Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня магістра з фінансів і кредиту
Етапи формування механізму фінансової стратегії
Лозунг банку: “ПРИВАТБАНК – Ваша точка опори”. Найнадійніший серед банків України
Коефіцієнти фінансової стійкості
Коефіцієнти ділової активності
Нормативи ліквідності та показники платоспроможності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Аналіз виконання обов’язкових економічних нормативів ПАТ КБ «Приватбанк», %
Структура активів ПАТ КБ «Приватбанк»
Аналіз пасивів ПАТ КБ “Приватбанк”
Підходи до стратегії управління ризиками у ПАТ КБ “Приватбанк”.
Порівняння стратегій ПАТ КБ “Приватбанк”
Пропозиції щодо вдосконалення механізму фінансової стратегії банку
Пропозиції щодо підвищення фінансової стратегії
1.02M
Категория: ФинансыФинансы

Формування механізму фінансової стратегії комерційного банку ПАТ КБ «Приватбанк»

1. Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня магістра з фінансів і кредиту

Тема: ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ
ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК»
Виконала: Ст.гр.8.35814-з
Вавіліна С.В.
Керівник: к.е.н. професор
Кущик А.П.

2.

Мета кваліфікаційної роботи дослідження теоретичних аспектів формування
механізму
фінансової стратегії розвитку банку як
передумови успішного функціонування його
діяльності.
Об’єкт дослідження – фінансова стратегія
комерційного банку ПАТ КБ «Приватбанк».
Предмет дослідження - формування механізмів
фінансової стратегії КБ «Приватбанк».

3.

Фінансова стратегія-це довгостроковий, якісно
визначений напрям розвитку банку,
спрямований на зміцнення його позицій,
задоволення потреб споживачів та досягнення
позитивного фінансового результату.
Фінансовий механізм - комплекс фінансових
методів і важелів впливу на соціальноекономічний розвиток банку з метою
забезпечення функціонування і розвитку
внутрішніх та зовнішніх структур банку .
Формування механізму фінансової стратегіїї—
діяльність зі складання етапів формування,
розподілу і використання фінансових ресурсів
на рівні окремих суб'єктів функціонування та
спрямована на досягнення поставлених цілей і
вирішення певних завдань.

4. Етапи формування механізму фінансової стратегії

Визначення загального періоду формування фінансової стратегії
Дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища та
кон'юнктури фінансового ринку
Формування стратегічних цілей фінансової діяльності
Розробка фінансової політики за окремими аспектами фінансової
діяльності банку
Конкретизація цільових показників фінансової стратегії за періодами її
реалізації
Оцінка ефективності розробленого механізму фінансової стратегії
Розробка системи організаційно-економічних заходів по забезпеченню
реалізації фінансової стратегії

5. Лозунг банку: “ПРИВАТБАНК – Ваша точка опори”. Найнадійніший серед банків України

ЛОЗУНГ БАНКУ:
“ПРИВАТБАНК – ВАША ТОЧКА ОПОРИ”.
НАЙНАДІЙНІШИЙ СЕРЕД БАНКІВ УКРАЇНИ
активи
власний капітал
зобов’язання
Чистий прибуток
Активи
Приватбанк
Ощадбанк
Украєксимбанк
ОТП банк
Проминвестбанк
Юникредитбанк
Райфайзен банк Аваль
Альфа банк
ВТБ банк
Власний капітал
Зобов'язання
Чистий прибуток
204585003
22696359
181888644
749036
128103752
22749157
105354595
-9243230
125999827
13536221
112463606
-10002164
60303279
4749714
55553565
46278
52656224
6075543
46580681
-878577
48258327
6238628
42019699
-2673235
46859432
6148300
40711132
-1367334
36693914
2777262
33184225
-744050
36502261
3102233
29123661
642795

6. Коефіцієнти фінансової стійкості

Оптимальне
значення
2012
2013
2014
Коефіцієнт надійності
0,14
0,21
0,13
Не менше 5%
Коефіцієнт «фінансового
важеля»
Коефіцієнт участі власного
капіталу у формуванні активів
7:37
8:55
7:66
У межах 1:20
0,12
0,1
0,11
Не менше 10%
Коефіцієнт захищеності
власного капіталу
0,13
0,15
0,12
-
Коефіцієнт захищеності
дохідних активів власним
капіталом
-0,07
-0,11
-0,06
-
Коефіцієнт мультиплікатора
капіталу
11,02
12,8
10,69
12,0-15,0

