143.21K
Категория: ОбразованиеОбразование

Case- технологиялары

1.

CASE- ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
Орындаған: Сансызбай Н

2.

.
CASE технологиясы – оқытушылардың
дәстүрлі және қашықтықтан кеңес
беруін ұйымдастыру кезінде мәтіндік,
аудиовизуалдық, мультимедиялық оқуәдістемелік материалдарды жинау және
оларды пайдаланушылардың өз бетінше
меңгеруі үшін жіберуге негізделген.
Кейс - технологиясы (ағылшынның case
– потрфель ) оқытудан жасалынған
әдістемелік материалдармен іске
асырылады .

3.

CASE технологияға
арналған материалдар түрлері
мыналар:
1. Әдістемелік нұсқаулар.
2. Жұмыс дәптері.
3. Анықтама.
4. Оқу, аудио, бейне
материалдар.
5. Бақылау және емтихан
материалдары.

4.

Қашықтықтан оқытуға арналған кейстердің
өзіндік сапалық қасиеттері болады.
1. Кейс құрамында белгілі бір нормативті талаптар жоқ.
кең таралған документтер мен дыбыс, анимация,
графикалық кірістірулер, слайд-шоу пайдаланылады.
2. Оқушы оқулықтың кез келген бетін қағазға шығара
алады.
3. Оқушы оқу материалдарына кез келген әдіспен қол
жеткізе алады.
4. Оқулыққа кіріктірілген білімді тексеру жүйесі бар.
5. Оқулық бетінен Интернет ресурстарына қол
жеткізуге болады.

5.

Кейс –стади амал-тәсілі немесе оқытудың нақты
жағдаяттар әдісі(метод конкретных учебных стиуаций») xx
ғасырдың басында Америка Құрама Штаттарының Гарвард
университетінің бизнес мектебінде пайда болған. Кейс-стади амалтәсілі термині алғаш рет американдық ғалым Коплендтің
еңбектерінде пайдаланылған. Копленд 1921 жылы оқытудың
нақты жағдаяттар жинағын шығарып, кейс-стади амал-тәсілін
қолдану жолдарын көрсеткен.
Кейс амал-тәсілі алғашқы кезде бизнес мектебінде ғана
қолданылып келсе, бүгін де бұл әдіс арқылы оқытудың
қолданылу аясы кеңіп, ол құқық, мәдениеттану, медицина және т.
Б. Салаларда жемісті қолданылуда. Қазір кейс-стади амал-тәсілін
педагогикалық оқыту үрдісіне енгізу әдіс-тәсілдерін: Л. Барис,
В.А. Ясвин, К. Кристенсен, Э.хансен, М.В. Коротков, М.В. Кларин,
А.И.Наумова, А.М.Зобина, М.С.Керимбаева, В.А.Канн-калик,
Н.Д.Никандров, Б.Н.Киселева, И.В. Липсина, Г.А.Полонский,
Д.Экинсон, И.Уилсондар қарастыруда.

6.

Кейс стади әдісі интерактивті әдістің бір түрі
ретінде оқушылар үшін өте тиімді әдіс болып
саналады. Бұл әдістің көмегімен оқушылар өз
беттерінше теорияны меңгере отырып,
практикалық дағдыларға да үйренеді, сонымен
қатар өз ойын жүзеге асыру мүмкіндігіне де ие
болады. Оқушы ситуацияға талдау жасау
арқылы болашақ маман ретінде қалыптасып,
сабақты қызығып оқуға тырысады.
Кейс стади әдісі - оқытушының креативті
ойлауын дамытып, сабақтың мазмұнын ерекше
құруға шығармашылық мүмкіндігін кеңейтуге
жағдай жасайды.

7.

Кейстің құрылымы:
Кейстердің көптүрлілігіне қарамастан олардың
барлығының типтік құрылымы болады.
Ережеге сәйкес кейс келесілерден
тұрады:
- Жағдайлар – кездейсоқ жағдай, түйінді мәселе,
шынайы өмірден оқиға.
- Жағдайдың контексті - хронологиялық,
тарихи, орын контексті. әрекеттердің немесе
жағдайға қатысушылардың ерекшеліктері.
- Автор ұсынған жағдайға түсініктеме беру.
- Кейспен жұмыс істеуге арналған сұрақтар мен
тапсырмалар.
- Қосымшалар.

8.

9.

Кейсті құрастыру сатысы:
Білім мақсаттары жүйесінде кейстің
орнын анықтау.
Кейс тақырыбына тікелей қатысы бар
институциалды жүйені іздеу.
- Жағдай моделін құру немесе таңдау.
- Сипаттауды құру.
- Қосымша ақпараттарды жинау.
- Ақырғы мәтінді даярлау.
- Кейстің тұсаукесері,
талқылауды ұйымдастыру.

10.

Кейс әдісін қолдану барысында оқытушының іс - әрекеті екі
кезеңнен тұрады. Бірінші кезең – кейс (жағдай) таңдап алу және сұрақтар
құрауға арналған шығармашылық жұмыс. - жағдайларды тақырыпқа сәйкес
таңдап алу; - мақсат пен міндетті анықтау; - жағдайды құрастыру және
суреттеу. Екінші кезең – оқытушының аудиториядағы іс - әрекеті.
Аудиториядағы кейс әдісін қолдану кезеңі. - кейске кіріспе; - жағдайдың
талдануы (шағын топтарда); - пікірталас; - қортынды шығару. Қазіргі білім
беру саласында оқытудың озық технологияларына мән беріп, оны
меңгермегенше сауатты, жан жақты маман дайындау мүмкін емес.
CASE-терді құрудың келесі негізгі сатылары
белгіленген: мақсаттарды анықтау, әр түрлі жағдайларға критерилерді
тағайындау, қажет ақпарат көздерін белгілеу, CASE – тегі алғашқы
материалдарды дайындау, сараптама жасау, oны қолдану бойынша
әдістемелік материалдар дайындау. Оқу процесіндегі кейстермен жұмыс
жасау технологиясы келесі сатылардан тұрады:
1) кейс материалдарын зерттеушілердің жеке өзіндік жұмысы
(мәселені сәйкестендіру, негізгі баламаларды тұжырымдау,
ұсынылған әрекетті немесе шешімді ұсыну);
2) негізгі мәселені енгізуге және оны шешуге байланысты шағын топтармен
жұмыс.
3) жалпы дискуссиядағы (оқу тобы шегінде) шағын топтардың
тұсаукесерлері және тәжірибе нәтижелері
English     Русский Правила