Миокард инфарктінің ЭКГ белгілері
Жоспары:
МИ патогенезі
Миокард инфарктін анықтау критерийлері
Қалыпты миокардтың қозу үрдісі
Некрозбен зақымдалған миокардтың қозуы
ИМ локализациясы
МИ кезеңдері
Миокард инфарктінің түрлері
1.Ірі ошақты миокард инфаркті
2.Майда ошақты миокард инфаркті
Пайдаланылған әдебиеттер
359.13K
Категория: МедицинаМедицина

Миокард инфаркті ЭКГ белгілері

1. Миокард инфарктінің ЭКГ белгілері

2. Жоспары:

1.Кіріспе
2.Негізгі бөлім
-МИ анықтамасы
-Миакард инфарктінің
электрокардиографиялық белгілері.
-МИ локализациясы
-МИ стадиялары
-МИ түрлері
3.Қорытынды
4.Пайдаланылған әдебиеттер

3.

Миокард
инфарктысы – жүрек
бұлшық етінің қанмен
қамтамасыз етілуінің
бұзылуынан онда өлі
еттену (некроз)
ошағының пайда
болуы.

4. МИ патогенезі

1
2
3
4
70% себебі коронарлы артерияның
тарылуынан
Ишемия -миокардтың қанмен қамтамасыз
етілуінің компенсациялануы
Зақымдалу-миокардтың қандануы
бұзылуының декомпенсациялануы
Некроз-миокардтың қайтымсыз
зақымдалуы
Тыртықтану- некрозданған тіндердің
дәнекерленуі

5. Миокард инфарктін анықтау критерийлері

1.Миакард инфарктінің
электрокардиографиялық белгілері.
2.МИ локализациясы
3.МИ стадиялары
4.МИ түрлері

6. Қалыпты миокардтың қозу үрдісі

7. Некрозбен зақымдалған миокардтың қозуы

Бірінші МИ ЭКГ белгісі-зақымдалған аймақтағы R
тісшесінің болмауы.
Екінші МИ ЭКГ белгісі- патологиялық Q тісшесінің
болуы.Яғни Q тісшенінің ені 0,03с -тен жоғары
болуы.

8.

Миокард инфарктінде жүрек
миокардиоциттердің некроздануы
жүреді.Бұл кезде жасуша ішілік К+
иондары зақымдалған жасушалардан
шығып эпикард астына жиналады және
«зақымдаушы электр тогын»
түзеді.Зақымдаушы ток некроз
ошағындағы реполяризация үрдісінің
өзгеруіне әкеледі.Нәтижесінде ЭКГ-де әр
регистрациялық электродта бұл
зақымдалуды әр түрлі көрінеді.

9.

Үшінші МИ ЭКГ белгісі- S-T сегментінің элевациясы
немесе депрессиясы.
Төртінші МИ ЭКГ белгісі-қарама-қарсы аймақта ST сегментінің дискордантты орналасуы.

10.

11. ИМ локализациясы

Берілген отведенияларда миокард инфарктінің
1,2,3,5 ЭКГ белгілері сәкес келуі МИ растайды,ал 4
белгі қосымша түрде жүреді

12. МИ кезеңдері

МИ жедел кезеңі-1-3сағаттан 1-3 күн,аралығында
дамиды.Бұл кезде зақымдаушы электродтар
әсерінен ЭКГ-да S-T сегментінің көтеріліуі
бақалады.S-T сегментінің көтерілуі әсерінен Т
тісшесі байқалмай қалады.

13.

МИ жеделдеу кезеңі- 1-3 куннен,1-3 апта
аралығында,некроз ошағына жиналған
К+ иондары эперикард асты аймағынан
сыртқа шыға бастайды.Зақымдаушы ток
күші әлсірейді,бұл кезде ЭКГ-де S-T
сегменті изолинияға жақындағанын әрі Т
тісшесінің теріс болғанын көреміз.

14.

МИ тыртықтану кезеңі-1-3 аптадан-3 айға
дейін,некроз ошақтан К+ иондары
толығымен шығады,зақымдаушы ток
болмайды.Зақымдалған миокардиоциттер
орнына дәнекер тіні өсе бастйды.ЭКГ-де S-Tсегменті изолинияға жақын,Т-тісшесі
теріс,және патологиялық Q тісшесі болады.

15. Миокард инфарктінің түрлері

1.Ірі ошақты миокард инфаркті
-трансмуральный
-субэпикардиальный
2.Майда ошақты миокард инфаркті
-интрамурльный
-субэндокардиальный

16. 1.Ірі ошақты миокард инфаркті

А-трансмуральный
Б-субэпикардиальный

17. 2.Майда ошақты миокард инфаркті

18.

19.

ЭКГ признаки
Крупноочаговые инфаркты
Мелкоочаговые инфаркты
Трансмуральный
Субэпикардиальный
Интрамуральные
1. Зубец R
отсутствует в
отведениях над
областью
инфаркта
уменьшение в отведе
ниях над областью
инфаркта
нет изменен
2.
Патологическ
ий зубец Q
имеется в
Отведениях
над областью
Инфаркта
имеется в
отведениях
над областью
инфаркта
Нет
нет
3. Подъем
сегмента SТ
выше
изолинии
в отведениях,
расположенных
над областью
Инфаркта
в отведениях,
расположенных
надобластью
инфаркта
Нет
нет
4. Депрессия
сегмента
5-Т
в отведениях,
в отведениях
Противоположных противоположных
области
областях
Инфаркта
инфаркта
Нет
более0,2мв
в отведениях
5.
Отрицательны
й зубец Т
появляется в
появляется подос
подострой стадии трой стадии в отве
в отведениях над
дениях над
областью
областью
инфаркта
сохраняется 12-14
дней в
отведениях,
расположенных
надобластью
не имеет
диагностичес
кого значения
Субэндо
не изменен

20. Пайдаланылған әдебиеттер

Азбука ЭКГ. Зудбинов Ю.И.
2003г
Джон Хэмптон: Основы ЭКГ .2007г
Азбука ЭКГ и боли в сердце. Зудбинов
Ю.И.
2003г
English     Русский Правила