозку
• внутрішньоутробна чи пологова патологія
• гіпоксії плоду
• перенесені в ранньому дитинстві інфекційні
захворювання (кір, вітряна віспа, енцефаліт)
• травми черепа
• профілактичні щеплення

9. симптоматика аутизму

СИМПТОМАТИКА
АУТИЗМУ
здібності, розвиток
і поведінка
коливаються
в широких межах

10. симптоматика аутизму

СИМПТОМАТИКА
АУТИЗМУ
• затримка у формування статичних функцій,
мовлення, ігрової діяльності, гігієнічних навичок
• недостатність у спілкуванні з людьми, яка яскраво
виявляється вже у віці 3-4 років
• не люблять гучних звуків, яскравого світла, а
також деяких видів поверхонь
• незвичайність і дивакуватість у поведінці
• наявність різноманітних видів фобій та страхів

11. симптоматика аутизму

СИМПТОМАТИКА
АУТИЗМУ
інтелектуальний розвиток
5-20% випадків – інтелект в межах норми
60-70% випадків – зниження інтелекту різною мірою
властивий проміжний стан між
інтелектуальною нормою та розумовою
відсталістю (різні прояви ЗПР)

12. симптоматика аутизму

СИМПТОМАТИКА
АУТИЗМУ
мовленнєвий розвиток
• відсутність бажання спілкуватися
• обмежений розвиток мовленнєвих навичок
• часті повторення речень
• наявні ехолалії
• спілкування лише конкретно вибраною особою
• спілкування на певні теми в певний час
• використання неологізмів (новоутворені слова та
словосполучення)

13. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДНИХ ПОРУШЕНЬ

Складні порушення – термін для позначення поєднаних
2-х або більше психофізіологічних порушень (зір, слух,
мовлення, інтелектуальний розвиток, тощо) у однієї
особи
Синоніми:
комплексні, складні,
поєднані, комбіновані

14. ОСНОВНІ ВИДИ СКЛАДНИХ ПОРУШЕНЬ

види порушень
сліпоглухонімота
розумова відсталість з глухотою або туговухістю
глухота зі слабозорістю
розумова відсталість зі слабозорістю або сліпотою
розумова відсталість зі сліпоглухотою
порушення опорно-рухового апарату в поєднанні з
порушеннями функцій органів слуху або зору
• тощо

15. ОСНОВНІ ВИДИ СКЛАДНИХ ПОРУШЕНЬ

сліпоглухі діти
діти, у яких спостерігається повне або часткове ураження
функції як зорового так і слухового аналізаторів
оскільки слух порушений повністю
та унеможливлює засвоєнню мовлення
на основі слухового сприйняття
сліпоглухонімота

16. ОСНОВНІ ВИДИ СКЛАДНИХ ПОРУШЕНЬ

етіологія сліпоглухоти/сліпоглухонімоти
пологові черепно-мозкові травми
перенесені у дошкільному віці захворювання головного
мозку: менінгіти, менінгоенцефаліти
ураження внутрішнього вуха та слухових нервів, що
призводить до глухоти з поєднанням атрофії зорового
нерва, що призводить до сліпоти
вроджена катаракта
захворюванням вагітної на краснуху
генетичні фактори

17. ОСНОВНІ ВИДИ СКЛАДНИХ ПОРУШЕНЬ

діти з поєднанням сенсорного й
інтелектуального дефекту
діти, у яких порушення слухового або зорового
аналізаторів поєднується з розумовою відсталістю,
яка викликається дифузним ураженням кори
головного мозку

18. ОСНОВНІ ВИДИ СКЛАДНИХ ПОРУШЕНЬ

етіологія дефекту поєднання сенсорного й
інтелектуального дефекту
резус–конфлікт
внутрішньоутробні ураження плоду
внаслідок
застосування матір’ю на перших місяцях вагітності
речовин для зриву вагітності
пологові травми
тяжкі захворювання дитини у ранньому віці
(пневмонія, менінгіт, при яких застосовувались
великі дози ліків)

19. ОСНОВНІ ВИДИ СКЛАДНИХ ПОРУШЕНЬ

симптоматика дефекту поєднання
сенсорного й інтелектуального дефекту
гострі прояви
тугорухомість мислення
труднощі у створенні нових зв’язків та в перебудові
вже сформованих
зниження стійкості уваги й цілеспрямованості
діяльності
низька критичність
слабке сприймання педагогічної допомоги

20. ОСНОВНІ ВИДИ СКЛАДНИХ ПОРУШЕНЬ

симптоматика дефекту поєднання
сенсорного й інтелектуального дефекту
гострі прояви
порушення розумової працездатності
недорозвиненість мовлення і словесно-логічного
мислення
зниження рівня функціонування ЦНС
зниження рівня функціонування або недорозвинення
вищих психічних функцій
недорозвиненість компенсаторних можливостей

21.

