Створення Громадської спілки “Спілка громадських об’єднань”
Громадське об’єднання
Види громадських об’єднань:
Громадська організація
Громадська спілка
Основні права громадської спілки:
З’ясування громадської думки:
СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Способи опитування:
Згідно з чинним законодавством України у формі громадських об’єднань може здійснюватися волонтерська діяльність.
Невичерпний перелік цих організацій:
Дякуємо за увагу!
2.49M
Категории: ПравоПраво СоциологияСоциология

Створення громадської спілки “Спілка громадських об’єднань”

1. Створення Громадської спілки “Спілка громадських об’єднань”

2. Громадське об’єднання

- це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб
приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення
суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та
інших інтересів.
2

3. Види громадських об’єднань:

Громадська
організація
Громадське
об’єднання
Громадська
спілка
3

4. Громадська організація

- це громадське об'єднання,
засновниками та членами (учасниками)
якого є фізичні особи.
4

5. Громадська спілка

- це громадське об'єднання, засновниками якого
є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками)
можуть бути:
юридичні особи приватного права та
фізичні особи.
Громадська спілка може здійснювати діяльність
зі статусом юридичної особи або без такого статусу.
Громадська спілка зі статусом юридичної особи є
непідприємницьким товариством, основною метою
якого не є одержання прибутку.
5

6.

УТВОРЕННЯ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
1. Утворення спілки здійснюється на установчих зборах її засновників та оформлюється
протоколом. Юридична особа приватного права бере участь в утворенні громадської
спілки через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на
підставі довіреності на вчинення дій щодо утворення громадської спілки.
2. Діяльність спілки здійснюється на підставі статуту.
3. Спілка підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань", протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.
4. Законом передбачена можливість надання спілці всеукраїнського статусу (за наявності у
неї відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць).
5. Спілка із статусом юридичної особи може мати власну символіку
(емблему, прапор), яка підлягає державній реєстрації.
6

7. Основні права громадської спілки:

- звертатися до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями,
заявами, скаргами;
- одержувати публічну інформацію, що знаходиться у володінні
суб’єктів владних повноважень;
- проводити мирні зібрання;
7

8.

- брати участь у розробці проектів нормативних актів, які стосуються
сфери діяльності громадської спілки та важливих питань державного і
суспільного життя;
- засновувати ЗМІ з метою досягнення свої статутної мети;
- брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів для проведення консультацій з громадськими
об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються
сфери їхньої діяльності;
- з’ясовувати громадську думку з конкретних питань
шляхами, що не суперечать чинному законодавству.
8

9. З’ясування громадської думки:

Соціологічне дослідження
- Опитування
9

10. СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

- це система логічних і послідовних методологічних,
методичних та організаційно-технічних процедур для
отримання наукових знань просоціальне явище, процес.
10

11.

ОПИТУВАННЯ
- це метод збирання інформації за допомогою
постановки запитань певній групі людей
(респондентів), відібраних за певним принципом
(це може бути певний населений пункт, виборчий
округ, певна соціальна чи професійна група або
країна в цілому).
11

12. Способи опитування:

Персональні анкетні опитування (найнадійніший та інформаційно насичений
спосіб).
Омнібуси (не повне дослідження, а лише декілька конкретних запитань).
Моніторингові (з’ясування динаміки громадської думки).
Роллінгові («хвильові» опитування, під час виборчих кампаній та маркетингових
досліджень).
Експрес-опитування (найшвидший збір інформації).
Exit-poll (опитування виборців на виході з виборчих дільниць).
12

13.

Участь громадської спілки у роботі конкурсної комісії
на зайняття вакантних посад державної служби
Відповідно до пункту 15 Постанови Кабінету Міністрів України № 246 від
25.03.2016 року
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад
державної служби» до складу конкурсної комісії можуть залучатися
представники громадських спілок, що діють відповідно до Закону України
«Про громадські об’єднання»,
в установленому Нацдержслужбою порядку.
13

14. Згідно з чинним законодавством України у формі громадських об’єднань може здійснюватися волонтерська діяльність.

