Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Медицина Университеті
Жоспары:
Дәлелді медицина
Қоғамдағы  емдік  дәрілердің  маңыздылығы  мен қайшылықтары
Фармацевтикалық  фирмалар  мен  қоғам  арасындағы  байланыс
Дәрілерді  қате  жарнамалаудағы  түсініктер
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер:
514.16K
Категория: МедицинаМедицина

Фармацевтикалық өндіріс әсеріне қарсы тұру

1. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Медицина Университеті

ИНТЕРННІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ
Маманды: Жалпы тәжірибелік дәрігер
Кафедра: ЖТД интернатурасы және жоғарғы оқу орнынан
кейінгі білім
беру
Дисциплина: Дәрілік заттарды рациональды қолдану
Тобы: 708
Тақырыбы: Фармацевтикалық өндіріс әсеріне қарсы тұру
Орындаған: Рахымова Мөлдір
Тексерген: Увалиева Н.Т
Ақтөбе 2017

2. Жоспары:

• Кіріспе
• Негізгі бөлім:
• Қоғамдағы емдік дәрілердің маңыздылығы мен
қайшылықтары
• Фармацевтикалық фирмалар мен қоғам арасындағы бай
ланыс
• Дәрілерді қате жарнамалаудағы түсініктер
• Өндіріс әсеріне қарсы тұру
• Қорытынды
• Пайдаланылған әдебиеттер

3. Дәлелді медицина

• Бұның негізгі қағидалары Францияда 150 жыл бұрын
белгіленген. “Evidence-bazed Medicine”, немесе “дәлелді
негізі бар медицина,” (дәлелді медицина) түсінігін 1990
жылы Торонтоның Мак Мастер университетіндегі
канадалық ғалымдар ұсынған. Тез арада бұл түсінік
әлемді шарпи бастап, әр қалаларда өзін қолдаушыларын
тапты және осы қалаларда ұлттық денсаулық сақтау
саласында маңызды орын алған ДМ орталықтары
құрылды (Ричард К. Доубинс, 2006).

4.

• Дәлелді медицина – бұл нақты бір
науқасқа сапалы ғылыми зерттеулерде
тиімділігі дәлелденген, яғни дәлелді
негізі бар іс-әрекеттерді пайдалануымен
ерекшеленетін медицина тәжірибесінің
бір бөлігі. Әрине, сарапшылар, пікіріне,
сенімді деректер мен анықтамаларға
сүйенуге болады, бірақ бұл мәліметтер әр
қашанда нақты болмайды, өйткені
көлемді емдеу әдістерінің тиімділігі
дәлелденгеннен кейін тәжірибеге біраз
уақыттан соң енеді – бұл арада қалыс
қалу үрдісі алда жүреді. (Аntman E.T.,
1992), ал қазіргі уақыттағы
биомедициналық ілімнің даму бағыты
тәжірибелік медицинаға қоятын
талаптары зор.

5. Қоғамдағы  емдік  дәрілердің  маңыздылығы  мен қайшылықтары

Қоғамдағы емдік дәрілердің маңызд
ылығы мен қайшылықтары
• Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму
министрлігі дәрілік заттарды ұтымды
пайдалануды арттыру және
медициналық қызметтің сапасын
бақылау бойынша тұрақты жұмыс
жүргізіп келеді. Қазіргі уақытта
Қазақстан Республикасының денсаулық
сақтау саласында медициналық көмек
көрсетуге деген бұрынғы көзқарасты
түбірімен өзгертетін үлкен өзгерістер
жүріп жатыр, соның ішінде ең алдымен
дәлелді медицинаны барлық
деңгейдегі шешім қабылдау
тәжірибесіне енгізу.

6.

• 1)Дәрілік препараттың дәлелденген
клиникалық тиімділігі - Кокран
достастығының және (немесе) АҚШ
Ұлттық медициналық кітапханасының
дерекқорларында ұсынылған, Британ
ұлттық формулярында және
халықаралық клиникалық нұсқауларда,
оның ішінде Ұлыбританияның Ұлттық
денсаулық және клиникалық жетілдіру
институтының клиникалық
нұсқауларында бар мета-талдауларда
және (немесе) жүйелі шолуларда және
(немесе) рандомизирленген
бақыланатын клиникалық зерттеулерде
дәлелденген, терапиялық мақсаттардағы
фармакологиялық әсері;

7.

• 2) Дәрілік заттардың теріс тізімі - нақты көрсеткіш
бойынша тиімсіздігінің дәлелденуіне және организм үшін
дәлелденген пайдадан асатын зиянның пайда болуына
және Формулярлық комиссия мүшелерінің тарапынан
ерекше қызығушылық пен теріс (аффилирленген)
түсініктің болуына байланысты, Қазақстан
Республикасы аумағында клиникалық тәжірибеде
қолданылуға ұсынылмаған дәрілік заттар тізбесі.