Лекція до навчальної дисципліни
«Основи дефектології»
СИСТЕМА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ
ПСИХОФІЗИЧНОГО
РОЗВИТКУ
Викладач :
Мельніченко Тетяна Василівна

22. ПЛАН

• Типи освітніх закладів
• Перспективні освітні заклади
• Структура спеціальної освіти

23. ТИПИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

для дітей з інтелектуальними недоліками:
із затримкою психічного розвитку
розумово відсталих
глибоко розумово відсталих
для дітей з порушеннями слуху:
туговухих
глухі
для дітей з порушеннями зору:
сліпих
слабозорих
для дітей з тяжкими порушеннями мовлення;
для дітей з порушеннями ОРА

24. ПЕРСПЕКТИВНІ ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ

для дітей з косоокістю та амбліопією (частковою
або повною втратою зору через невикористання
ока)
для дітей із комбінованими порушеннями,
включаючи сліпоглухоту
для дітей з розладами емоційної сфери і
поведінки

25. СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

дошкільне виховання
загальна середня освіта (за винятком шкіл
для розумово відсталих дітей)
професійна освіта
позашкільне та післяшкільне навчання і
виховання
вища освіта
підвищення
кваліфікації,
перепідготовку
кадрів
самоосвіта

26. СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

діти із затримкою психічного розвитку
етапи спеціального навчання:
– дошкільне виховання – 4-7 років життя дитини
– початкова школа – 1-4 класи
– основна школа – 5-9- класи

27. СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

діти із затримкою психічного розвитку
завдання етапів спеціального навчання
етап дошкільного та початкового навчання: корекція
розвитку дітей одночасно із засвоєнням ними повного
обсягу знань та вмінь, передбачених програмою
відповідного загальноосвітнього навчального закладу
етап основного навчання: навчання здійснюється за
спеціальною
програмою,
зорієнтованою
на
прикладне засвоєння учнями різних галузей знань та
на професійну їх підготовку

28. СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

діти із розумовою відсталістю
типи спеціального навчання
• спеціальна загальноосвітня трудова школа-інтернат
• спеціальна
загальноосвітня
трудова
школа
подовженого дня
• спеціальні класи при середній загальноосвітній
школі
• спеціальні
групи
при
професійно-технічних
училищах

29. СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

діти із розумовою відсталістю
завдання спеціального навчання
• надання основних знань, умінь та навичок
програмового матеріалу
• забезпечення
єдності
і
взаємозв’язку
усіх
компонентів навчально-виховної і корекційної
роботи з узгодженням із віковими і психофізичними
особливостями розвитку учнів
• організація післяшкільного професійного навчання

30. СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


діти із порушеннями слуху
типи спеціального навчання
спеціальні дитячі садки з цілодобовим, денним або
короткотривалим перебуванням дітей
дитячі садки інтернатного типу
спеціальні дитячі будинки
спеціальні групи для дітей з вадами слуху при масових
дошкільних закладах та дитячих будинках загального
типу
дошкільні відділення при спеціальних загальноосвітніх
школах-інтернатах для дітей з вадами слуху

31. СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

діти із порушеннями зору
типи спеціального навчання
• консультативні центри (пункти) ранньої педагогічної
корекції і компенсації зорової патології
• дитячі дошкільні заклади (спеціальні групи для сліпих
дітей в садках для слабозорих, групи охорони зору при
масових дитячих закладах, групи короткотривалого
перебування, оздоровчі для сліпих і слабозорих дітей із
суміжними дефектами та ослабленим здоров’ям)
• спеціальна загальноосвітня школа

32. СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


діти із порушеннями зору
типи спеціального навчання
класи охорони зору при масових школах
спеціальні загальноосвітні школи з поглибленим
вивченням певних дисциплін, ліцеї, гімназії; коледжі
гуманітарного,
техніко-математичного,
художньоестетичного, трудового, тощо
спеціальні класи (групи) при середніх спеціальних та
вищих навчальних закладах
класи (групи) для дітей із додатковим дефектом
(розумова відсталість, ЗПР)
очно-заочні середні школи

33. СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

діти з тяжкими порушеннями мовлення
типи спеціального навчання
спеціальні дитячі садки для дітей з ТПМ
логопедичні групи при масових дитячих садках
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
логопедичні
пункти
(кабінети)
при
масових
загальноосвітніх та спеціальних школах, дитбудинках,
дитячих лікувальних установах
• логопедична
допомога
дорослим
(стаціонар,
напівстаціонар, амбулаторія)
English     Русский Правила