5.51M

Бурхливий початок ХХ ст

1.

Бурхливий
початок
ХХ ст.

2.

3.

зміна соціального устрою,
встановлення інших
моральних пріоритетів,
формування нового
світогляду,
знищення одних та
виникнення нових
духовних цінностей.

4.

<<Безкінечно прискорився темп життя, і
вихор, що був піднятий тим прискореним
рухом, заполонив і закрутив людину і людську
творчість. Короткозоро було б не бачити, що в
житті людства відбулася зміна, після якої в
межах десятиліття спостерігалися ті самі
трансформаії, що раніше здійснювалися
протягом століття>>.

5.

(1914-1918рр)
- необхідність перегляду існуючих цінностей;
- пошук власного місця людини у зміненій реальності;
- розуміння того, що світ ворожий та агресивний.

6.

(1939-1945рр)
- людина – елемент натовпу;
- втрата моральних і духовних орієнтирів.

7.

“ Люди, які мислять і відчувають на межі двох періодів,
одного завершеного, іншого ще не розпочатого, розвінчують
все старе, тому що воно втратило свою душу і зробилося
безжалісною схемою. Але, напередодні нового, вони самі, які
зросли на старому, неспроможні побачити це нове наочно, ось чому в їхніх настроях поряд із найбільш захопленими
спалахами так багато хворобливого суму. ”

8.

9.

10.

(від французького m o d e r n e – сучасний) – це
художній стиль у Європі на межі ХІХ-ХХ століть,
що об'єднує кілька стильових напрямів, в основі яких
лежить прагнення узагальнити та переосмислити
естетичний досвід людства.
– це спільна назва мистецьких
напрямів та течій ХХ століття, яким
притаманні спроби відобразити нові явища
суспільства новими художніми засобами.

11.

12.

Наука
Література
Альберт
Ейнштейн
Джеймс
Джойс
Нільс
Бор
Марсель
Пруст
Норберт
Вінер
Франц
Кафка

13.

Федеріко
Гарсіа Лорка
Поль Елюар
Поети
Томас Еліот
Райнер
Марія Рільке
Альфонс
Муха
Анрі
Матісс
Художники
Василь
Кандинський
Казимир
Малевич

14.

(від французького
– передовий загін) – це умовна назва художніх тенденцій у
мистецтві, що виникли на початку ХХ ст., для яких характерні
категоричне заперечення традицій і цінностей попередніх культур,
агресивне пропагування епатажу та протесту.
Естетика прекрасного змінюється на
естетику потворного;
Ідеал цілісної людської особистості
зникає;
Звернення до антицінностей;
Якщо модернізм синтезує
найкраще з інших художніх
систем, то авангардизм
прагне зруйнувати все,
створюючи свій художній
хаос.

15.

Експресіонізм
Сюрреалізм
Футуризм
Кубізм
Дадаїзм

16.

(від лат.
– майбутнє) – течія,
головним прагненням якої є передати динаміку руху,
захоплення технікою, загальною урбанізацією суспільства.
Володимир Маяковський, Велимир
Хлєбніков, Даніїл Хармс, Микола Заболоцький
«Телеграфний стиль» (мова без прийменників);
Відмова від традиційної граматики;
Право поета на власну
словотворчість.

17.

(від франц. cubisme, cube - куб) – мистецька течія,
що відрізняється підкресленим використанням геометричних
форм, прагненням роздрібнити реальні об'єкти на окремі
фігури.
Представники:
Пабло Пікассо (“Скрипка”;
“Герніка”), Гійом Аполлінер.

18.

(від фран.
dada – дитячий коник) – течія 1915-
1923 років, яка відображала розгубленість інтелігенції
часів війни, кризу її художнього мислення.
Відкрите глузування над
класичним мистецтвом;
Відображення абсурдності
існуючого світу.
Андре Бретон, Луї Арагон,
Марсель Дюшан

19.


20.

«Наше покоління породило безпрецедентну за
своїм розмахом масову культуру. Ця масова
культура наполовину складається із
банальностей, викладених з копіткою і
ретельною правдивістю, наполовину – із великих
незаперечних істин, про які говорять
недостатньо переконливо, від чого вони здаються
неправдивими і огидними».

21.

– це призначена для пересічного читача
широко тиражована література, яка характеризується легкістю
форми, нескладною сюжетною побудовою, іноді насиченою
елементами детективу, є невеликою за обсягом і майже завжди
щасливо закінчується.
Масова література
комікс
трилер
та інші
дайджест
English     Русский Правила