Класифікація неорганічних сполук, їхній склад і номенклатура
Розподіліть речовини на дві групи:
Проблема:
Класифікація неорганічних сполук, їхній склад і номенклатура
Очікувані результати:
Оксид - ExOy
Кислота - НК
Основа - Ме(ОН)х
Солі - МеК
Розподілити речовини за класами:
102.40K
Категория: ХимияХимия

Класифікація неорганічних сполук, їхній склад і номенклатура

1. Класифікація неорганічних сполук, їхній склад і номенклатура

2. Розподіліть речовини на дві групи:

Mg, O2, BaO, C, FeSO4, CuO,
H2CO3, NaOH, Al, H2, Fe2O3

3. Проблема:

•Як дати назви складним
речовинам?
•Як правильно скласти їх
формули?

4. Класифікація неорганічних сполук, їхній склад і номенклатура

5. Очікувані результати:

•Знати класифікацію та склад
основних
класів
складних
неорганічних сполук.
•Вміти давати назви основним
класам складних неорганічних
сполук.

6.

Речовини
Прості
Метали
Неметали
Складні
Основи
Оксиди
Кислоти
Солі

7. Оксид - ExOy

назва елемента
[валентність]
слово «оксид»

8. Кислота - НК

• HCl - хлоридна
• HBr - бромідна
• HI - йодидна
• HF - фторидна
• H2S - сульфідна
• HNO3 - нітратна
• HPO3 - метафосфатна
• H2SO3 - сульфітна
• H2CO3 - карбонатна
• H2SO4 - сульфатна
• H2SiO3 - силікатна
• H3PO4 - ортофосфатна

9. Основа - Ме(ОН)х

назва металу
[валентність]
слово «гідроксид»

10. Солі - МеК

назва металу
[валентність]
назва кислотного
залишку

11. Розподілити речовини за класами:

HCl, Cu(NO3)2, Mg(OH)2, H2SO4,
FeO, ZnS, NaOH, AlCl3, BaCO3,
K2O, Cr2(SO4)3, Co(OH)3, NiBr2
Дайте назви речовинам
English     Русский Правила