176.65K
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

Глоссарий. Семантика

1.

Кез- келген қоғамдық тәжірибенің нәтижесі,
өзгелерді хабардар еткізгісі келетін кез-келген
қажеттілік , жүйелі бірлікке бөлінеді, олардың
әрқайсысы дыбыстық формаға және мағынаға
ие. (Мартине 1963:376).Бұл тілдің алғашқы
бөліну нәтижесінде пайда болған белгілер
сияқты емес.Өз кезегінде, дыбыстық формалар
да бірліктерге бөлінеді.

2.

дД

3.

“Қосарлы тілдің
бөлінісі” (“Двойное
членение языка”) :
үнемдеу қағидатына
жауап береді
жалпыға ортақ
пайдалануға
қарулы қарым-қатынасты
шыңдауға
ақпараттың өте үлкен санын
аз мөлшерлі қажеттілікте
аударуға мүмкіндік жасайды

4.

Бұл тұжырымдаманың одан әрі тереңдеуі
семантикалық көбейткіш немесе сем деп
аталатын пішіндер (фигура) жоспарының
мазмұнын іздеу болып табылады.

5.

Тілдің іргелі заңдары
“тапшылық заңы”
(“закон бедности”)
“грамматика заңы”
(“закон грамматики”)

6.

Андре Мартине (Fr. Андре Martinet ,
1908 ж -1999 ж) - француздық лингвист ,
структурализмнің соңғы ірі теоретиктерінің
бірі . « Фонетикалық өзгерістердегі экономия
принципі » («Принцип эконом фонетических
изменениях» ), « Жалпы тіл білімі негіздері»
(«Принципы общего языкознания» 13 тілге
аударылған) , «Жалпы синтаксис » («Общий
синтаксис») және т.б. көптеген еңбектердің
авторы. Сонымен қатар А.Мартине «Қосарлы
бөлініу»
(«Двойное
членение»)терминін
енгізді, ол мұндай бөлініс тілдегі басты
өзгешелік деп есептеді,

7.

Глоссарий
Семантика (көне грекше: σημαντικός - танбалаушы, білдіруші) — тіл және
тіл бірліктері (сөз, грамматикалық тұлға, сөз тіркесі, сөйлем) арқылы
білдірілетін хабарды, заттар мен құбылыстардың мән-мазмұның
зерттейтін тіл білімінің саласы, семиотиканың негізгі бөлімдерінің
бірі. Семантика сөз мағынасын, сөз құрамындағыэлементтердің өзара
мағыналық
қарым-қатынасын,
сөз
мағынасы
түрлерінің
даму
зандылықтарын зерттейді
Сема (гр. sema - белгі) — мазмұн тұрғысында ең кіші, ең
түпкі бірлік (единица). Сема шындық өмірде белгіленген заттар мен
құбылыстардың түрліше қасиеттерінің тілдегі қарапайым бейнесін
білдіреді.
Пайдаланылған әдебиет:
“Тіл білімі терминдерінің сөздігі” Ғ.Қалиев ,”Фирма Орнак” ЖШС ,
Алматы,2012ж. 241-242 б

8.

Сөздік
Членение – 1. мүше; -кәсіподақ мүшесі; 2. дене мүшесі; 3. линг. мүше – сөйлем
мүшелері .
Фигура – мәнер, пішін, сымбат, тұлға. 699 б Қ.Бектаев
Концепция – тұжырымдама 563б

9.

Насрадинова Зарина Талғатқызы 21 жаста
Жетістіктері:
2010ж “Қазақстанның үміт артарлары энциклопедиясына” енген
2010ж аудандық Т.Ахтанов атындағы көркем сөз оқу шеберлері
жарысынан І-орын иегері
2010ж қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен аудандық олимпиадасынан ІІорын
2011ж қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен аудандық олимпиадасынан ІІІорын
2011ж “Барлық әлем мен үшін” атты аудандық шығарма жазу
байқауынан ІІІ- орын
English     Русский Правила