8. Фармацевтикалық  фирмалар  мен  қоғам  арасындағы  байланыс

Фармацевтикалық фирмалар мен
қоғам арасындағы байланыс
• Негізі денсаулық сақтау саласындағы негізгі құрылым және
экономикалық тұрғыдан тиімді салаларының біріне
фармацевтика жатады. Фармацевтика барлық салалар ішінде
пайда табу деңгейі бойынша үшінші орында тұрған сала.
Сонымен қатар отандық денсаулық сақтау саласының
бәсекеге қабілеттілігін анықтайтын негізгі көрсеткіштердің
бірі – халыққа көрсетілетін медициналық қызметтердің
сапалық көрсеткіштері болып табылады. Осы орайда
денсаулық сақтау саласында білікті маркетингті жүзеге
асыратын арнайы білімі бар мамандарды дайындаудың
қажеттілігі денсаулық сақтау саласындағы өзекті
мәселелердің бірі болып табылады. Өйткені, бұл
медициналық мекемелердің экономикалық тиімді қызмет етуі
мен пайдалылыққа қол жеткізу үшін қажет.

9.

• Жалпы фармацевтика саласы денсаулық сақтау саласының
шапшаң дамып келе жатқан бағыты. Отандық компанияларда
экономикалық тұрғыдан маркетингтің дамуы біршама артта
қалған, бұл денсаулық сақтау саласындағы ұйымдарда
маркетингтің маңыздылығын толығымен түсінбеуі
нәтижесінде болып отыр. Маркетингтік зерттеулердің толық
үрдіс ретінде жүргізілмеуі, маркетингтік іс-шаралардың
кешенді түрде жүзеге асырылмауы, соның нәтижесінде
ақпараттардың толық жиналмауы және ақпараттарға
қолжетімділіктің қиындығы маркетингтің дұрыс
ұйымдастырылмау салдары немесе оның жоқтығының
нәтижесі.

10. Дәрілерді  қате  жарнамалаудағы  түсініктер

Дәрілерді қате жарнамалаудағы
• Қазақстан Республикасында дәрілік заттардың жарнамасына рұқсат берудің
түсініктер
осы Ережесі (бұдан әрі - Ереже) дәрілік заттардың жарнамасына рұқсат беру
тәртібін айқындайды. Таратуға және орналастыруға арналған дәрілік зат
туралы ақпаратқа мынадай мәліметтер жатады: сауда атауы, халықаралық
патенттелмеген атауы, тауарлық белгісі, өндірушінің аты, құрамы мен
шығарылу нысаны, мөлшерленуі, фармакологиялық әсері, қолдануға
көрсетімдері, жанама әсерлері, қолдану тәсілі мен мөлшерлері, енгізу
тәсілдері, қолдануға қарсы көрсетімдері, қолдануға шектеулері,
фармакокинетика, басқа дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі, артық
мөлшерленген, жағдайдағы шұғыл қажетті шаралар, айрықша нұсқаулар,
дәрілік заттың құны.

11.

• . Дәрілік заттардың жарнамасы
жарнамалық материалды дәрілік
заттардың қауіпсіздігін, тиімділігі
мен сапасын қамтамасыз ететін
денсаулық сақтау саласындағы
сараптау органының (бұдан әрі сараптау органы) алдын-ала
жасалған сараптамасынан кейін
мемлекеттік органның рұқсаты
негізінде жүргізіледі. Жарнамалық
материалда мемлекеттік орган
белгілеген тәртіппен берілген
дәрілік заттардың жарнамасына
рұқсат туралы ақпарат болуға тиіс.

12.

Жарнама таратушы жарнама беруші тек дәрілік заттардың
жарнамасына мемлекеттік органның рұқсатын бергеннен
кейін ғана жарнаманы орналастыруға құқылы.
Дәрігерлердің рецептері бойынша босатылатын
құрамында есірткі құралдары, психотроптық заттар,
прекурсорлар бар дәрілік заттар және дәрілік заттардың
жарнамасы тек қана медицина және фармацевтика
қызметкерлеріне арналып есептелген мамандандырылған
басылымдарда жүзеге асырылуы мүмкін. Жарнамада
қолдану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген немесе
көрсетілген нұсқаулық шеңберінен шыққан ақпаратты,
алынған ақпарат көзін (ғылыми мақаланың,
жарияланымның аты, басылымның аты, басылымның
нөмірі, жылы, беті) көрсете отырып пайдалануға болады.

13. Қорытынды

• Сонымен, адам ауруларын емдеуде
дәрі дәрмектердің маңызы зор.
Бірақ науқас адамның организміне дәрінің емдік әсерімен қата
р, кейде тіпті оған қауіп төндіретін дер туындататыны да,
жағымсыз , зиянды әсері болуы ықтимал. ХХ
ғасырдың басында хлорамфеникол қабылдаған адамдарда агра
нулоцитоз, жүкті әйелдер талидамид қабылдағанда
олардан туған балаларды туа біткен ақаулар болғаны белгілі.
Бүгінгі күні дәрілерді пайдаланудан дамитын дерттер күннен күнге өсіп бара жатыр. Бұл дәрілік дерттер –
3.2% жағдайда адам өліміне алып келеді.

14. Пайдаланылған әдебиеттер:

• 1. Т.Гринхальх. Основы доказательной медицины.
2. Ә.Нұрмұхамбетұлы. Патофизиология.
3. Энциклопедия. Народной медицины от доктора Ужегова.
4. www.google.kz
English     Русский Правила