Дайындаған: Кутибаева Н Факультет: Жалпы медицина Топ: 021-2 Тексерген: Айтжанова Г
Негізгі қарастырылатын сұрақтар:
Тұрақты даму Концепциясы
Тұрақты даму қоғам идеясы
ҚР тұрақты дамуға өту жөніндегі концепциясы
Тұрақты даму дегеніміз-
Концепцияның мақсаты:
ҚР-дың тұрақты даму жөніндегі ең негізгі міндеті:
Қазақстан Республикасының тұрақты дамуға өту кезеңдері:
Концепция барысындағы экологиялық жобалардың координаторлары:
Қазақстан жайында бір сәт шынайы арман!
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ-
168.35K
Категория: ЭкологияЭкология

ҚР тұрақты экологиялық даму Бағдарламасы

1. Дайындаған: Кутибаева Н Факультет: Жалпы медицина Топ: 021-2 Тексерген: Айтжанова Г

2. Негізгі қарастырылатын сұрақтар:

• ҚР тұрақты экологиялық даму
Бағдарламасы.
• Халықаралық табиғат қорғау
конвенциялары.
• Тұрақты даму саласындағы
ынтымақтастық
• ҚР тұрақты даму принциптері
тұрғысынан даму жағдайы.

3. Тұрақты даму Концепциясы

• Тұрақты қоғам дегеніміз-халық саны
мен капиталдың өсу үйлесіділігін жүзеге
асыра алатын ,олардың арасындағы
байланыстар мен өзгерістерді бақылап
отыруға қабілетті информациялық,
әлеуметтік және институционалдық
механизмдермен қамтамасыз етілген
қоғам.

4. Тұрақты даму қоғам идеясы

• Тұрақты қоғамның даму идеясы алғаш
рет 1970 жылы Дүние жүзілік табиғат
қорғау стратегиясында айтылған.Бұл
концепцияның мәні:әлеуметтік –
экономикалық даму мен қоршаған
ортаның тығыз байланысын түсіне
білу,яғни әлеуметтік-экономикалық
ортаның тазалығы қоршаған орта
тазалығына себеп болатыны сөзсіз.

5.

Қоғамның тұрақты даму
Стратегиясының принциптері:
1)”Глобальды ойлаплокальды әрекет ету”
принципі,яғни дамудың
аймақтық және локальды
мәселелері экологиялық
кризистердің алдын алуға
бағытталған
3)Экономикалық даму
мақсаттарына бағытталған ісшараларды алдыңғы кезекте
жүзеге асыру.Қоршаған орта
компенеттерінің тазалығын
қамтамасыз ету.
2)Техногенді әсерлердің күшеюі
мен адамдар денсаулығының
қоршаған орта жағдайына
тәуелділігінің артуына
байланысты экологиялық
болжаулардың дәлдігін
жоғарлату принципі.
4)Эколого-экономикалық
үйлесімділік принципіматериалдық өндіріс
орындарынбелгілі
территорияда орналастыруоның экологиялық
мүмкіндіктерін арттыру.

6. ҚР тұрақты дамуға өту жөніндегі концепциясы

• 14 қарашада 2006 жылы ҚР Президентінің
Жарлығымен аса маңызды саяси құжат –ҚР 2007-2024
жылдарға тұрақты дамуға өту жөніндегі
Концепциясы қабылданды.
• ҚР Егемендік алған уақыт ішінде болған барлық
халықаралық процестердің белсенді мүшесі болып
келді.ҚР дүние жүзілік қауымдастықтың толыққанды
мүшесі ретінде ХХI ғасыдың Күн тәртібіндегі(Рио-деЖанейро,1992) мыңжылдық саммиттің және
тұрақты даму жөніндегі дүниежүзілік
декларацияларда қойылған міндеттерді орындауға
белсене қатысты.

7. Тұрақты даму дегеніміз-

Тұрақты даму дегенімізэкономиканың даму қарұынын бәсеңдету
дегеніміз емес,ол-табиғи ресурстарды
бұрынғыша өндіріп,шексіз пайдалана
бермей керісінше бізді қоршаған
табиғиортаға ұқыппен қарап оның
байлықтарын ысырапсыз халықтың әлауқат деңгейін жоғарылату бағытында
жаңа технологияларды қолдану арқылы
даму деген сөз.

8. Концепцияның мақсаты:

Қазақстан
Республикасында
Халықтың әл-ауқатын
жақсарту және елдің
алдағы ұзақ жылдар
бойына бәсекеге
қабілеттілігін
қатамасыз ету үшін
экономикалық
әлеуметтің
экологиялық және саяси
салалардағы сәйкестікті
қалыптастыру болып
табылады.
1)Пайдалы ресурстарды
пайдаланудың тиімділігін
арттыру,экономиканы
диверсификациялау,жаңа
технологиялық міндеттер
енгізу.
4)Демографи
ялық салада
қазіргі кездегі
туушылық
деңгейін
сақтай
отырып,халы
қтың өмір
сүру
көрсеткішін
көтеру.
Концепция
ның
міндеттері:
3)Экологиялық
тұрақтылықтың
көрсеткіштерін
жоғарылату,қоршаған
ортаны қорғаудың
экономикалық механизмін
енгізу.
2)Саяси
тұрақтылықт
ы
қамтамасыз
ету.Бұл
міндетті
шешу үшін
тұрақты даму
идеяларын
қолдаушы
міндеттерді
анықтау.

9. ҚР-дың тұрақты даму жөніндегі ең негізгі міндеті:

• Концепцияның ең негізгі
міндеті-экономиканы
диверсификациялау,
энергия кезеңдерінің
қалпына келтірілетін
түрлеріне көшу.ҚР
Президентінің 2007 ж 28
ақпандағы қазақстан
халқына Жолдауында
көрсетілген принцип
бойынша сегіз экожүйелік
тұрақты даму
аймақтарын құру керек.
• ҚР Президентінің 2007 ж
28 ақпандағы Жолдауы:
“Қазақстанның көптеген
проблемасы
трансшекаралық
сипатта,сондықтан
оларды көршілес –РФ,ҚХР,
Орта Азия
мемлекеттерімен
бассейнді принцип
негізінде шешу қажет.

10. Қазақстан Республикасының тұрақты дамуға өту кезеңдері:

Дайындық кезеңі(2007-2009)қоғамдық саяси өмірдің барлық
салаларына тұрақты даму
принциптерін енгізу,экономиканы
диверсификациялау,технологиялық
өрлеу үшін қажетті жағдайларды
дайындау.
Бірінші кезең(2010-2012)-Қазақстан
Республикасының дүние жүзіндегі
бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына
қосылуын қамтамасыз ету.
Кезеңдер:
Екінші кезең(2013-2018)-ҚР ад
адамдардың өмір сүруінің сапалық
көрсеткіштері бойынша дүние
жүзіндегі алдыңғы қатарлы елдердің
қатарынан орын алуы табиғи
ресурстарға байланысты
шығындарды барынша азайту.
Үшінші кезең (2019-2024)-тұрақты
даму концепциясының қабылдаған
халықаралық деңгейіне қол жеткізу.

11. Концепция барысындағы экологиялық жобалардың координаторлары:

1)Глобальды экологилық
қор
2)СИЯП (СЯПС)
3)ҚР даму
стратегиясы

12. Қазақстан жайында бір сәт шынайы арман!

Қазакстан
дамушы
ел!
Қазақстан
дамыған
ел!
Қазақста
н 50
елдің
қатарында!

13. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ-

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ.ЕГЕМЕНДІГІ ӘЛЕМГЕ
МӘЛІМ, БАРЛЫҚ ДҮНИЕ
ЖҮЗІ ТАНИТЫН БЕЙБІТ,
БАҚЫТТЫ
МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ
БІРІ.ЕЛІМІЗДІҢ
ПРЕЗИДЕНТІ ӨЗІНІҢ
ҰТҚЫР ОЙЫ МЕН ТИІМДІ
СТРАТЕГИЯЛАРЫНЫҢ
АРҚАСЫНДА ҚАЗАҚ ЕЛІН
ӘЛЕМГЕ МОЙЫНДАТТЫ!
“2030 -. ҚАЗАҚСТАННЫҢ
БАҒДАРЛАМАСЫ”,
“Жасыл ел” бағдарла
масы,Әлемдік ОБСЕге мүшелігі т.б ел
мүддесі көзделген
бағдарламалар мен
стратегиялары
елдің жарқын
болашағына айқын
кепілдік!
English     Русский Правила