«Мотанка» – українська народна іграшка
«Мотанка»
Ідея проекту
Матеріали та інструменти:
Крок1: виготовлення голівки.
Крок2: намотування хреста
Крок3: виготовлення тіла ляльки
Крок4:одяг для ляльки.
Цікаво знати
5.87M
Категория: КультурологияКультурология

«Мотанка» – українська народна іграшка

1. «Мотанка» – українська народна іграшка

«МОТАНКА» –
УКРАЇНСЬКА
НАРОДНА
ІГРАШКА
Підготувала
Студентка 4 курсу
Орлова Валерія

2. «Мотанка»

«МОТАНКА»
Вузликова лялька зроблена
з т канини. Назва походит ь
від українського слова
«мот ат и». Перші мот анки
не мали рук, ніг і т улуба.
Виразною була лише
голова. Обличчя «пуст е»
або з хрест ом, вишит им
різнокольоровими
нит ками.

3. Ідея проекту

ІДЕЯ ПРОЕКТУ
Найважливіший ет ап у вигот овленні ляльки-мот анки - формування ідеї,
задуму, образу.
А вже під ідею підбираєт ься мат еріал
і з'являєт ься ім'я ляльки, т обт о задум реалізовуєт ься. Умовно
робот у над ляльками-мот анками можна розділит и на
два ет апи: ст ворення т іла ляльки і ст ворення вбрання.
.

4. Матеріали та інструменти:

МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ:
ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЛЯЛЬКИ
ВИСОТОЮ 28-30
СМ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ МАТЕРІАЛИ:
—НАТУРАЛЬНІА ТКАНИНА
(ЛЬОН, БАВОВНА, ПОЛОТНО )
60×80 СМ;
— МІЦНІ В’ЯЗАЛЬНІ НИТКИ;
— НИТКИ МУЛІНЕ, АБО ІРИС
ТРЬОХ-ЧОТИРЬОХ КОЛЬОРІВ ДЛЯ
НАМОТУВАННЯ ХРЕСТА;,
ІНСТРУМЕНТИ:
— НОЖИЦІ;
— ГАЧОК ДЛЯ В’ЯЗАННЯ;

5. Крок1: виготовлення голівки.

КРОК1: ВИГОТОВЛЕННЯ ГОЛІВКИ.
Складаємо шмат ок т канини у смужку.
Орієнт овна ширина смужки –5-7см. Скручуємо смужку «рулет иком» .
Замот уємо «рулет ик» в білу т канинку т а формуємо голову.
Щільно огорнувши основу т каниною,
робимо «шию» –обмот уємо нит кою по колу.
Мот ат и т реба обов’язково від себе – за рухом сонця.
Лялька має бут и без вузлів, т ому закріплюємо нит ку пет лею.

6. Крок2: намотування хреста

КРОК2: НАМОТУВАННЯ ХРЕСТА
Підбираємо нит ки, щоб вони личили до обраних
кольорів майбут нього одягу мот анки. Для хрест а
краще використ овуват и нит ки ірис або муліне 3-х
різних , поєднаних між собою кольорів.
Огорт аємо хуст иною
голову ляльки.

7. Крок3: виготовлення тіла ляльки

КРОК3: ВИГОТОВЛЕННЯ ТІЛА ЛЯЛЬКИ
• Перев’язуємо хуст ку під гот овою ляльки
цупкою нит кою й,
не відрізаючи її, мот аємо «т іло» ляльки:
від голови десь п’ят ь сант имет рів вниз.
• Відокремлюємо кист і
.
Приладнуємо
руки до нашої
мот анки.

8. Крок4:одяг для ляльки.

КРОК4:ОДЯГ ДЛЯ ЛЯЛЬКИ.
Примот уємо спідницю
до основи ляльки
нит кою т а фіксуємо
нит ку пет лею.
Ост анній крок –
зробимо
хуст очку для
ляльки.
Наст упна одежа –
фарт ушок.
Ось ми й
ознайомились з
технологічними
особливостями
виготовлення
ляльки-мотанки.
Наша ляля
майже у всій
красі.

9. Цікаво знати

ЦІКАВО ЗНАТИ
Найважливіші дет алі ляльки-оберегу, дот епер вигот овляют ься
без заст осування голки.
Раніше в Україні ляльку-мот анку робили і для т ого, щоб
викликат и або припинит и дощ, змінит и погоду, залагодит и
сварку в родині, забезпечит и добру подружню пару дівчині чи
хлопцеві.
Серед українських т радиційних ляльок унікальним особливим
явищем є ляльки Київщини, Полт авщини
і Черкащини.
У серпні цього року пройшов фест иваль “Лялькова Україна” у
Львові, який зібрав більше 60 відомих майст рів лялькимот анки.
СПАСИБі ЗА УВАГУ!
English     Русский Правила