Всього на даний час в Україні
діє понад 14 Всеукраїнських
волонтерських організацій.
14

15. Невичерпний перелік цих організацій:

1. Крила Фенікса
Українська волонтерська організація з допомоги армії. Засновником і лідером є Юрій Бірюков, бізнесмен, волонтер, медик 
та радник президента України. Активісти «Крил Феніксу» займаються забезпеченням армії засобами особистого 
захисту, технікою, обладнанням, лікуванням поранених, ремонтом будівель військових частин, закупівлею 
індивідуальних аптечок. Також ведеться активна робота з забезпечення української армії безпілотною розвідувальною 
авіацією. На забезпеченні волонтерів цієї групи знаходяться кільканадцять військових підрозділів. Допомога 
приймається у вигляді грошових переказів, або безпосередньо речами у штаб 
групи — місто Київ, вулиця Олеся Гончара, 52. Волонтерами групи «Крила Феніксу» був відремонтований з аварійного 
стану АН-26 «Везунчик» 15-ої Бориспільської бригади транспортної авіації. Була виконана діагностика всього 
обладнання, ремонт двигунів, ремонт шасі, закупівля нових шин, ремонт гвинтів, встановлення нового обладнання. 
Літак отримав бортове ім'я «Фенікс». Він виконує транспортні завдання в зоні АТО.
15

16.

2. Народний проект
«Народний проект» заснував у березні 2014 року IT-підприємець Давид Арахамія зі знайомими. Організація займається 
різноманітними проектами допомоги (технічними, побутовими, тренувальними, медичними, соціальними тощо) 
військовим із багатьох різних формувань. Серед цих проектів є як її власні, так і сторонні задуми, що пройшли її 
перевірку. За словами волонтерів групи, вони надають пріоритет роботі, якою не займається Міноборони, насамперед 
високотехнологічним розробкам. Станом на 28 червня 2016 р. завершено 55 проектів і виконуються 37, на 9 із яких 
триває збір коштів. Сумарний бюджет усіх програм — понад 86 млн гривень. Пожертви 
організація збирає через різні системи безготівкових переказів. Кожен проект має на її сайті окрему сторінку з описом, 
даними про хід виконання, форумом і автоматично оновлюваним звітом про надходження.
16

17.

3. Армія SOS
Армія SOS під керівництвом Юрія Касьянова є однією з найбільших волонтерських груп України. Членами організації є 
громадяни України, Великобританії, США, Канади та Литви. Не має певної специфікації або спеціалізації на певних 
потребах армії — надають різнопланову допомогу, використовують адресний метод надання допомоги, у виборі 
допомоги керуються запитами командирів військових частин. Доставляють ресурси у військові частини або одразу на 
фронт. Список забезпечуваних ними військових підрозділів постійно змінюється, в залежності від потреб армійців. Так, 
Армія SOS нагороджена 
грамотами подяки багатьох підрозділів та військових частин: 1-а Окрема гвардійська танкова бригада; Військова 
частина 2260; полк «Азов»; Військова частина п/п В4252; 169 навчальний центр; Оперативно-бойовий підрозділ СБУ; 
Військова частина А2622; 8-й окремий полк спеціального призначення; СБУ Кіровоградської області. Допомога 
приймається у вигляді електронних пожертв та безпосередньо речами у штабі фонду — місто Київ, вул. Василя 
Яна, 3/5. Також організація має представництво у Дніпропетровську, налаштована можливість отримання допомоги з 
Великобританії, США                                                                 та Канади.
17

18.

4. Підтримай армію України
Благодійний фонд створено на основі волонтерської групи «Підтримай армію України», яка об'єднала більше 12 тисяч 
учасників з усієї України та світу та реалізувала понад дві сотні проектів по підтримці армії. Перші проекти групи на 
початку березня 2014 року були пов'язані з виведенням військовослужбовців із Криму, а також підтримкою військових 
підрозділів, що першими встали на захист української території. Фонд спеціалізується передусім на питаннях 
матеріально-технічного забезпечення військових у зоні АТО (одяг, взуття, амуніція, обладнання та інструменти, 
рішення, спрямовані на покращення побутових умов), проектах у сфері військово-цивільного 
співробітництва в зоні АТО, допомозі медичним закладам та польовим госпіталям на прифронтовій території та в 
зоні проведення бойових дій. За перші 10 місяців своєї діяльності волонтерами фонду зібрано коштів та товарів на 
загальну суму більше ніж 1,3 мільйони доларів. Волонтери фонду постійно відвідують зону АТО та підшефні військові 
підрозділи з метою уточнення та актуалізації потреб військових. Регіональні представництва фонду діють у 
Запоріжжі, Маріуполі, Луцьку та на Закарпатті. Голова правління фонду — Анна Сандалова.
18

19.

5. Волонтерська Сотня
Волонтерська сотня заснована депутатом України, громадською діячкою Оленою Масоріною. Волонтерська Сотня 
почала діяти під час Євромайдану (зокрема надавала допомогу пораненим), а нині допомогає бійцям АТО. Під опікою 
групи знаходяться переважно добровольчі батальйони — більше 30. Основними задачами фонду є допомога підрозділам 
ЗСУ та МВС нелетальними системами захисту, технічна, медична та продовольча допомога. Організація надає 
допомогу пораненим, займається госпіталізацією, допомогою в лікуванні, залученням іноземних спеціалістів, 
реабілітацією під час та після одужання, допомагає військовим госпіталям зони АТО. 
Також організовує благодійні культурні заходи, направлені на допомогу українським бійцям — концерти, виступи, 
фестивалі, ярмарки тощо. Штаб організації знаходиться в місті Києві, вул. Московська,&nbsp41/8.
19

20.

6. Повернись живим
«Повернись живим» — одна з перших волонтерських організацій. Заснована навесні 2014 року Віталієм Дейнегою. 
Спеціалізується на забезпеченні військових тепловізорами та приладами нічного бачення; крім того, 
постачає приціли, переносні радіостанції, GPS-навігатори, обмундирування та багато іншого. Впроваджує електронні 
системи керування артилерійським вогнем та розрахунку налаштувань для танкової стрільби, бере участь у програмах 
підготовки саперів, танкістів та снайперів, займається медичними й психологічними проектами. За даними організації, 
вона працює з усіма підрозділами, що 
перебувають у найгарячіших місцях і мають найскладніші завдання, — Збройними силами, Нацгвардією, підрозділами 
спецпризначення МВС та СБУ, прикордонними військами та добровольчими батальйонами. Станом на 28 червня 2016 
було надано допомоги на 85,6 млн гривень. Звіт про внески та витрати відкритий і доступний в інтернеті.
20

21.

7. Combat-UA
Організацію Combat-UA заснували троє волонтерів 2014 року; спочатку вона діяла в рамках проекту «Крила Фенікса». 
Група спеціалізується на допомозі військам спеціального призначення, але працює і з іншими підрозділами. Серед 
напрямів її роботи — курс підготовки снайперів, що проводився 2015 та 2016 року (за участі інших волонтерських груп 
та під патронатом Генштабу), ремонт тепловізорів та інших оптичних приладів для учасників АТО, налагодження 
механізму легальної передачі зброї від мисливців, 
що бажають допомогти військовим, модернізація зброї, різноманітне технічне, речове, медичне та інше забезпечення.
21

22.

8. БФ «Миротворці України»
Група активістів, яка спрямовує зусилля на підтримку Української армії: забезпечення транспортними засобами, 
екіпіруванням, аптечками, ремонт та закупівля запчастин для військової техніки, тренінги. «Миротворці України» 
забезпечують близько 3500 воїнів, а саме: Донецький прикордонний загін, Луганський прикордонний загін, 
Маріупольський загін морської охорони, Морська піхота,  БТО «Чернігів», БТО «Шторм».
22

23.

9. БО «Благодійний фонд освітніх інновацій»
Здійснює матеріально-технічне забезпечення добровольчого полку «Азов». Основна увага БФ — закупівля і ремонт 
військової техніки, лікування та реабілітація поранених бійців, забезпечення формою та спорядженням. БФ закупив для 
«Азова» більше 80 одиниць техніки. Зокрема, під бойові потреби були переобладнані 55 пікапів Mitsubishi L200. БФ 
оформив договір оренди на виробничі площі заводу «Атек», де створив тренувальну та ремонтну базу для полку «Азов». 
Під Києвом за рахунок БФ будується полігон для азовців. Створена Школа офіцерів, розроблена навчальна програма, 
карти, підручники для командирів підрозділів «Азова», де проводять навчання за стандартами 
НАТО військові інструктори з країн НАТО. БФ заснував ТОВ «Інженерна група „АЗОВ“», яка веде інженерноконструкторські розробки нової техніки та модернізацію наявної. БФ відкрито єдиний номер 1685 для смс-повідомлень. 
Кошти, що надсилаються через смс-повідомлення, спрямовуються на лікування та реабілітацію поранених бійців.
23

24.

10. БФ «Союз Волонтерів України»
За інформацією БФ «Союз волонтерів України», він був створений для допомоги дітям з онкологічними та іншими 
тяжкими захворюваннями, але займається й підтримкою українських військових (допомагає обмундируванням та 
харчами). На сайті організації є низка звітів про допомогу батальйону імені Кульчицького та іншим військовим 
підрозділам.
11. Інші організації.
24

25. Дякуємо за увагу!

25
English     Русский Правила