7. Коефіцієнти ділової активності

Показник
2012
2013
2014
Коефіцієнт активності
залучення позичених і
залучених коштів
0,69
0,78
0,83
Коефіцієнт активності
залучення строкових коштів
0,27
0,36
0,4
0,099
0,12
0,1
1,39
1,26
1,07
3,67
2,86
2,51
Коефіцієнт активності
залучення міжбанківських
кредитів
Коефіцієнт активності
викристання залучених коштів у
дохідні активи
Коефіцієнт активності
використання залучених коштів
у кредитний портфель

8. Нормативи ліквідності та показники платоспроможності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

НОРМАТИВИ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПОКАЗНИКИ
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Ліквідність
Н4-Норматив
миттєвої
ліквідності (не
менше 20 %)
Н5- Норматив
поточної
ліквідності (не
менше 40 %)
Н6- Норматив
короткостроков
ої
ліквідності (не
менше 60 %)
2012
56,1
55
32,4
Платоспроможність
2013
2014
1,02
0,84
2,73
55,3
Коефіцієнт
80,52 термінової
платоспроможності
1,02
0,84
2,73
36,93
Коефіцієнт
45,44 проміжної
платоспроможності
2,13
1,87
4,12
19,99
18,04
34,56
2013
2014
57
Коефіцієнт
60,07 абсолютної
платоспроможності
Коефіцієнт
загальної
платоспроможності
2012

9. Аналіз виконання обов’язкових економічних нормативів ПАТ КБ «Приватбанк», %

Норматив ризику загальної відкритої валютної позиції банку
(Н13), % не >60%
Загальної суми інвестування (Н12), % не >60%
Нормативи інвестування (інвестування в цінні папери окремо
за кожною установою (Н11), % не >15%
Максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та
поручительств, наданих інсайдерам (Н10), % не >30%
Максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств,
наданих одному інсайдеру (Н9), % не >5%
Великих кредитних ризиків (Н8), % не >800%
Норматив максимального кредитного ризику на одного
контрагента (Н7), % не >25%
Короткострокова ліквідність (Н6), % не < 20%
Норматив загальної (поточної ліквідності (Н5), % не < 40%
Норматив миттєвої ліквідності (Н4), % не < 20%
Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів
(Н3), % не < 4%
Адекватності регулятивного капіталу платоспроможності
(Н2), % не < 10%

10. Структура активів ПАТ КБ «Приватбанк»

СТРУКТУРА АКТИВІВ ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК»
2010
2011
2012
2013
2014
Загальна сума активів, %
Питома вага кредитного
портфелю, %

11. Аналіз пасивів ПАТ КБ “Приватбанк”

Кошти банків
Кошти клієнтів
Ощадні (депозитні)
сертифікати, емітовані
банком
Боргові цінні папери,
емітовані банком
Нараховані витрати до
сплати
Відстрочені податкові
зобов'язання

12. Підходи до стратегії управління ризиками у ПАТ КБ “Приватбанк”.

13. Порівняння стратегій ПАТ КБ “Приватбанк”

2013
охопити до кінця 2013 року
населення України кредитами при
їх повному покритті за рахунок
привернених коштів фізичних осіб,
доводячи чисельність клієнтів
банку до щонайменше 51 млн осіб
за послугами кредитування та 21
млн осіб за послугами розміщення
коштів;
охопити до кінця 2013 року не
менше 23 % загальної кількості
юридичних осіб України, у тому
числі не менше 6 % загальної
кількості приватних підприємств та
підприємств малого бізнесу, мікрокредитами.
2014
із обслуговування індивідуальних
клієнтів – охопити до кінця 2014 р.
не менше 2/3 економічно-активного
населення України простими
доступними банківськими
послугами, при їх високій культурі
обслуговування; із обслуговування
корпоративних клієнтів;
охопити до кінця 2014 р. не менше
1/3 ринку роздрібних
корпоративних клієнтів; із
внутрішнього сервісного
обслуговування;
до кінця 2014 р. увійти до трійки
найбільших банків-лідерів з
упізнаваності та задоволенні
клієнтів обслуговуванням.

14. Пропозиції щодо вдосконалення механізму фінансової стратегії банку

Стратегія
диверсифікації
Стратегія
концентрації на
ринку
банківських
послуг
Стратегія
експансіїї
Механізм
фінансової
стратегії
ПАТ КБ
“Приватбанк”

15. Пропозиції щодо підвищення фінансової стратегії

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ
СТРАТЕГІЇ
підвищення прибутковості,
покращення процесу управління ризиками,
використання результатів зовнішніх
рейтингових агенцій,
поліпшення банківського менеджменту,
поліпшення технологічності банківських
операцій.

16.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила